Agenda

De zes scheppingsdagen

Home » Events » De zes scheppingsdagen

Frank Ouweneel (1950) kwam reeds jong tot geloof in Jezus Christus; vanaf zijn jeugd houdt hij zich met hart en ziel bezig met de bestudering van de Bijbel.
Reeds vele jaren is hij actief als Bijbel-prediker en Bijbelleraar in binnen- en buitenland;?sedert 2001?fulltime.
Zijn oprecht gebed is dat zijn werk er toe mag bijdragen dat de harten?van zijn toehoorders steeds opnieuw vol worden van de Persoon van?
Jezus Christus.
Hij spreekt op deze avond over de zes scheppingsdagen.

Meer geplande evenementen: