Agenda

Wat is de mens? Adam, alien of aap?

Home » Events » Wat is de mens? Adam, alien of aap?

Wat is de mens? Waar komt hij vandaan? Waarom is hij hier? En waar gaat hij naartoe als hij sterft? Allemaal vragen die de kern van ons leven raken. Zijn wij niet meer dan een stoffelijk netwerk van atomen, synapsen en moleculen, dat in zichzelf geen waarde heeft? Of heeft onze Schepper ons als waardevolle wezens geschapen? In 2017 vond er een stevige discussie plaats over de historiciteit van Adam, de eerste mens. Was hij wel de eerste mens? Of was hij een leermodel, de overste van een clan of een mythische figuur? In 2018 verschijnt er bij Uitgeverij Maatkamp een publicatie van de bekende prof. dr. Edgar Andrews. Deze geleerde gaat in op de vraag: wat is de mens? Maar ook: Hoe sterk zijn de wetenschappelijke claims inzake de oorsprong van deze mens. Wij willen dit schrijfwerk niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom organiseren wij een evenement in ‘De Bronckhorsthoeve’ te Brummen. Dit is een evenement van Logos Instituut i.s.m. Uitgeverij Maatkamp. De schrijver komt zelfs over vanuit Engeland om ons zijn boek te presenteren. Wij nodigen u van harte uit om naar het prachtige plaatsje Brummen te komen! De toegang is gratis, maar omdat het handig is om te weten hoeveel gasten wij mogen verwachten, vragen wij iedereen die wil komen zich hieronder in te schrijven.

Programma

19.00 uur Ontvangst met koffie/thee en zoete streeklekkernij
19.30 uur Opening door Jan van Meerten – De mens, goddelijk geschapen of dierlijk ontwikkeld?
20.00 uur Prof. dr. Edgar Andrews – Belief in a historical Adam. Does it matter?
20.45 uur Pauze
21.10 uur Prof. dr. Edgar Andrews – A historical Adam. Why a book about this topic?
21.30 uur Q & A met prof. dr. Edgar Andrews
22.00 uur Naborrel en gesprek
22.30 uur Einde

Aanmelden

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Wat is de mens?

WIE IS PROF. DR. EDGAR ANDREWS?
Prof. dr. Edgar Andrews is emeritus hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van polymeren. Hij is opgeleid als natuurkundige (BSc theoretische natuurkunde, PhD experimentele vastestoffysica, DSc natuurkunde). In 1967 richtte hij de afdeling materiaalkunde op aan het Queen Mary College van de universiteit van Londen (een afdeling van de faculteit technische wetenschappen, waarvan hij later decaan werd). Hij heeft meer dan honderd wetenschappelijke studies en boeken gepubliceerd. Zijn boek From Nothing to Nature is in tien talen vertaald. Dr. Andrews was meer dan dertig jaar internationaal adviseur van de Dow Chemical Company (VS) en twintig jaar adviseur van de 3M Company (VS). Hij trad ook veelvuldig op als getuige-deskundige bij rechtszaken in het Britse Hooggerechtshof en in gerechtshoven in de VS en Canada. In 1986 nam hij samen met A. E. Wilder-Smith deel aan het Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union, waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins en John Maynard Smith.
In dit boek bespreekt een gerenommeerd wetenschapper op een gemakkelijk leesbare en humoristische wijze de eeuwenoude vragen over de aard en oorsprong van de mens. Het boek wordt gekenmerkt door een groot scala aan onderwerpen, diepgravende analyses, duidelijkheid en verfrissende originaliteit. Dr. Andrews is een begenadigd schrijver, getuige zijn eerdere boek Wie heeft God gemaakt? Op zoek naar een allesverklarende theorie1, dat in verschillende talen vertaald is en waarvan er zo’n 40.000 exemplaren verkocht zijn. In dit nieuwe boek zal zijn wetenschappelijk inzicht, onderwijservaring en bijbels wereldbeeld ons ook heel persoonlijk aanspreken, omdat het onze persoonlijke en collectieve plaats in het universum bespreekt.
Citaat uit het boek, synopsis hoofdstuk 1:

‘Wat is de mens? De dichter Alexander Pope stelde dat de mens ’s werelds eer, en spot, en raadsel is. Maar dat is een herformulering van de vraag in plaats van een antwoord. Het doel van dit boek is antwoorden te vinden. In het eerste hoofdstuk analyseren we de belangrijkste theorieën van vandaag over de oorsprong en aard van de mens. We zullen zien dat deze ideeën in vier hoofdcategorieën verdeeld kunnen worden. De mens is (1) óf een superieure aap, (2) óf een geëvolueerd dier met een ‘emergente’, ‘ontwakende’ of ‘opkomende’ geest, (3) óf een geëvolueerd dier met goddelijke eigenschappen, (4) óf een niet-geëvolueerde, speciale, directe schepping, geschapen naar het beeld van God. Zijn deze opties onverenigbaar? En welke bewijzen zijn er voor elk van de vier opties? We gaan in dit boek onderzoeken in welke relatie wij als menselijke wezens staan tot de kosmos, de biosfeer (de wereld van de levende dingen) en de Bijbel. Ik hoop dat de inhoud van dit boek u niet alleen aan het denken zet, maar ook af en toe een glimlach op uw gezicht tovert.’

Voetnoten

  1. Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!