Evolutie, stel dat het waar is…

Over tien dagen (22 september 2017) vindt er een congres plaats over schepping en evolutie. Het congres staat in het teken van het boek van Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit. Hij heeft een boek geschreven met als hoofdvraag: Stel dat de evolutietheorie waar is, welke consequenties heeft deze… Read more »

Latest