Agenda

Cursus Schepping en Evolutie – najaar 2022

Home » Events » Cursus Schepping en Evolutie – najaar 2022

Let op: Het gaat hier om de geactualiseerde cursus Schepping en Evolutie die start op 13 september 2022. De vorige cursussen zijn al afgelopen.

Inleiding

Het onderwerp ‘Schepping en evolutie’ kwam nadrukkelijk in de belangstelling in de zomer van 2017. In juni van dat jaar verscheen het boek En de aarde bracht voort van systematisch theoloog Gijsbert van den Brink. Het boek van oudtestamenticus Mart-Jan Paul, Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie, verscheen een paar maanden later. Allerlei intensieve discussies kwamen op gang. Korte tijd daarna verschenen er meer Nederlandstalige boeken, zoals van Edgar H. Andrews1, Jan H. van Bemmel2, Willem J. Ouweneel3 en Tom Bethell4. Het boek van William den Boer e.a., En God zag dat het goed was, riep veel reacties op. De publicaties blijven verschijnen, omdat de verhouding geloof-wetenschap actueel blijft.

U hebt geen tijd om al die boeken te lezen, maar u wilt wel graag weten wat de kern van de discussies is? En u wilt op de hoogte zijn van de laatste stand van zaken (tot zomer van 2022 toe)? Dan is er dit najaar gelegenheid via afstandsonderwijs een cursus te volgen. Die is in te passen in uw eigen tijdschema. Via de elektronische leeromgeving kunt u discussiëren met de andere cursisten en met de cursusleider. Ook zijn er twee gemeenschappelijke avonden.

In deze cursus komen de ontwikkelingen van de laatste jaren naar voren.

Actualiteit onderwerp ‘schepping en evolutie’

De actualiteit van het onderwerp ‘schepping en evolutie’ is nooit ver weg als we beseffen hoezeer het denken hierover onze maatschappij doortrekt. Als illustratie daarvan volgen hier de onderwerpen die dr. Chris Buskes in zijn boek Evolutionair denken. De invloed van Darwin op ons wereldbeeld (2006; zesde druk 2013) behandelt. Hij schrijft in de Inleiding: ‘Meer nog dan Copernicus, Galilei, Newton en Einstein heeft Darwin onze kijk op onszelf en de wereld radicaal en onomkeerbaar veranderd’ (p. 1). Vanuit die overtuiging behandelt hij: sociobiologie en evolutiepsychologie, antropologie, taal, bewustzijn, cultuur, epistemologie (= kennisleer), religie, moraal, esthetica, geneeskunde, sociaal-darwinisme en eugenetica. Deze opsomming maakt duidelijk dat de vraag naar onze afstamming niet slechts biologisch van belang is, maar in levensbeschouwelijk opzicht onze hele samenleving raakt.

Algemene informatie cursus Schepping en Evolutie

Leiding
Dr. M.J. (Mart-Jan) Paul ontwikkelt en begeleidt de cursus in samenwerking met Logos Instituut en NET Foundation. De cursisten gebruiken de elektronische leeromgeving IT’s Learning. Dit is een afgeschermde omgeving waarin zij met elkaar kunnen communiceren. Ook het contact met de docent verloopt via IT’s Learning.

Doel
Kennis van en inzicht in de belangrijkste aspecten van de hedendaagse discussies in christelijke kring over schepping en evolutie.

Niveau
Bovenbouw van HAVO en Atheneum. De leertaken bevatten soms verwijzingen naar Engelse of Duitse bronnen, maar voor de hoofdzaken is kennis van deze talen niet nodig.

Studieboek
Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie (de derde aangevulde druk 2019). Als u het boek nog niet heeft dan is het te bestellen via onze webshop óf u kunt op het aanmeldformulier aangeven dat u het boek wilt ontvangen.

Studieperiode
De cursus wordt aangeboden in de periode september 2022 tot december 2022 (met uitloop tot februari 2023). Door de afbakening in tijd is het mogelijk dat er op het forum discussies plaatsvinden tussen de deelnemers.

Start en afsluiting
Gezamenlijke startbijeenkomst: dinsdag 13 september 2022. Locatie: De Bilt (midden van het land) – mogelijk om via Zoom aanwezig te zijn.
Gezamenlijke afsluitingsbijeenkomst: dinsdag 14 februari 2023. Locatie: De Bilt (midden van het land) – mogelijk om via Zoom aanwezig te zijn.

Tijdens deze twee avonden is het mogelijk om elkaar te leren kennen. Ook zijn er dan aanvullende lezingen en discussies.

Werkwijze
De cursus verloopt via afstandsonderwijs. Aan de hand van 12 leertaken wordt het boek Oorspronkelijk behandeld. De opdrachten bestaan uit: 1) lezen van een hoofdstuk, 2) verwerken van nieuwe informatie, 3) beantwoorden van vragen, 4) bekijken van videofragmenten, 5) kennisnemen van websites met relevante informatie, 6) discussiëren met cursisten over opvattingen.

Studiebelasting
Het benodigde aantal studie-uren is afhankelijk van de voorkennis en de studievaardigheden. De studiebelasting is globaal 4 tot 8 uur per leertaak. De studieduur is 12 tot 18 weken voor de 12 leertaken.

Onderwerpen van de leertaken
Alle 15 hoofdstukken van het cursusboek worden in 12 leertaken behandeld. De meeste aandacht gaat uit naar de onderwerpen die centraal staan in de hedendaagse discussies. Dat zijn de Bijbeluitleg, creationisme, Intelligent Design, en Theïstisch evolutionisme. De overige onderwerpen, zoals de historische ontwikkelingen, het wereldbeeld en enige hedendaagse wetenschappers, worden samen genomen in één leertaak.
LT 1: Discussie over het ontstaan (h. 1)
LT 2: Vroegere opvattingen (h. 2 en 3)
LT 3: Wereldbeeld (h. 4 en 5)
LT 4: Schepping in Genesis 1-3 (h. 6)
LT 5: Schepping in het OT (h. 7)
LT 6: Walton en Alexander (h. 8 en 9)
LT 7: Schepping in het NT (h. 10)
LT 8: Charles Darwin (h. 11)
LT 9: Zondvloedgeologie, Creationisme en ID (h. 12 en ged. 14)
LT 10: Christelijke theologen (h. 13)
LT 11: Wetenschapsgebieden en organisaties (h. 14)
LT 12: Theïstisch evolutionisme (h. 15)

Meerwaarde
Wat is de meerwaarde van deze cursus boven het zelfstandig lezen van het boek?
– Begeleiding
– Contact met medecursisten en uitwisseling van opvattingen
– Verwerking van de ontwikkelingen in de afgelopen drie jaar
– Ontmoeting tijdens gezamenlijke start- en afsluitingsavond
– Inhoudelijke reactie op eigen werkstuk

Toetsing
De cursus is vooral bedoeld om eigen kennis en inzicht te vergroten. Het is mogelijk een afsluitende opdracht te maken over een van de behandelde onderwerpen. De keuze voor een onderwerp wordt in de loop van de cursus in overleg met de cursusleider vastgesteld. Dit werkstuk van ongeveer 15 pagina’s wordt nagekeken en beoordeeld, mits tijdig ingeleverd. Criteria zijn: informatie, argumentatie, eindoordeel en presentatie. Wie meegedaan heeft met de forumdiscussies en de afsluitende opdracht heeft gemaakt ontvangt een getuigschrift.

Kosten
De kosten voor de cursus zijn 95 euro. Hiervoor krijgt de cursist toegang tot de cursus, begeleiding tijdens de studie en een inhoudelijke reactie op het afsluitende werkstuk. Het boek Oorspronkelijk is niet standaard inbegrepen in deze prijs, omdat u het boek mogelijk al in bezit hebt. Het is ook mogelijk om het boek aan te vragen bij uw aanmelding voor de cursus.

Inschrijving
De inschrijving gebeurt via het Logos Instituut. Het aantal deelnemers: minimaal 15, maximaal 30. Bij overschrijding van het maximale aantal kan een extra cursus worden aangeboden. Via het onderstaande formulier kunt u uzelf aanmelden voor deze cursus. De gegevens voor betaling van het inschrijfgeld worden via de e-mail verstuurd.

De inschrijving dient plaats te vinden voor 30 juni 2022.

 

Meld u aan voor de cursus Schepping en Evolutie (inschrijving is gesloten)

 

Breng de cursus onder de aandacht

Onderstaande poster mag u downloaden en doorsturen. Ook kunt u de tekst uit het persbericht of van deze pagina delen.

Poster Vernieuwde Cursus Schepping en Evolutie

Voetnoten

  1. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/wat-is-de-mens/.
  2. https://shop.buijten.nl/product/waar-was-je/.
  3. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/adam-waar-ben-je/.
  4. https://webshop.logos.nl/winkel/boeken/darwins-kaartenhuis/.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!