Agenda

De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek

Home » Events » De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek

Op 15 oktober 2016 zal er een congres gehouden worden te Opheusden. Dit congres wordt gefinancierd door Logos Instituut. Aanmelden voor het congres kan via www.oorsprong.info.
De benedenzaal
09.30 Ontvangst
10.00 J.W. van Meerten ? Openingswoord.
10.30 dr. C. de Pater – Heeft het christendom geleid tot het huidige wetenschappelijke tijdperk. De these van Hooykaas onder de loep genomen.
11.00 dr. A.A.A. Prosman – Het einde van het christendom. Over Nietzsches visie op de geschiedenis.
11.30 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers.
12.00 Pauze (Lunchpakketje aangeboden, boekentafel aanwezig).
12.50 drs. H. Ligtenberg – Natuurwetten als fingerprint van de Schepper?
13.20 prof. dr. C. Vuik – Wiskunde en Gods schepping.
13.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers.
14.20 Pauze (met koffie en thee aangeboden, boekentafel aanwezig).
14.50 R.N. Jorritsma (M.Sc.) – De levensboom van Darwin op de keper beschouwd.
15.20 Dr. J.M. Schins – Intelligent Design: een bruikbaar alternatief.
16.20 Afsluiting
De bovenzaal
09.30 Ontvangst
10.00 J.R. de Wit – Openingswoord.
10.30 drs. J.R. Visser – Over schepping past verwondering.
11.00 drs. L.D.A. Hartevelt – Gods voorzienigheid en Zijn onderhouding van de schepping.
11.30 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers.
12.00 Pauze (lunchpakketje aangeboden, boekentafel aanwezig)
12.50 dr. R. Seldenrijk – Alternatieve geneeswijzen, moeten we ze verwerpen, omarmen of iets tussenbeide.
13.20 dr. A.A. Teeuw – Euthanasie: de waarde van het leven onderschat.
13.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers.
14.20 Pauze (koffie en thee aangeboden, boekentafel aanwezig).
14.50 drs. J.C. den Ouden – Gelovig kruisdragen bij de Puriteinen.
15.20 dr. B. van Egmond – Het vraagstuk van het kwaad, Augustinus? omgang met dit probleem.
15.50 V&A in de vorm van een forum met de twee sprekers.
16.20 Afsluiting

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!