Adam, waar ben je? En wat doet het ertoe?

by | mei 24, 2018 | 03. Theologie, 06. Biologie, Antropologie, Onderwijs, Recensie

“Adam, waar kunnen we je vandaag vinden? Ben je verdwenen in de ‘bosschages’ van mythe, sage en archetype? Ben je verdwenen in een ‘bosschage’ dat zwaar beïnvloed is door het evolutiedenken, waarin je misschien nog wel ‘historisch’ bent, maar nauwelijks lijkt op het Bijbelse plaatje? Of ben je nog steeds waar je duizenden jaren geweest bent: in de feitelijke wereld van de echte geschiedenis? Kunnen wij nog steeds vertrouwen wat Mozes, Jezus en Paulus over jou verteld hebben, of moeten we vandaag luisteren naar de stemmen van de ‘moderne wetenschap’ om te begrijpen wat zij bedoelen? Ben jij direct geschapen door God, misschien zes- tot tienduizend jaar geleden, of ben je het product van miljoenen jaren evolutie?”

Adam, waar ben je?

Over het thema de schepping of de (menselijke) evolutie, zijn het afgelopen jaar (v.a. juni 2017) zeer veel boeken verschenen.1 In de maand april kwam er een bij. Prof. dr. W.J. Ouweneel schreef een boek over de historische Adam. Op 14 mei werd zijn boek gepresenteerd op een besloten bijeenkomst voor boekhandelaren en pers. Het symbolische eerste exemplaar werd overhandigd aan prof. dr. G. van den Brink, die met zijn boek En de aarde bracht voort de nodige beroering heeft veroorzaakt in de vijver van de christelijke orthodoxie. Zijn naam, maar vooral zijn ideeën, worden dan ook regelmatig genoemd in het boek van prof. Ouweneel.

Omdat het boek van Ouweneel ook weer wat losmaakt bij diverse mensen uit verschillende stromingen, heb ik besloten ook van dit boek een overzicht te maken van alle reacties, interviews en verslagen die er gegeven werden de afgelopen tijd.2

5 april 2018 Prof. dr. W.J. Ouweneel laat via de website Christelijk Informatie Platform weten dat zijn boek over de historische Adam is verschenen.3 De theoloog dr. Taede Smedes schrijft, voor NBD Biblion, een negatieve recensie van het boek van prof. Ouweneel.4 Deze recensie is ook te vinden via de website van de internetwinkel Bol.com.5

6 april 2018 Op de website Leestafel.info verscheen een recensie van de (kerk)historicus dr. Henk Hofman. Hij geeft aan dat het boek een waardevolle studie is, en behoudens enkele kanttekeningen is hij erg te spreken over het boek. De website van de Vergadering van Gelovigen verwijst in het actualiteitsoverzicht het artikel van prof. Ouweneel dat op de website van Christelijk Informatie Platform verscheen (zie 5 april).6 Het boek van prof. Ouweneel is ook toegevoegd aan de webshop van Logos Instituut.8 Op de website van de Vergadering van Gelovigen wordt in het actualiteitsoverzicht verwezen naar deze recensie.9

14 mei 2018 In Nijkerk organiseert uitgeverij Buijten & Schipperheijn een besloten boekpresentatie voor boekhandelaren en pers.

15 mei 2018 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een verslag van de besloten boekpresentatie van het boek van prof. Ouweneel voor boekhandelaren en pers.10 Ook de website Nijkerknieuws besteedt aandacht aan de boekpresentatie.11 De website van de Vergadering van Gelovigen verwijst in het actualiteitsoverzicht naar dit verslag.12

18 mei 2018 In het Nederlands Dagblad verschijnt een interview met prof. Ouweneel rondom zijn nieuwste boek over de historische Adam. In het interview geeft Ouweneel aan dat hij de Bijbel allereerst als gelovige leest en dat hij zich niet wil laten beïnvloeden door de consensus. Verder gaat het interview in op de visie van theïstische evolutie, kwaad en lijden in de schepping en de houdbaarheid van de evolutietheorie.13

19 mei 2018 Fysicus prof. dr. Cees Dekker, geneticus dr. Herman van Eck, bioinformaticus dr. Marnix Medema en ontwikkelingsbioloog prof. dr. Gert Jan Veenstra laten in het Nederlands Dagblad weten dat zij als wetenschappers goed op de hoogte zijn van de evolutietheorie, dat zij de aanwijzingen voor evolutie talrijk en overtuigend vinden en dat zij zich distantiëren van het interview met, en de visie van, prof. Ouweneel.14

22 mei 2018 Op de website van Christelijk Informatie Platform verscheen een artikel over de reactie van vier christelijke wetenschappers op het interview van prof. Ouweneel in het Nederlands Dagblad.15 De website van de Vergadering van Gelovigen noemt dit artikel in het actualiteitsoverzicht.16

23 mei 2018 In het dagblad Trouw verschijnt een recensie van de theoloog dr. Wolter Huttinga. De recensie is positief tot kritisch, alhoewel ik zelf voor een andere titel zou hebben gekozen. Volgens Huttinga zijn er zowel redenen om het boek wel te lezen als om het boek niet te lezen.17

24 mei 2018 Op de website van Logos Instituut reageer ik op de korte brief van de vier christenwetenschappers die zich distantiëren van Ouweneel en aangeven de evolutietheorie overtuigend te vinden. Dit artikeltje was geschreven voor het Nederlands Dagblad, maar de opinieredactie gaf aan de discussie niet opnieuw te willen voeren.18 De website van de Vergadering van Gelovigen verwijst in het actualiteitsoverzicht naar dit korte artikel.19

25 mei 2018 De recensie van de (kerk)historicus dr. Henk Hofman (zie 6 april) is ook geplaatst op de website van Logos Instituut.20 De website vergadering.nu heeft een overzicht gemaakt van de verschillende recensies die zijn verschenen.21

11 juni 2018 De nieuwtestamenticus prof. dr. Gie Vleugels schrijft een positieve recensie van het boek van prof Ouweneel. De recensie verscheen op de website IndeKerk.24

Voetnoten

 1. Zo schreven respectievelijk prof. Van den Brink, prof. Paul, drs. Visser, prof. Van Bemmel, dr. Dekker, prof. Andrews en ir. Van Heugten een boek over het vraagstuk schepping of evolutie.
 2. Net zoals ik dat deed bij de boeken van prof. Van den Brink, prof. Paul en prof. Andrews. Zie resp. https://logos.nl/en-aarde-bracht-voort-christelijk-geloof-en-evolutie/, https://logos.nl/oorspronkelijk-overwegingen-schepping-en-evolutie/ en https://logos.nl/wat-is-de-mens-adam-alien-of-aap/.
 3. https://cip.nl/cip+/67443-wil-de-juiste-adam-opstaan-alsjeblieft/GhkEVlEMUCl0PEweG08ZcRUUGQ.
 4. en https://tasmedes.nl/recensies-voor-nbd-biblion/.
 5. https://www.bol.com/nl/p/adam-waar-ben-je/.
 6. https://vergadering.nu/.
 7. 7 april 2018 In het Reformatorisch Dagblad schrijft de wetenschapsfilosoof prof. dr. Marc de Vries een recensie van het boek van prof. Ouweneel. De geleerde is over het algemeen positief, al kraakt hij enkele kritische noten. Hij concludeert: ”Gelukkig is het boek van Ouweneel grotendeels wel degelijk op argumenten gebaseerd. Het laat zien dat evolutietheorie en theïsme misschien nog wel te combineren zijn. Dan is God Degene Die achter het natuurlijke proces van evolutie zit, zoals Hij ook achter de zwaartekracht zit. Maar evolutietheorie en Schrift laten zich, in elk geval binnen de kaders van de gereformeerde belijdenis, niet goed verenigen. Het is dus kiezen of kabelen. Dat de gevolgen van die keuze niet gering zijn, laat Ouweneel in zijn boek overtuigend zien.”7Vries, M.J. de, 2018, Kiezen of kabelen in discussie over evolutie en schepping, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 48 (5): 4-5.

 8. https://vergadering.nu/.
 9. Verslaggever, 2018, Ouweneel gaat “broederlijke” strijd aan met Van den Brink over evolutieleer, Reformatorisch Dagblad 48 (37): 13.
 10. https://cip.nl/cip+/67443-wil-de-juiste-adam-opstaan-alsjeblieft/GhkEVlEMUCl0PEweG08ZcRUUGQ.
 11. https://vergadering.nu/.
 12. Moeliker, R., 2018, Trek je als theoloog niets van de biologen aan, 75 (19.842) : 6-7.
 13. Medema, M., Eck, H. van, Dekker, C., Veenstra, G.J.C., 2018, Biologie, Nederlands Dagblad 75 (19.843): 21.
 14. https://cip.nl/68080-christelijke-wetenschappers-distantieren-zich-van-interview-met-willem-ouweneel.
 15. https://vergadering.nu/.
 16. Huttinga, W., 2018, Ouweneel steekt eerbiedig zijn middelvinger op naar de consensus, Trouw De Verdieping 76 (22.560): 11.
 17. https://logos.nl/vier-theistisch-evolutionisten-reageren-op-prof-ouweneel/.
 18. https://vergadering.nu/.
 19. https://logos.nl/ouweneel-voegt-een-heel-waardevolle-studie-toe-aan-het-debat/.
 20. https://vergadering.nu/boekouweneel-adam-waar-ben-je.htm.
 21. http://indekerk.be/2018/06/11/adam-waar-ben-je-en-wat-doet-het-ertoe/.22

  15 juni 2018 De recensie van de nieuwtestamenticus prof. dr. Gie Vleugels is ook geplaatst op de website van Logos Instituut.23https://logos.nl/adam-wat-doet-het-ertoe/.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!