No featured image set for this post.

GebedGedicht voor het Leven

HEER Dank voor ons nieuwe Kabinet onze gebeden vergezellen hen Uw ogen zijn op hen gericht HEER Dank U, dat U ons het leven gaf Klop aan onze kloppende harten: de naaste lief hebben als onszelf HEER U weeft ons in de moederschoot Ooit een groter wonder gezien! Een leven om geboren te worden HEER… Read more »

Baby beschermt moeder tegen borstkanker

De kans om borstkanker te krijgen hangt nauw samen met de ontwikkeling van de melkklieren. Zwangerschap en zwangerschapsafbreking spelen hierin een belangrijke rol. Een baby kan de moeder zelfs tegen borstkanker beschermen. Hoe dat gaat? Daarover wordt steeds meer bekend. De kans dat een vrouw borstkanker krijgt, hangt vooral samen met de ontwikkeling van de… Read more »

Wat als het waar is?

Geachte prof. Van den Brink, Ik heb uw boek gelezen. Eerlijk: ik heb niet iedere alinea doorgespit. Veel kwam mij bekend voor. In feite hebt u wat mij betreft niets nieuws te berde gebracht. In de loop der tijden heb ik vele geschriften verslonden, diverse congressen en voordrachten bezocht, gediscussieerd met voor- en tegenstanders, zelf… Read more »

Gratis film laat geschiedenis zien van de ID beweging

Revolutionary is een fantastische documentaire over wat een rustige professor heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de Darwinistische evolutionisten het heel, heel moeilijk met hem kregen. Michael Behe is geen creationist – hij lijkt in een oude aarde te geloven en denkt dat het goed mogelijk is dat een bepaalde evolutie heeft plaatsgevonden. Dus… Read more »

Is er een complot tegen de scheppingswetenschap?

Dit artikel verscheen eerder op de inmiddels opgeheven website evolutie.eu. Zo nu en dan komt het voor dat wanneer een creationist wetenschappelijke argumenten voor schepping poneert, een evolutionist zo reageert: “Als al die argumenten zo goed zouden zijn, zouden veel meer wetenschappers in schepping geloven. Dat wetenschappers jouw argumenten niet accepteren betekent dat je argumenten kennelijk… Read more »

Is de Bijbel echt waar?

Ik vind het een leuk klein boekje. Vaak vind ik met boeken rond dit onderwerp dat ze nogal eens lastig zijn. Het boekje is in verhaalvorm geschreven. Dat maakt het erg boeiend. Het verhaal Het verhaal speelt zich af rondom Opal University waar eerstejaarsstudent Nick een college godsdienstwetenschappen bij professor Peterson volgt. Tijdens de eerste… Read more »

Het begin was goed

‘En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed’ (Genesis 1:31). Vanaf het begin Op verschillende plaatsen vinden we in het nieuwe Testament regelmatig de uitdrukking ‘vanaf het begin’ of ‘vanaf het begin van de schepping’. Deze uitdrukking wordt zowel door onze Heer als door de apostel Johannes gebruikt. In… Read more »

Het heelal, de ruimte in en buitenaards leven

Ralph R. stelde enkele vragen aan de redactie. We vonden drs. Henk R. Murris bereid om de vragen te beantwoorden. Zowel de vragen als de antwoorden zijn hieronder te vinden. Vragen 1. Mogen we met het oog op de Bijbel de ruimte in? Psalmen 115:16 zegt dat de hemel des HEEREN is, maar dat Hij… Read more »

Gemaakt naar het beeld van God

Wat is het verschil tussen mens en dier? De mens is gemaakt naar het beeld van God. Dr. Voddie Baucham gaat hier in de onderstaande video kort op in. Met dank aan Geloofstoerusting voor de ondertiteling.

Latest