Agenda

Documentaire De Schepping

Home » Events » Documentaire De Schepping

Na drie jaar, op herhaling en op veler verzoek, is de film “De Schepping” in De Vroone te Kapelle opnieuw te zien. Deze film?vertoond een indrukwekkende reconstructie van de eerste week van het leven op aarde: de zesdaagse schepping, zoals de Bijbel ons daarover vertelt. De film wordt voorafgegaan door een korte documentaire, waarin prof. dr. Walter Veith uiteen zet, welke onwaarschijnlijkheden de evolutietheorie bevat en hoeveel plausibeler het Bijbelse scheppingsverhaal is als verklaring voor het leven op aarde.
Deze film vormt een bemoediging voor mensen, die het Bijbelse scheppingsverhaal serieus willen nemen, maar vanuit de wetenschap geconfronteerd worden met ?bewijzen? voor ontstaan van leven als gevolg van een ?oerknal? en de spontane ontwikkeling daarvan als gevolg van tijd en toeval.?
Iedereen die belangstelling heeft voor de vraag, hoe het leven op aarde ontstaan is, krijgt op donderdagavond 20 april en op donderdagavond 11 mei a.s. de unieke mogelijkheid met een andere visie kennis te maken, dan de traditionele evolutietheorie.
De?Br?elis zaal van De Vroone, gevestigd aan de?Vereekestraat 74, 4421 CE?te?Kapelle is?geopend vanaf 19.00 uur, aanvang film vanaf 19.30 uur,
voor een ieder die belangstelling heeft. De toegang tot de film is gratis, reserveren is niet mogelijk, u wordt aangeraden vroegtijdig te komen om zeker te zijn van een plaats.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!