Aanslag op Niagara

by | aug 24, 2020 | Geologie, Onderwijs, Recensie

“Het gedreun was nu bijna oorverdovend en de lucht in de gang was vol van fijne, bijna doorzichtige nevel. En toen opende de gang zich voor hen en liepen ze een uitzichtplatform op. Ademloos keken ze om zich heen. Donderend en met veel geweld stortte het water zonder ophouden de diepte in, onder hen, als een glinsterend gordijn.” Duizenden liters water per seconde vallen met een donderend geraas naar beneden. De ervaring is niet goed op foto, film of papier vast te leggen, maar moet een keer meegemaakt worden.

Dankzij een sponsor kon ik in 2018 onder andere op bezoek bij de Niagara Falls. Een ervaring om nooit meer te vergeten. De herinneringen aan deze watervallen kwamen weer naar boven bij het lezen van het boek ‘Aanslag op Niagara’ van Bettina Kettschau. Ze heeft de beleving van de jongeren mooi opgeschreven, zo goed dat we het bezoek herbeleven.1 Het boek werd vertaald vanuit het Duits en verscheen bij stichting Uit het Woord der Waarheid. De boeken in deze serie zijn geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 11 jaar.

Aanslag op Niagara

Vanwege een uitwisselingsproject zijn Sammy Parker, Sarah Arak en Matiuse Alviq vanuit het hoge noorden een maand op een school in Toronto. De jongeren wonen oorspronkelijk op Southampton Island, maar zijn een maand in de grootste stad van Canada.2 De klas, waarvan de veertienjarigen die maand deel uit maken, gaat op bezoek bij de Niagara Falls. Een hele belevenis. Ze beleven daarnaast een spannend avontuur. Matiuse raakt betrokken bij plannen voor een aanslag op de waterkrachtcentrale, de Sir Adam Beck Hydroelectric Complex. De bedenker van de plannen, Garden, wil de samenleving ontwrichten. Gelukkig ziet Matiuse op tijd in dat deze plannen waanzinnig zijn en helpt hij zowel de politie als de mensen van de waterkrachtcentrale om de aanslag te verijdelen.

Geloof

Naast dit spannende avontuur beschrijft Kettschau het geloof van de jongeren in de Heere Jezus Christus. Ze steken dit geloof niet onder stoelen of banken, maar belijden het openlijk op de nieuwe school. Voor twee andere jongeren uit de klas werkt dit aanstekelijk en deze jongeren besluiten op een zondag om mee naar de kerk te gaan. De auteur laat zien dat ze uitgaat van de historiciteit van Genesis. God wordt de Schepper genoemd en wij mensen zijn zijn schepselen. We kunnen uit onszelf deze Schepper nooit kennen. “Daarom maakt God Zch [sic] bekend. Hij heeft ons een boek gegeven, de Bijbel. Daar heeft Hij alles in laten opschrijven, ook over de schepping van de wereld en de opstand van de mens tegen God. Hij laat in de Bijbel ook de enige weg zien hoe schuldige mensen weer bij God kunnen komen.” Wat houdt die schuld van de mens dan in? “De grote schuld van de mens is de ongehoorzaamheid aan God en dat hij los van God wil leven. Daar komen alle andere zonden uit voort: egoïsme en achteloosheid, liefdeloosheid en hebzucht, haat en vijandschap, leugen en bedrog. De eerste mensen die God schiep hadden de keuze om God te dienen of Hem hun rug toe te keren. Ze kozen voor een leven los van God en legden het fundament voor alle ellende van de hele mensheid, die vanaf dat moment ver bij God vandaan leeft.” Gelukkig heeft God Zelf een weg terug gemaakt. “En deze weg is zo geniaal dat geen mens er ooit op gekomen zou zijn: God stuurde Zijn Zoon Jezus Christus als Mens naar deze aarde. Dat vond ongeveer 2000 jaar geleden plaats.” Het boek wijst op Jezus Christus als enige redding. Al zou een deel van de achterban van Logos Instituut het soms anders verwoorden, het is mooi dat Kettschau in een boek voor jongeren hier aandacht voor heeft.3 Bemoedigend dat er schrijvers zijn die vrij schrijven over de historiciteit van de Schrift. Er niet dik bovenop, maar alledaags. Geen preadamieten maar, Adam (en Eva) als de eerste mens(en).

Wonderen

Ook het geloof in wonderen komt ter sprake in het boekje. In een gesprek tussen de jongeren komt de vraag ter sprake of Charlene in wonderen gelooft. Ze geeft als antwoord: “Ja, absoluut. (…) Het is toch duidelijk dat er sommige dingen tussen hemel en aarde zijn die wij met ons verstand en met onze natuurwetten niet kunnen verklaren?!” Peter: “Onze voorouders hadden een nauwere band met de krachten van de natuur”. Matiuse reageert: “Dat is bij ons volk ook wel zo. Wij leefden altijd met het bewustzijn dat we een deel van de natuur waren. Wij zijn ook op een hele andere manier overgeleverd aan de krachten van de natuur dan jullie hier in het Zuiden. (…) Maar ik ben blij dat ik niet meer in een grote geest of in bepaalde vage krachten hoef te geloven, maar dat ik een persoonlijke God ken, Die mij liefheeft en mij verlost heeft.” We hoorden eens een filosoof zeggen dat de natuurwetten Gods gewone weg zijn en dat Hij deze op Zijn eigen wijze soms doorbreekt door middel van een wonder.

Gemiste kans

Het is een mooi geschreven boek. Ik had gehoopt dat de auteur ook nog aandacht zou hebben voor het ontstaan van de Niagara Falls en hoe dit mooi zou passen binnen een bijbelgetrouw ontstaansmodel van zondvloed en ijstijd(en). Helaas ontbreekt dat in het boek. Ik zie dat als gemiste kans. Dit doet overigens niets af van de rest van het boek. Ik ben blij dat er een bijbelgetrouw wereldbeeld wordt meegegeven aan onze jongeren. Wat mij betreft is het boek een aanrader!

Eerdere delen

Dit is niet het eerste deel in de serie. Het eerste deel heeft als titel Avontuur op Coats Island. Het tweede deel de titel De schat van de G.I. Het boek Aanslag op Niagara kan los van de andere delen gelezen worden. De overige delen bevatten niets over het scheppingsparadigma. Wel komt het probleem van het lijden kort ter sprake in deel 1 en wordt er in dat deel ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de zeekoeten op Coats Island. Helaas wordt dat onderzoek niet in scheppingsperspectief geplaatst. Ook deze delen zijn overigens mooi geschreven.

Dit boek wordt te koop aangeboden in onze webshop.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2021’ onder leiding van Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. De auteur schrijf over het bezoek in hoofdstuk zes en zeven, blz. 51-62.
  2. In Toronto woonden in 2018 2,9 miljoen mensen.
  3. Bovenstaande citaten komen van bladzijde 81-83.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!