Een aantal abortusartsen deed vorig jaar studie naar de zogeheten ‘abortuspilstopper’ (APS)1, waarmee vrouwen na het innemen van de eerste abortuspil nog kunnen kiezen om toch hun kindje te houden. Het onderzoek kende grote problemen, doordat drie vrouwen te maken kregen met hevige bloedingen. Hoewel de resultaten van de studie onvolledig zijn, meent het onderzoeksteam vrouwen toch te waarschuwen tegen het gebruik van de abortuspilstopper, terwijl de bloedingen alleen het gevolg kunnen zijn van de eerder ingenomen abortuspil. Een verhaal dat op een vreemde manier werd gespind en verheldering vereist.

Er wordt in toenemende mate gesproken over het nemen van de ‘abortuspil’ als een chemische abortusmethode. In de praktijk betreft het echter meerdere pillen die de zwangere vrouw over een periode van 48 uur moet innemen wil ze zelf haar kindje aborteren. De eerste pil betreft het middel mifepriston.2 Dit blokkeert de werking van het hormoon progesteron en bevordert o.a. opening van het baarmoederhalskanaal. Ook zorgt dit middel ervoor dat de tweede abortuspil, misoprostol3, beter in staat is om weeën op te wekken zodat het overleden kindje wordt uitgestoten.

Sommige vrouwen krijgen spijt kort nadat ze de eerste pil hebben ingenomen. Op die momenten komen ze dikwijls terecht bij pro-life organisaties en bij artsen die begaan zijn met de vrouw. Deze artsen kunnen dan een ander middel voorschrijven dat de werking van de eerste abortuspil tegengaat. Dit middel is een progesteron4 – een hormoon dat veelvuldig en in hoge doseringen bij onder meer IVF-behandelingen wordt gebruikt om te voorkomen dat het kindje wordt afgestoten, maar dat in dit verband ook wel de ‘abortuspilstopper’ wordt genoemd. Een studie uit 20185 onder 754 vrouwen door onderzoeker Delgado toonde aan dat 68 procent van de vrouwen die dit middel op de juiste manier innemen de zwangerschap alsnog op een veilige manier in stand houden. In de andere gevallen had het middel te weinig effect, doordat de werking van de eerste abortuspil de overhand behield.

Het moge duidelijk zijn dat deze abortuspilstopper een doorn in het oog is van de abortusindustrie. Een studie6 naar de abortuspilstopper, door een aantal abortusartsen en een medewerker van Planned Parenthood, werd dan ook met de nodige scepsis bekeken. De onderzoekers waren van plan 40 vrouwen te volgen die een abortus wilden ondergaan. Aan hen werd gevraagd om 24 uur na het slikken van de eerste abortuspil een andere pil in te nemen waarvan de vrouwen niet wisten of het de abortuspilstopper of een placebo was. De vrouwen werd beloofd dat ze na de studie, twee weken later, indien nodig een gewone abortus zouden krijgen.

Echter, nadat twaalf vrouwen met het traject waren gestart, staakten de onderzoekers de studie abrupt. Dit deden ze omdat drie vrouwen na hevige bloedingen met een ambulance waren afgevoerd. De onderzoekers konden hieruit weinig concluderen maar suggereren wel in hun rapport dat de vrouw mogelijk risico loopt op hevige bloedingen wanneer ze de ‘kuur’ van de abortuspillen niet afmaakt. Op deze manier deden ze voorkomen dat het gebruik van de veilige abortuspilstopper alsnog onveilig is, doordat het een ander hormonaal traject onderbreekt. Maar is dat een eerlijke voorstelling van zaken?

Twee van de drie vrouwen die te kampen kregen met hevige bloedingen, kwamen uit de placebogroep. Dit betekent dat zij geen abortuspilstopper kregen en alleen te maken hadden met de eerste abortuspil. Het is al vaker aangetoond dat de abortuspil een verhoogde kans geeft op langdurige bloedingen ook wanneer het gehele traject wordt doorlopen. Het is daarom onzorgvuldig om te suggereren dat de bloedingen in de studie van 2018 optraden doordat de tweede abortuspil (een serie van meerdere pillen) niet werd ingebracht. Beide vrouwen hadden zulke hevige bloedingen dat ze een spoedoperatie nodig hadden, waarbij één van de twee zelfs een bloedtransfusie nodig had. De derde vrouw had wel de abortuspilstopper gekregen, maar haar bloedingen bleven beperkt waardoor geen operatie of transfusie nodig was. Ook deze vrouw had, zoals alle vrouwen die aan de studie deelnamen, de eerste abortuspil genomen.

Het meest opvallend is dat de onderzoekers van de gestaakte studie geen enkele conclusie wilden trekken uit het volgende feit: Vier van de vijf vrouwen in de groep die de abortuspilstopper kregen, hadden na twee weken een gezonde zwangerschap, ondanks het innemen van de eerste abortuspil. Dit is een slagingspercentage van 80 procent! Natuurlijk is de groep vrouwen te klein om grote conclusies uit te trekken, maar het bevestigt het eerder genoemde onderzoek dat een slagingspercentage van 68% aantoonde onder 754 vrouwen.

We kunnen concluderen dat ook deze pro-abortus studie aantoont dat mifepriston een gevaarlijk middel is dat er zelfs voor zorgt dat studies worden gestaakt. Ook is wederom bevestigt dat de abortuspilstopper werkt en veilig is. Verder biedt de studie een gênante inkijk in de pogingen van pro-abortus onderzoekers om de abortuspilstopper in een kwaad daglicht te zetten, zelfs als de data laten zien dat hun eigen paradepaardje, de eerste abortuspil, de problemen veroorzaakt.6

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Develing, C., 2020, Abortusartsen staken onderzoek naar pro-life medicijn dat bekend staat als de abortuspilstopper, Leef 36 (1): 18-19 (PDF).

Voetnoten

  1. https://www.abortionpillreversal.com/abortion-pillreversal.
  2. https://www.apotheek.nl/medicijnen/mifepriston.
  3. https://www.apotheek.nl/medicijnen/misoprostol#wat-doetmisoprostol-en-waarbijgebruik-ik-het.
  4. https://www.apotheek.nl/medicijnen/progesteron#belangrijkom-te-weten-overprogesteron.
  5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30831017.
  6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31809439, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10738054.