Agenda

Besloten Biologiebijeenkomst 2020

Home » Events » Besloten Biologiebijeenkomst 2020
Besloten Biologiebijeenkomst 2020
10 oktober om 10:00 – 17:00
Er is geen vakgebied waar de afgelopen tien jaar zoveel baanbrekende onderzoeksresultaten vanuit recent ontwikkelde technieken en procedures bekend geworden zijn als in de biologie (inclusief geneeskunde). Gegevens die een nieuw licht werpen op modellen en theorie?n die tot nu toe algemeen in wetenschap en onderwijs worden uitgedragen. Deze nieuwe onderzoeksresultaten lijken in verschillende opzichten daarmee strijdig, maar wel goed aan te sluiten bij of in te passen in modellen uitgaande van een recente schepping/creatie enkele duizenden jaren geleden. Liggen hier kansen om resultaten te gebruiken ter onderbouwing van het scheppingsmodel?
Logos Instituut organiseert daarom een
besloten studiedag Creationaire Biologie op zaterdag 10 oktober 2020 (10:00-17:00 uur).
Deze studiedag is speciaal voor biologen, biologiedocenten, biologiestudenten en andere biologisch ge?nteresseerden uit Nederland en Belgi? die uitgaan van een jonge aarde visie aansluitend bij de Bijbel. Het doel van de dag is om naast kennisdeling door twee lezingen, met elkaar te bespreken of we een onderzoek kunnen opzetten voor een biologisch scheppingsmodel of een ander actueel biologisch vraagstuk.
In de ochtend zullen twee biologen inleidingen houden over:
? Wat is Creationaire Biologie en wat zijn de uitdagingen?
Hierin krijgen we een overzicht van recent onderzoek en de resultaten.
? Genomen ingericht voor snelle differentiatie.
Uiteg over verschillende mogelijkheden van genetic drift uitgaande van heterozygote paren bij de start van een nieuwe populatie en verschillende soorten mutaties.
In de middag houden we een plenaire discussie waarin de volgende vragen aan de orde komen:
? Welke actuele biologische vraagstukken komen op ons af?
? Welke vraag is het meest belangrijk om als eerste op te pakken?
? Hoe kunnen we een eigen paradigma/onderzoeksprogramma opzetten?
? Hoe promoten we de resultaten en hoe kunnen we dat faciliteren voor het onderwijs?
? Hoe zou jij kunnen bijdragen in het onderzoek?
Deelnemers krijgen voorafgaand aan de studiedag materiaal toegestuurd om zich inhoudelijk te kunnen voorbereiden.
De locatie van deze besloten studiedag is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, maar zal ergens vrij centraal in Nederland zijn. Daar worden de deelnemers nader over ingelicht.
Aanmelden via info@logos.nl.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!