95 stellingen tegen theïstisch evolutionistische revisie

by | okt 31, 2017 | 03. Theologie, Onderwijs

Er zijn door de jaren heen veel pogingen gedaan om de Bijbel aan te passen aan het evolutiedenken. Dit is samen te vatten onder de noemer revisionisme: de Bijbel wordt herzien (gereviseerd) om beter bij de wetenschappelijke consensus te passen, met name de evolutietheorie. Met de woorden ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ in deze stellingen wordt doorgaans het volledige seculiere ontstaansmodel bedoeld: oerknal, vorming van sterren(stelsels), miljoenen jaren, het vanzelf ontstaan en de gemeenschappelijke afstamming van al het leven op aarde.

In dit Lutherjaar leek het mij goed om, in navolging van de reformator, een lijst van 95 stellingen tegen revisionisme op te stellen. Sommige stellingen zijn gericht tegen een specieke vorm van revisionisme, maar de meeste zijn van toepassing op elke vorm. Sommige stellingen staan vast sterker dan andere. Een revisionist zal echter op al deze stellingen antwoord moeten geven om zijn revisionisme in stand te houden. Let wel, dit zijn niet 95 stellingen tegen de evolutietheorie. Die bestaan al. Deze stellingen zijn gericht tegen het toevoegen van evolutie aan de Bijbel, net zoals Luther zelf vijf eeuwen terug de toevoeging van buiten-Bijbelse praktijken in de katholieke kerk aan de kaak stelde.

Download the PDF file .

Download hier het ebook.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!