Adam, waar ben je?

by | mrt 3, 2021 | Onderwijs, Theologie

Ouweneel is terug van weggeweest in het schepping-evolutiedebat. In Adam, waar ben je? richt hij zijn theologische pijlen op het opkomende idee van ‘Adam als geëvolueerde hominide’ (AGH). Dat is het idee dat Adam en Eva niet het eerste mensenpaar waren, maar deel uitmaakten van een groep geëvolueerde mensachtigen die tienduizenden tot honderdduizenden jaren geleden leefden. In zo’n 340 pagina’s maakt Ouweneel duidelijk dat wie Genesis probeert te rijmen met de evolutietheorie, de stoelpoten onder het Evangelie vandaan zaagt.

Dit boek is in feite één lange waarschuwing voor het hellend vlak richting een vrijzinnige theologie. De beschuldigingen die Ouweneel opwerpt tegen AGH-aanhangers als Gijsbert van den Brink en Tom Wright zijn dan ook niet mals. Als er geen historische Adam en historische zondeval zijn geweest, heeft dat volgens de auteur verstrekkende gevolgen voor het Bijbelse mens- en Godsbeeld, de Bijbelse basis voor het huwelijk, de leer van de erfzonde, en zelfs de verlossingsleer. Waar Ouweneel in het verleden een ander geluid heeft laten horen, zet hij zich hier met veel elan in voor de historiciteit van Genesis. Hij blijkt daarbij goed op de hoogte te zijn van recente creationistische literatuur, iets wat niet altijd gezegd kan worden van degenen aan wie hij zijn boodschap richt.

Het boek is goed te volgen, maar vereist wel de nodige aandacht. Hier en daar duikt de auteur wat dieper de filosofie in. Vooral wanneer hij zijn visie op het wezen van de mens uitwerkt, is het niet altijd eenvoudig om bij de les te blijven. Gelukkig vat Ouweneel zijn belangrijkste punten tussendoor regelmatig samen, zodat lezers geen kernzaken missen. Dat hij daarbij soms wat in herhaling valt, zoals wanneer hij binnen enkele tientallen pagina’s zes keer naar voren schuift dat Jezus in een historische Adam geloofde, moet de lezer maar voor lief nemen. Na het lezen van het boek beschik je namelijk over een arsenaal aan stevig onderbouwde theologische argumenten tegen het theïstisch evolutionisme, en dat is vandaag de dag meer dan welkom.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Roos, K., 2018, Adam, waar ben je?, Weet 53: 14.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!