baby.placenta.pixabay

1 op de 7

In hoeveel gevallen eindigt in Nederland de zwangerschap in een abortus? NPV ondervroeg wat mensen op straat, hieronder is dat te bekijken:

Dinosaur footprint

Onaangetaste laaggrenzen

De laaggrenzen (de overgang van de ene sedimentlaag naar de volgende) van geologische formaties, die vaak een ouderdomsverschil van duizenden en meer jaren wordt toegeschreven, vertonen in de regel geen of slechts geringe oppervlakte-erosie, bioturbatie of humusvorming. Het is niet voor te stellen, dat het oppervlak van een aardlaag gedurende duizenden jaren onaangetast zou zijn gebleven… Read more »

zeesterren.pixabay

De jongen en de stervende zeesterren

Bekijk hieronder het verhaal van de jongen en de stervende zeesterren. Met dank aan Geloofstoerusting voor de ondertiteling.

butterfly, nature, green

Spelen met licht

Met zijn vleugels samengevouwen is de morpho-vlinder een saai bruin beestje. Maar zodra hij zijn vleugels open slaat, komt er een stralend blauwe kleur tevoorschijn. Zo fel dat het dier tot op een kilometer afstand te zien is! Roofdieren en soortgenoten, die er veel in de regenwouden van Zuid-Amerika zijn, worden door deze vleugels afgeschrokken…. Read more »

zon_wolken_oranje-pixabay

Kent Jezus de dag van het Laatste Uur niet?

Kent Jezus de dag van het laatste uur niet? DeoVolente gaat in dit apologetische filmpje in op deze veelgehoorde ‘weerlegging’ van de goddelijkheid van Jezus.

slang_adam_verleiding-pixabay

Een nieuwe nieuwtestamentische verwijzing naar Gen. 1-11

In het Nieuwe Testament staan veel verwijzingen naar Genesis 1 tot en met 11. Deze verwijzingen zijn gecatalogiseerd in zowel het Engels als het Nederlands . Ik denk dat er echter nog wel meer, subtielere verwijzingen naar passages in Genesis 1-11 zijn. Deze wil ik een serie posts behandelen. De eerste verwijzing is in het… Read more »

dna_helix-pixabay

Schepping en Evolutie in de levende natuur

Hoe ben je ontstaan en waarom leef je? Is het bij toeval, dus zinloos, dat je uniek DNA hebt dat je onderscheidt van al je medemensen? Of heeft jouw eigen uniekheid een bedoeling, zodat je leven een specifiek doel en dus zin heeft? Dat is jouw persoonlijke belang bij de algemene vraag, of de wereld… Read more »

water_splash-pixabay

‘Oudste’ water ter wereld gevonden

Volgens naturalisten is het eerste leven, in de vorm van eencellige bacteriën, in water ontstaan. Diep onder de grond is water gevonden dat 2 miljard jaar oud zou zijn, met sporen van organische stoffen. Zou het eerste leven misschien ondergronds zijn gevormd? Op drie kilometer diepte, in de Canadese Kidd-ertsmijn, hebben Amerikaanse wetenschappers water gevonden… Read more »

ein_avdat-wikipedia

Moderne sedimentologie

De moderne sedimentologie bevestigt, dat de kenmerken van sedimentlagen, die zichtbaar en voor onderzoek toegankelijk zijn, wijzen op korte en intensieve afzettingen. Op basis van de waargenomen structuren der sedimenten (cross-bedding/gesorteerde lagen) kunnen tijdsperioden van honderden miljoenen jaren moeilijk bevestigd worden. Ook bij de interpretatie van de dunste lagen vindt een verandering van denkwijze plaats…. Read more »

Latest