Agenda

Lezing over ‘Hermeneutiek en Schepping en evolutie’ tijdens Hart voor de Gemeente-dag

Home » Events » Lezing over ‘Hermeneutiek en Schepping en evolutie’ tijdens Hart voor de Gemeente-dag

Logos Instituut verzorgt een lezing over “‘Hermeneutiek en Schepping en evolutie” tijdens een studiedag over “De autoriteit van de Bijbel in een postmoderne tijd

Flyer bijenkomst hart voor gemeente

Programma Hart voor de Gemeentedag
D.V. vrijdag 2 december 2022

Hoofdthema: De autoriteit van de Bijbel in een postmoderne tijd: Hoe om te gaan met de huidige moderne Schriftuitleg?

Hoofdsprekers: Dr. Maarten Klaassen en Dr. Piet de Vries
Verlangen: Het toerusten van een Godvrezende generatie die niet wankelt maar vasthoudt aan het
oorspronkelijke Woord van God

Meer informatie en aanmelden:
https://hartvoordegemeente.nl/kalender/activiteiten/hart-voor-de-gemeente-dag-2-december-2022/

Leerdoelen

 • Een tegengeluid geven te midden van alle aanvallen (Judas vers 3-4)
 • In vogelvlucht kennisnemen van historische ontwikkelingen m.b.t. hermeneutiek
 • Inzicht krijgen in de enorme gevolgen/gevaren van de hedendaagse (moderne) hermeneutiek
 • Toerusting om deze gevolgen en gevaren zichtbaar de maken aan gemeenteleden
 • Begrijpen wat de essentiële leerstellingen zijn met betrekking tot het gezag van de Bijbel
 • Leren Gods boodschap te verstaan naar de zin en mening van de Heilige Geest (geen eigenmachtige
  Schriftuitleg)
 • Toekomstige predikanten/voorgangers en de huidige leiders wapenen, de weg wijzen naar
  het tegengeluid.

Programma
09:30 Opening door Hebron Missie
10:00 Lezing door Dr. Maarten Klaasen over de moderne hermeneutiek: ’Wat staat er op het spel en hoe zijn
we zover gekomen?’
11:00 Korte pauze
11:15 Lezing door Dr. Piet de Vries om voorgangers/predikers toe te rusten: ‘Praktische toepassingen voor het
verstaan van de Schrift’.
12:15 Ruimte voor een aantal vragen/reacties
12:45 Lunch en ontmoeting
13:30 Vier workshops, 2 ronden van elk 1 uur

Toelichting workshops
1. Br. (voorganger) Thijs van Reijn: Vrouwen in het ambt; een exegetische analyse van 1 Timotheüs 2:11-12. In deze workshop wordt de belangrijkste tekst over het vraagstuk van de vrouw in het ambt onder de loep genomen. Stapsgewijs lopen de deelnemers door het exegetische proces om de historische interpretatie van 1 Timotheüs 2:11-12 te beoordelen.
2. Dr. Piet de Vries: ‘Nieuwe Hermeneutiek binnen de kerk’ – behandeling van het boek van A. Huijgen: “Lezen en laten lezen – Gelovig omgaan met de Bijbel”.
3. Dr. Maarten Klaassen: Hermeneutiek en homoseksualiteit – behandeling van het nieuwe boek “Vuur dat Nooit dooft” van René Erwich en Almatine Leenen.
4. Douwe Tiemersma (theoloog), Logos Instituut, “Schrift zonder schepping schaadt Bijbels gezag”. Hoe interpreteren we de dagen in het scheppingsverhaal en waarom is dit van belang voor onze visie op de Bijbel? In deze workshop kijken we naar de uitleg van het Scheppingsverhaal door naar de tekst zelf te kijken en behandelen we enkele historische en recente interpretaties van dit Bijbelgedeelte.
5. Chris Verhagen: “Nieuwe hermeneutiek: apologetisch drijfzand” – De kern van het christelijk geloof staat of valt met de vraag of God duidelijk en gezaghebbend heeft gesproken door Zijn Woord. In deze workshop staan we stil bij de negatieve invloed van nieuwe hermeneutiek op het proces van Evangelisatie en geloofsverdediging

15:30 Afronding en gebed

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!