Featured Image

Da‘an Chi „Grand Canyon“ (Taiwan) Erosie in ijltempo

Samenvatting: Voor het fenomeen van erosie zijn er vanuit waarneming enkele processen bekend. Een mechanisme van riviererosie, de insnijdende en uitgravende werking van stromend water, kan op dit moment in…

Featured Image

Ongezouten kritiek En verdampte theorie

…het bassin in stromen. Dat levert een gigantische erosie op in plaats van kalkafzetting. De tektonische beweging zal nauwkeurig voor deze erosie moeten compenseren. Eerder zijn de door geologen aangevoerde…

Featured Image

Ontbrak het Garner aan feitenkennis? Reactie op geoloog dr. Pieter Gaemers

…radiometrische dateringen. Wil men vasthouden aan de radiometrische dateringsmethoden dan moet de sedimentatiesnelheid in het verleden veel lager hebben gelegen. Geologen dragen een oplossing aan: erosie. Paraconformities dagen deze erosieoplossing…