Agenda

Gods schepping! Geen evolutie!

Home » Events » Gods schepping! Geen evolutie!

Hoe is het leven op aarde begonnen? Waar komen we vandaan? Dat zijn vragen die ieder mens zichzelf wel eens een keer stelt. De Bijbel maakt ons duidelijk dat G?d van alles de Schepper is; Zijn Woord leert ook hoe en waarom Hij de schepping tot stand heeft bracht. In deze studie komen alle zes scheppingsdagen aan de orde; het zwaartepunt ligt op de schepping van de mens. Ook wordt ingegaan op de diverse wetenschappelijke benaderingen van het ontstaan van mens, dier en plant. Als wij de duidelijk zichtbare en onbegrijpelijke wonderen van de schepping zien, dan kunnen we niet anders dan vol ontzag God de Schepper aanbidden! Frank Ouweneel spreekt hierover in de Koningskerk te Haarlem.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!