Aanwijzingen voor een jonge aarde

by | jul 9, 2016 | Antropologie, Astronomie & Kosmologie, Onderwijs

De evolutietheorie veronderstelt dat de mens 1 tot 5 miljoen jaar geleden uit de bomen daalde en ongeveer 100.000 jaar geleden volledig menselijk werd. Maar toch tonen archeologische gegevens het ontstaan van beschaving slechts ongeveer 5.000 jaar geleden (gebaseerd op het evolutionistisch denken). Met andere woorden, om evolutionistische redenen, kostte het de mensheid 95.000 jaar, na het volledig menselijk worden, om te weten te komen dat voedsel zou kunnen worden geproduceerd door een zaadje in de grond te laten vallen!

stone-circle-1477834_1280

“Veertig miljard graven zouden gemakkelijk te vinden moeten zijn. Maar toch bestaan er slechts een paar duizend. Het is een duidelijke aanwijzing dat mensen een veel kortere tijd bestaan.”

Het is een schatting van evolutionistische antropologen, dat de aarde 10 miljoen jagers, van alle soorten mensen, gemakkelijk onderhouden kon hebben. Om een gemiddelde van 10 miljoen mensen te handhaven, verspreid over de gehele planeet, met een gemiddelde levensduur van 25 jaar, over de laatste 100.000 jaar. Dat zou betekenen dat 40 miljard mensen geleefd hebben en gestorven waren. Archeologisch bewijsmateriaal toont duidelijk, dat deze mensen “uit het stenen tijdperk” hun doden begroeven. Veertig miljard graven zouden gemakkelijk te vinden moeten zijn. Maar toch bestaan er slechts een paar duizend. Het is een duidelijke aanwijzing dat mensen een veel kortere tijd bestaan.

Een andere aanwijzing voor zowel een jonge aarde als een bevestiging van een wereldwijde vloed, is de schaarste van meteoren in sedimentaire rotslagen. Hoewel sommige meteoren in sedimentaire lagen zijn gevonden, zijn zij vrij zeldzaam. De meteoren zijn gemakkelijk identificeerbaar, en vele duizenden zijn geïdentificeerd en opnieuw ontdekt als gevolg van recente effecten op de oppervlakte van de planeet. Als de meeste rotslagen snel tijdens de ‘één jaarperiode’ van een wereldwijde vloed werden gevormd, zou u verwachten niet veel meteorieten te vinden die in slechts één jaar begraven werden. Als het sediment al meer dan miljarden jaren werd gevormd, zou er een veelvoud van miljarden meteorieten begraven moeten zijn binnen dit sediment. Het feit dat wij er zo weinig vinden is een ander mogelijk bewijs voor de snelle afzetting van de sedimentaire lagen en een jonge aarde.

Veronderstel dat u een lege kamer binnenliep en een rokende sigaar vond. U kon veronderstellen dat de sigaar zeer oud was en dat hij slechts onlangs ontstoken was, maar de logischere conclusie zou zijn dat iemand hem daar onlangs had aangestoken. Het heelal is vol van zulke gelijksoortige “rokende sigaren”:
1. Alle planetarische ringen vertonen nog steeds ingewikkelde samenstellingen die al lang geleden verdwenen zouden moeten zijn.
2. Alle bekende kometen verbranden hun materiaal met elke omloop rond de zon en zouden een maximum levensverwachting van 100.000 jaar moeten hebben.
3. De planeten buiten ons zonnestelsel zouden al lang geleden afgekoeld moeten zijn.
4. De spiraalvormige melkwegen zouden zich lang geleden hebben moeten ontbinden en de ongelijkmatige verdeling van materie in het heelal zou zich al lang geleden verspreid moeten hebben.

Wetenschappers die van het vooroordeel uitgaan dat het heelal 10-20 miljard jaar oud is, hebben controversiële en ingewikkelde mogelijkheden voorgesteld over hoe deze soorten van voorbijgaande verschijnselen nog konden bestaan, maar hun verklaringen zijn meer gebaseerd op geloof, niet op wetenschap. De meest eenvoudige verklaring is, dat deze “rokende sigaren” roken, omdat zij jong zijn.

Saturn_rings.nasa

Wat te denken van dateringsmethoden die erop schijnen te wijzen dat dingen zeer oud zijn? Zoals getoond is in een ander artikel over dateringsmethoden, zijn vooronderstellingen alles. Bijvoorbeeld, is het koolstof-14 gehalte nooit beduidend veranderd. Deze methode dateert niet de leeftijd van de aarde, maar kan begrijpelijkerwijs een diepgaand effect hebben op onze interpretatie van de “ijstijd” en het “stenen tijdperk”. Een recente catastrofe zou wereldwijd een enorme verandering in de totale hoeveelheid koolstof op de biosfeer van de aarde veroorzaakt moeten hebben. Deze gebeurtenis zou één van de basisveronderstellingen van de koolstof-14 dateringsmethode volledig ongeldig maken (een bekende hoeveelheid koolstof-14 wordt dan vergeleken met de hoeveelheid koolstof-12 over een bepaalde meetperiode) en zou leiden tot gigantisch oude data voor organismen, die kort na de vloed hebben geleefd. Dit probleem met de koolstof-14 dateringveronderstellingen is in een ander artikel nauwkeurig beschreven.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Rechtstreeks. De volledige bronvermelding luidt: Malone, B., 2006, Aanwijzingen voor een jonge aarde, Rechtstreeks 3 (4): 7.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!