Agenda

Dr. P.C. Hoek – God en het lijden (Studium Generale)

Home » Events » Dr. P.C. Hoek – God en het lijden (Studium Generale)

In de Bijbel wordt ons het beeld van God gegeven dat Hij goed is. God is liefde. Zijn barmhartigheid is groot en Zijn almacht kent geen grenzen. Maar als we om ons heen kijken, en misschien wel in ons eigen leven, dan ervaren we vaak het tegendeel.
Sprekers en data
7 april 2017
Spreker: dr. P.C. Hoek, docent praktische theologie van het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd bij de Faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit
1. God en het lijden
De Bijbel zegt dat God goed is. Maar de wereld is een tranendal en het lijden is soms heel diep. Hoe kan die God van liefde het lijden ‘toestaan’? Daarnaast komen er vragen van ongelovigen die het bestaan van die liefdevolle God ontkennen en daarbij verwijzen naar de grote ellende in de wereld. Tijdens deze lezing denken we erover na hoe we met deze vragen om moeten gaan.
21 april 2017
Spreker: drs. P.D. Baarda, psycholoog en theoloog, werkzaam bij Driestar educatief
2. Lijden in het leven
Lijden en tegenslag, we krijgen er allemaal mee te maken. De een wel meer en intenser dan de ander, maar vroeg of laat kruist het lijden ons pad of blokkeert tegenslag onze verwachtingen. Tijdens deze lezing denken we na over vragen als: Op welke manier gaan we met tegenslag om? Hoe kunnen we het lijden in Gods hand leggen?
12 mei 2017
Spreker: ds. L. Terlouw, predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Utrecht. Hij werkte jarenlang als verpleeghuispastor.
3. Leven met lijden
Welke dilemma’s treden er op als er sprake is van onomkeerbaar lijden? Hoe gaan we hiermee om als we ouders of kinderen van school ongeneeslijk ziek zijn? Tijdens deze lezing wordt ingegaan op de taak en roeping van christenen in deze moeilijke situatie.
 
Locatie en tijden
Het programma start om 19.45u in het gebouw van Driestar hogeschool. De kosten voor deze avonden zijn totaal 32,50 euro (25 euro voor studenten). Aanmelden kan hier. Na je aanmelding ontvang je een e-mail ter bevestiging.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!