Acceptatie evolutie ondergraaft christelijk geloof

by | nov 15, 2016 | Biologie, Onderwijs, Theologie

Wie als christen evolutie accepteert, ondergraaft het gezag van de Bijbel, reageert Jan Rein de Wit op Cors Visser (RD 10-4). Problematisering van het scheppingsverhaal leidt tot vraagtekens bij heel het christelijk geloof. Christenen moeten niet weglopen voor vragen over schepping en evolutie, vindt Cors Visser, directeur van Platform ForumC. Binnen de orthodox-christelijke achterban van het RD wil hij het gesprek over evolutie aangaan om zo het christelijk geloof in Nederland geloofwaardiger te maken.

vallende_domino_stenen-pixabay

Lovenswaardig is dat hij mensen bij het geloof in God wil houden. Wat ik echter uit zijn artikel proef, is dat we als orthodoxen niet krampachtig aan de Bijbeltekst vast moeten houden. Beter kunnen we doen alsof het niet uitmaakt hoe we de Bijbel lezen. Een schepping in 6 dagen, of in 15 miljard jaar, dat zou helemaal niets uitmaken.

Met deze bagatellisering van de problematiek komt het gezag van Gods Woord in het geding. Visser zegt dat je je geloof niet hoeft te verliezen als je de twijfelzaaiende vragen van de wereld accepteert. Aantoonbaar is echter dat dit wel degelijk het geval is. Vooral als er een volgende generatie aantreedt die nog geen sterke binding met God en Zijn Woord heeft en de nuchtere rationele basis met de juiste dogmatiek mist.
Het accepteren van miljoenen jaren is handig om evolutie een plek in de Bijbel te geven, maar daardoor moeten we alles wel anders gaan lezen. Dat heeft grote gevolgen. Zulke nieuwe exegeses vinden we in de kerkgeschiedenis pas nadat theologen hoorden van lange tijdperken en evolutie. Een verkenning van de website van ForumC leert dat het vooral podium geeft aan zulke nieuwe exegeses.

Domino-effect

Problematisering van scheppingsteksten zet een domino-effect in gang. Als we het scheppingsverslag niet als een kind kunnen lezen, maar deskundigen nodig hebben om uit te leggen hoe dat dan zit met Adam en Eva en hun aapachtige voorouders, dan worden zondeval en moederbelofte een onontwarbare filosofische kluwen. Ook zondvloed, Abraham, exodus en intocht staan allemaal ter discussie, evenals de betrouwbaarheid van de evangeliën en de godheid van Christus. Want als Mattheüs begint met „het boek des geslachts van Jezus Christus”, klopt dat natuurlijk niet. Jezus stamt volgens de evolutie immers niet werkelijk van Adam af? En al helemaal niet van God.

Ik wil geloven dat ForumC de Heere Jezus als Gods Zoon belijdt, maar het lijkt mij dat dit alleen nog op basis van emotie kan; niet meer op de rationele basis dat Hij het was die de profetieën vervulde. En juist dát aspect was het dat de Joden overtuigde! Het lijkt mij moeilijk uit te leggen dat een rustdag na een zesdaagse schepping niet kan, maar een opstandingsdag na een driedaagse dood wel. Hier blijkt het grote manco van het loslaten van de orthodoxe Bijbeluitleg.

Het ”Sola Scriptura” moet onze blik richten op wat de Bijbel zegt over zichzelf. Als ForumC de historische verslagen van het Oude Testament verwerpt, maar die van opstanding en hemelvaart in het Nieuwe Testament gelooft, dan is dat inconsequent. Er is een logisch verband tussen het afwijzen van de orthodoxe schriftleer en de acceptatie van evolutie. Als ForumC het Oude Testament niet, maar het Nieuwe Testament (deels) wel betrouwbaar acht, dan is ons het ”zwaard des Woords” ontnomen. Dat is een onoverkomelijk theologisch bezwaar.

oude_collegezaal-pixabay

Er is ook een wetenschapsfilosofisch bezwaar tegen de eenzijdige berichtgeving van ForumC. Oorsprongswetenschappen gebruiken niet te bewijzen uitgangspunten. Er zijn twee posities mogelijk: óf ik geloof met atheïsten dat het bedachte evolutieproces alles verklaart, óf ik geloof en belijd met de Kerk van alle eeuwen dat de Bijbel ons zegt hoe we hier gekomen zijn. Eerlijke wetenschap is helder over deze uitgangspunten en laat zien wat te bewijzen is en wat niet. Wat ForumC nu vooral doet is een mengelmoes van atheïstische en Bijbelse uitgangspunten presenteren. Dat leidt tot verwarring.

Toerusten

Ik roep ForumC dan ook op om evenwichtig en neutraal te berichten over oorsprongswetenschappen, door oog te hebben voor academici die een Bijbels kader aanhangen en evolutie ook op wetenschappelijke gronden afwijzen. Onze achterban heeft recht op die informatie. Daarom zet stichting De Oude Wereld zich in voor ”fair science” en betrouwbaar lesmateriaal voor christelijke en reformatorische scholen. Het handhaven van Bijbels betrouwbare lesmethoden die wetenschappelijk onderbouwd zijn, hoort bij de identiteit deze scholen. Acceptatie door de overheid zal verdwijnen als blijkt dat kwaliteit en identiteit van het onderwijs weinig meer verschillen van die van openbare scholen. Laten we jongeren daarom werkelijk toerusten door ze niet alleen kennis te laten maken met de aanwijzingen voor evolutie, maar vooral ook met de alternatieven. Het vasthouden aan Gods Woord vraagt behalve om vertrouwen namelijk ook om inzicht.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Wit, J.R. de, 2013, Acceptatie evolutie ondergraaft christelijk geloof, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 43 (18): 6-7.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!