Agenda

De Schepping, de aarde is getuige (1)

Home » Events » De Schepping, de aarde is getuige (1)

Niet iedereen is in de maand mei in de gelegenheid geweest om de prachtige beelden te zien van de film “De Schepping” in De Vroone te Kapelle. Pak deze kans, als u nog niet geweest bent.
Deze film vertoond een indrukwekkende reconstructie van de eerste week van het leven op aarde: de zesdaagse schepping, zoals de Bijbel daarover vertelt. De film wordt voorafgegaan door een korte documentaire, waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet, welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde. Hoe zit het met ‘t DNA van mens en dier?
Deze film vormt een bemoediging voor mensen, die het Bijbelse scheppingsverhaal serieus willen nemen, maar vanuit de wetenschap geconfronteerd worden met ‘bewijzen’ voor ontstaan van leven als gevolg van een ‘oerknal’ en de spontane ontwikkeling daarvan als gevolg van ‘tijd en toeval’. Bestaat ‘tijd en toeval’?
Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag, hoe het leven op aarde is ontstaan, krijgt op dinsdagavond 28 november en donderdagavond 30 november a.s. de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken, dan de traditionele evolutietheorie.
De Brüelis zaal van De Vroone, gevestigd aan de Vereekestraat 74, 4421 CE te Kapelle is geopend vanaf 19.00 uur, aanvang film vanaf 19.30 uur.
De toegang tot de film is gratis, reserveren is niet mogelijk, u wordt aangeraden vroegtijdig te komen om zeker te zijn van een plaats.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!