Aapmensen – missende tussenvormen (kids)

by | mrt 29, 2023 | 06. Biologie, Evolutie, Evolutie van de mens, Kids

Laten de fossielen geen ‘missende tussenvormen’ (wezens tussen mensen en mensapen in) zien?

Zijn die geen bewijzen dat we afstammen van aapmensen of aapachtige wezens? Voor wat oudere kids

Dit is deel 2 in een serie over aapmensen, lees hier deel 1.

Uitleg woorden
Aap = Vierhandig, hoog ontwikkeld zoogdier (van Dale).
Mensaap = Aap die qua bouw veel op de mens lijkt (van Dale). De mens zou ook bij de mensapen horen.
Aapmens = Overgangsvorm tussen aap en mens (Encyclo.nl)

Er zijn een heleboel fossielen ontdekt en over sommigen wordt nog steeds gediscussieerd – maar er zijn geen echte ‘missende tussenvormen’ gevonden. Wetenschappers hebben zich uiteindelijk gerealiseerd dat de meeste fossielen die zijn gevonden, apen of aapachtige wezens of soorten mensen waren. Geen ‘tussenin’ vorm. Maar helaas, het duurt vaak vele jaren (of zelfs tientallen jaren!) voordat deze waarheid naar buiten komt. Dus hebben tekstboeken nog altijd onjuiste plaatjes om mensen te overtuigen om in ‘missende tussenvormen’ te geloven.

Krantenkoppen over missende tussenvormen

Krantenkoppen kunnen nog bedrieglijker zijn.  Ze laten ons geloven dat wetenschappers een ‘missende tussenvorm’ hebben gevonden. Maar als dat niet de waarheid blijkt te zijn, printen ze geen krantenkop om te zeggen dat ze het mis hadden! Er zijn bijvoorbeeld nog steeds veel mensen die geloven dat het ‘Lucy’ fossiel een tussenvorm is tussen mensen en mensapen. De kranten schreven dit in grote koppen toen dit fossiel vele jaren geleden werd gevonden (zie figuur 1 in onderstaande afbeelding).

Er zijn nog steeds musea die modellen hebben van ‘Lucy’ die er rechtopstaand uitziet als een half-mens. Inmiddels is gebleken dat dit niet waar is. Ze denken nu dat ze eerder een uitgestorven soort mensaap is. Die helemaal niet rechtop kon lopen zoals mensen (zie fig. 2 op het plaatje hierboven)!aapmensen

Ramapithecus (we zullen hem afgekort ‘Rama’ noemen) is een ander goed voorbeeld. ‘Rama’ was verondersteld de eerste mensaap te zijn die rechtop op twee benen liep. Op weg om mens te worden. Maar de eerste fossielen die van Rama zijn gevonden, waren alleen maar stukjes kaak en tand. Hoe konden ze daarvan afleiden hoe hij liep?!

missende tussenvormen

Wetenschappers dachten dat de stukjes halverwege tussen de kromming van een menselijke kaak en de kaak van een orang-oetang waren. Toen vonden ze de hele kaak en realiseerden ze zich dat het uiteindelijk toch gewoon een ander soort mensaap was. Maar niet voordat ze hadden geprobeerd mensen te overtuigen dat ze een ‘missende tussenvorm’ hadden gevonden!

Soms kunnen we niet eens zeker zijn dat de stukjes van fossielen allemaal bij elkaar horen. Stukjes worden soms kilometers apart van elkaar gevonden. Dan wordt er een gok gemaakt dat ze allemaal bij elkaar horen als dat past bij het verhaal dat mensen willen geloven. Er zijn ook gevallen geweest van wetenschappers die de ‘datums’ gebruikten van gesteenten die verder weg waren van waar de fossielen waren gevonden, in plaats van gesteenten dichtbij. Dit is omdat de fossielen een ‘leeftijd’ gaven die hen beter uitkwam.

Het enige waar we zeker van kunnen zijn is dat Gods Woord, de Bijbel, zegt dat God ons heeft geschapen, niet dat we afstammen van mensapen. En we hoeven ons niet voor aap te voelen staan door dit te geloven… de wetenschappelijke feiten passen bij het verhaal van de Bijbel; er is geen bewijs dat zegt dat we afstammen van de ‘nu missende tussenvormen’ of aapmensen.

De nieuwste ‘missende tussenvorm’?

“Missende link tussen de mens en mensapen gevonden,” verklaarde een verhaal in de Londense krant The Telegraph van 3 April 2011 1. Maar zelfs de man die het fossiel had gevonden, Lee Berger, zei dat het geen missende tussenvorm was. Het is een australopithecine zoals ‘Lucy’. Australopithecines waren een onderscheidend soort wezen. Sterker nog, er is in feite een kleiner verschil tussen (moderne) mensapen en mensen dan tussen één van deze beide en australopithecines. Maar alle mensen die deze krantenkoppen hebben gelezen, zijn alweer voor de gek gehouden. Ze denken dat er bewijs is dat mensen zijn geëvolueerd van mensapen.

Dus waar zijn alle ‘aapmensen’?

Er bestaat geen tussenvorm! Ze bleken allemaal óf een uitgestorven aapachtig wezen óf een variatie van een mens. Geen van dezen zijn een tussenvorm. De mens werd direct door God geschapen en in het evenbeeld van God, níet in het evenbeeld van een mensaap en er is géén bewijs dat iets anders zegt.

Van links naar rechts zie je allerlei

“En Hij [Jezus] antwoordde en zei tegen hen: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft,” Mattheüs 19:4

“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.” Genesis 1:27

“Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.” Psalm 139:13

Bronvermelding

Dit artikel is overgenomen van Creation Ministries International, Creation Magazine 33(4) 2011, Creation For Kids, blz. 24 t/m 27.
Tags: Aapmensen missende tussenvormen

Voetnoten

  1. Dit artikel komt uit 2011, dus het gaat hier om de nieuwste missende tussenvorm in/voor 2011

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!