zon-pixabay

Waar haalden de gnostici hun wijsheid vandaan?

Lang, lang geleden was er niets. Niets. Nee, geen aarde, geen zee, geen ster en geen zon. Toch was daar ergens een goddelijk wezen. Niet aards en aan het stof gekluisterd zoals wij lage stoffelijke stervelingen maar hoogst zuiver en geestelijk. Hij was niet alleen. Steeds was hij omringd door talloze eonen, geestelijke wezens die… Read more »

marble-393357_1280

Zijn blinde grotvissen een goed voorbeeld van evolutie in actie?

Vraag: Evolutionisten gebruiken als bewijs voor hun theorie vaak het intrigerende geval van de vissen die leven in diepwatergrotten en die hun gezichtsvermogen permanent hebben verloren maar toch goed functioneren. Zijn blinde grotvissen een goed voorbeeld voor macro-evolutie in actie? Antwoord: In de onderaardse holten van de wereld worden zeldzame, unieke en soms exotische wezens… Read more »

fractal_1-pixabay

Wiskunde helpt schepping begrijpen

Een prima beschrijving van geloof kunnen we vinden in de Bijbel: het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet (Hebreeën 11:1). Het bestaan van God kan niet met menselijke redeneringen bewezen worden, maar wordt als waarheid vanbinnen beleefd. Wiskunde daarentegen wordt gebruikt… Read more »

zijn_wij_ons_brein-pixabay

‘Wie ben ik’ is een filosofische vraag

De discussie over wat het is om mens te zijn, en welke rol onze hersenen daarin spelen, zit in een impasse. Die kan doorbroken worden als geaccepteerd wordt dat het hier niet om wetenschappelijke, maar om filosofische vragen gaat. In het interview met André Aleman (ND-Zeven 8 oktober) komt een onderzoeker aan het woord die… Read more »

bibliotheek_duizelt-pixabay

Tien tips voor als je gelooft in een schepping in zes dagen

Je bent een eerstejaarsstudent en wilt graag de wetenschap in. Je hebt je christelijke school en mogelijk je ouderlijk huis verlaten en loopt nu rond op een universiteit van een grote stad. Je gelooft dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dat deze schepping niet zeer goed is gebleven. Er is een historische zondeval geweest. Je bent hiervan overtuigd, maar je merkt ook dat er een keerzijde aan dat geloof zit. Is het wel verstandig om hier openlijk voor uit te komen? En als je dat wel doet, zal men je dan wel accepteren? En wat moet je doen als jij dat geloof door intellectuele uitdagingen dreigt te verliezen?

stelling_13-95stellingen

Biogenetisch principe

Ernst Haeckel (1834-1919) heeft beweerd, dat de mens gedurende de groei in het moederlichaam de evolutionaire ontwikkeling van vis tot mens herhaalt. Deze stelling werd reeds tijdens het leven van Haeckel weerlegd. Nieuwe foto’s bewijzen de volledige onhoudbaarheid van deze theorie. Ondanks dat vindt men Haeckels voorstelling ook tegenwoordig nog in veel schoolboeken! Haeckel heeft… Read more »

meteorite-1060886_1280

Het hitteprobleem en de zondvloed

Is er een hitteprobleem door meteorietinslagen en Catastrophic Plate Tectonics? Geodetective heeft eraan gerekend en in de onderstaande video is te zien wat zijn antwoord is:

maan-nasa

“Veel vaker inslagen van asteroïden op maan dan gedacht”

Na onderzoekt blijkt dat er veel meer kraters ontstaan dan voorheen gedacht. Onderzoekers schatten daarom dat het maanoppervlak elke 81.000 jaar wordt “omgewoeld”, eerder dacht men dat dit tien miljoen jaar duurde. Zegt dit iets over de ouderdom van de maan? Was de maan kort geleden nog vulkanisch actief?

soldiers-1002_1280

Wie is verantwoordelijk voor het kwaad?

Ravi Zacharias kreeg de volgende vraag: “Hoe moet je reageren op hen die in onze schoolboeken schrijven en daarin stellen dat het kwaad niet in ons is, maar buiten ons?”. In deze kort video gaat hij daar op in. Met dank aan Geloofstoerusting voor de ondertiteling.

Latest