Accelerator Mass Spectrometer (AMS)

by | mei 15, 2017 | 09. Natuur- en Scheikunde, Geologie, Onderwijs, Paleontologie

Met een moderne Accelerator Mass Spectrometer (AMS) is het mogelijk maximaal 90.000 jaar oude koolstof (grafiet, marmer, antraciet en diamanten) te analyseren. Men heeft echter tot op heden geen enkel materiaal gevonden, waarvan de radiometrische leeftijd hoger was dan 71.000 jaar. Deze voor de conventionele wetenschap veel te lage ouderdomsmetingen worden toegeschreven aan verontreinigingen. Men kon echter ondanks grote inspanning deze verontreinigingen niet aantonen. Bovendien is het denkbaar, dat de oeratmosfeer van de aarde minder radioactieve koolstof (C-14) bevatte. Zou dit het geval zijn, dan zijn de onderzochte materialen nog jonger.

koolstof.pixabay

Koolstof C-14 heeft een halfwaardetijd van 5730 jaar. Daarbij vervalt het tot stikstof. Indien men in een koolstofhoudend materiaal de verhouding van C-14 tot C-12 meet, dan kan men gevolgtrekkingen maken voor de ouderdom van een monster. Monsters, die ouder zijn dan 90.000 jaar, mogen geen meetbare hoeveelheid C-14 meer bevatten. Desondanks heeft men bij verschillende monsters van steenkool, die naar men zegt tussen 34 tot 311 miljoen jaar oud zouden zijn, nog altijd 0,10 tot 0,46 % C-14 gemeten.1 Dit komt overeen met een radiometrische leeftijd van hoogstens 57.000 jaar.

Indien het aardmagnetisch veld bij het begin van de aarde sterker was dan tegenwoordig (waarvan men kan uitgaan)2, dan zijn deze 57.000 jaar altijd nog te hoog ingeschat. Een sterker aardmagnetisch veld leidt ertoe, dat de kosmische straling effectiever gereduceerd wordt en zodoende minder C-14 ontstaat. Daarom kan men ervan uitgaan, dat vanaf het begin minder C-14 in de monsters aanwezig was, dan conventioneel geschat wordt.

Metingen aan diamanten

Bijzonder interessant voor zulke onderzoeken zijn diamanten. De astrofysicus Larry Vardiman heeft met zijn team 12 verschillende diamanten, die uit 5 verschillende vindplaatsen komen, gemeten. Het gemiddelde gehalte aan C-14 was 0,09%, hetgeen overeenkomt met een leeftijd van hoogstens 58.000 jaar.3 Volgens de conventionele geologie zouden die diamanten tot 3 miljard jaar oud zijn. Indien zij echter ook maar bij benadering zo oud zouden zijn, dan zouden zij geen spoor van C-14 meer mogen bevatten. De smoes, dat de monsters in de loop van de tijd verontreinigd zouden zijn slaat bij diamanten nergens op. Voor zover men weet kunnen diamanten niet verontreinigd worden.4

Voetnoten

  1. Larry Vardiman, Andrew A. Snelling, Eugene F. Chaffin, Radioisotopes and the age of the Earth, Vol. 2, Institute for Creation Research, El Cajon, CA, 2005, p. 605-606.
  2. Russel Humphreys, The Earth’s magnetic Field is young, impact No. 242, augustus 1993
  3. Don DeYoung, Thousands . not Billions, Challenging an Icon of Evolution, Master Books, 2005, p. 46-62.
  4. Ref. 1, p. 609.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!