Agenda

De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek

Home » Events » De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek

Het congres wordt georganiseerd te Opheusden. Voor meer informatie en aanmelden zie: www.oorsprong.info.

Programma

Benedenzaal
 
J.W. van Meerten (Introductie)
Dr. G.A. van den Brink (Wetenschap en wereldbeeld)
Prof. dr. J. Hoek (Zondeval, erfzonde en oorspronkelijke zonde)
Pauze
Drs. R. Benjamin (Soortsvorming en filosofie)
Prof. dr. ir. H. Degens (Selectie voor perfectie of perfect door intellect)
Pauze
Drs. A. Zoutewelle (Massa-extincties in de aardgeschiedenis)
Drs. P. Bouma (Intelligent Design en biologie. Een positief kritische beschouwing)
 
Bovenzaal
 
J.R. de Wit (Introductie)
Prof. dr. P.A. Siebesma (Een lesje Hebreeuws n.a.v. het zondvloedverhaal)
Dr. S. de Marie (De gevaren van theïstische evolutie)
Pauze
Drs. B. Hobrink (Voedsel en hygiëne in OT-wetten, verrassend actueel)
M.M. van Putten (B.Th.) (Archeologie en de Bijbel, conflict of harmonie?)
Pauze
Prof. dr. D.J. Bakker (Overbehandeling: tot hoever moet je gaan, theorie)
A. van Dijk (Overbehandeling: de praktijk)

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!