Agenda

Het echte conflict, over bezieling in een rationele wereld

Home » Events » Het echte conflict, over bezieling in een rationele wereld

Zonder de intellectuele en wetenschappelijke ontwikkeling van de afgelopen eeuwen, zou onze samenleving er waarschijnlijk totaal anders uitzien. Met dank aan de wetenschap en in haar kielzog de techniek, leven we in een hoogontwikkelde samenleving. De verworvenheden zijn legio. Een van de grootste is wel dat de mens verlost is van het bijgeloof. Dat God en het geloof daarbij vervangen zijn door de wetenschap, lijkt voor velen vanzelfsprekend . Maar de gedachte dat we niet meer zijn dan alleen ons brein en dat onze verlangen en gevoelens niet meer zijn dan materie, kunnen veel mensen zich ook niet voor te stellen. Toch is het de uiterste consequentie van een naturalistische en materialistische denk- en leefwijze. Maar wie wil zo kinderen en jongeren opvoeden en lesgeven? Welke richting geven we hen dan mee en wat is hun hoop?
Edu-Sign behandelt in deze masterclass het schijnbare dilemma tussen wetenschap en geloof. U leert hoe geloof, passie, bezieling en verlangen aanwezig zijn bij authentieke wetenschappers en denkers over onderwijs. Ook ontdekt u hoe door de invloed van wetenschap en onderzoek deze begrippen seculariseren en uit het repertoire van de leerkracht dreigen te verdwijnen. Vooral wordt u toegerust met het inzicht dat wetenschap en geloof helemaal niet conflicteren. Maar dat wanneer dit gebeurt, het vaak een gevolg is van de atheïstische uitgangspunten van de betrokken wetenschappers.
• Doelgroep: Leraren en leidinggevenden uit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO.
• Datum: 9 februari 2018 (Aanmelden tot 2 februari 2018)
• SBU: 8 uur
• Docenten: Prof. Dr. Marc de Vries (hoogleraar bétadidactiek en christelijke filofosie), drs. Bert Kalkman (pedagoog en onderwijskundige).
Bekijk het programma en meld u aan.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!