Agenda

Zijn we geschapen of ge?volueerd?

Home » Events » Zijn we geschapen of ge?volueerd?

Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd: de vraag of we zijn geschapen of ge?volueerd. Hoe kunnen we hier als christenen mee omgaan? Valt de evolutietheorie nou wel of niet te verenigen met Genesis? En hoe sterk zijn de wetenschappelijke argumenten voor deze theorie eigenlijk? In dit interactieve seminar gaat?Ruben?Jorritsma?(evolutiebioloog en christen) uitgebreid in op deze kwesties. Ook is er ruimschoots de gelegenheid voor het stellen van vragen.

De toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Allen van harte welkom!

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!