Veel activiteit rond ‘geloof en wetenschap’

by | apr 12, 2018 | Nieuwsbrief, Onderwijs

“Onze jongeren hebben antwoorden nodig, goed dat jullie daar op inspelen.” “Wat fijn dat jullie naar Vlaanderen komen, de Nederlandse congressen zijn altijd zo ver weg voor ons.” “Wat een mooie activiteiten organiseren jullie, ga zo door!” “Ga a.u.b. door met dit werk! Gods zegen.” Zomaar een greep uit de talloze reacties die wij elke maand krijgen. Iemand anders schreef ons: “Wat goed dat jullie steeds maar weer dit soort artikelen plaatsen. Het kan velen ertoe brengen wat kritischer te zijn naar allerlei opvattingen en hun hart open te stellen voor de waarheid van God die leeft. Onze menselijke natuur is werkelijk vol arrogantie. Wij denken dat we heel wat weten en kunnen, maar worden gemakkelijk misleid en op een vals spoor gezet, ondanks onze geleerdheid. De Bijbel noemt het ‘een arglistig hart.”

Inderdaad! Velen worden er misleid door allerlei ‘wind van leer’. Met Logos Instituut willen wij een steentje bijdragen aan het verdedigen van de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. God zegt in Zijn Woord dat Hij de aarde in zes dagen gemaakt heeft. In de Tien Geboden wordt dat nog eens herhaald en ook in Exodus 31. Maar liefst drie keer geeft God aan dat de aarde in zes dagen zijn geschapen. Wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen? Voor de evolutietheorie hoeven we het niet te doen. Aan die theorie kleven zo veel bezwaren dat een compromis onverstandig is. Lees bijvoorbeeld hier en hier. De historische betrouwbaarheid van de Bijbel is meer dan alleen de scheppingsgeschiedenis. Er wordt bijvoorbeeld ook getwijfeld aan de uittocht uit Egypte of aan het koninkrijk van David en Salomo. Toch zijn ook daar argumenten voor te geven. Zie voor de uittocht bijvoorbeeld deze dvd. Wij proberen met Logos Instituut antwoorden te geven op de talloze vragen van sceptici. Wij hopen dat daardoor, met Gods hulp, jong en oud staande blijft in deze tijd.

Volgende week vrijdag en zaterdag organiseren wij een tweedaags congres over geloof en wetenschap. Voor dit congres hebben wij twee geleerden speciaal naar Nederland gehaald: de zoöloog dr. Marc Surtees en de theoloog en classicus prof. dr. Benno Zuiddam. De laatstgenoemde blijft maar liefst twee weken hier. Dr. Marc Surtees zal twee stokpaardjes van evolutionisten aanpakken, namelijk de walvisevolutie en de dino-vogel-evolutie. Verder gaan we met hem langs twee VO-scholen. Met prof. Zuiddam hebben wij een tournee door een groot deel van Nederland. Komt u ook langs? Hier zijn de plaatsen te vinden die deze geleerde aandoet. De toegang voor deze evenementen is gratis, er zal wel een collecte gehouden worden om de onkosten te bestrijden. Uiteraard zijn de andere sprekers op het congres niet minder speciaal en wij vinden het een eer dat zij voor ons willen spreken.

In deze nieuwsbrief willen wij een greep doen uit de talloze activiteiten die door ons georganiseerd zijn of waar wij uitgenodigd zijn om te spreken. Wij zijn erg dankbaar dat we steeds vaker uitgenodigd worden om een spreekbeurt te verzorgen of mee te denken bij de invulling van een activiteit. Alle roem en eer hiervoor gaat naar God onze Schepper! Wij hopen en bidden dat deze activiteiten tot zegen zijn (geweest). Deze activiteiten waren daarnaast niet mogelijk zonder uw steun. Steun door één van deze activiteiten te bezoeken, steun door voor deze activiteiten te bidden en steun door middel van een financiële bijdrage. Deze steun doet ons erg goed! Zou u ook in de komende periode aan onze organisatie willen denken?

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!