Agenda

Livestream Boek Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht – In gesprek met auteurs (deel 1)

Home » Events » Livestream Boek Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht – In gesprek met auteurs (deel 1)

Vanaf eind maart 2023 is het boek ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ te verkrijgen. O.a. via: https://webshop.logos.nl/inzicht. Zo’n vier jaar geleden initieerde Jan van Meerten (destijds onze collega bij Logos Instituut) het schrijven van deze bundel. Achttien Nederlandstalige wetenschappers droegen bij door een hoofdstuk te schrijven.

In deze livestream van D.V. 5 april 2023 (https://www.youtube.com/watch?v=dGd1e3t–lE) spreken we met drie auteurs, waarvan er twee zich als eindredacteur hebben ingezet. Dit is het programma:

20.00 – 20.05 Introductie door presentator Hans Bezemer (docent natuur- en scheikunde)
20.05 – 20.20 Presentatie prof. dr. Mart-Jan Paul over het belang van dit boek en over zijn hoofdstuk (2) over ‘De historiciteit van Genesis 1-11’
20.20 – 20.25 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.25 – 20.40 Presentatie prof. dr. ir. Wim de Vries over zijn hoofdstuk (18) over ‘God als Eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping’
20.40 – 20.45 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.45 – 21.00 Presentatie prof. dr. Wim van Vlastuin over zijn hoofdstuk (11) over ‘Geloof in de wetenschap. Over onbewezen vooronderstellingen’
21.00 – 21.30 Ruimte voor vragen van uit het publiek aan de drie auteurs

Livestream boek Inzicht - Wetenschap voor Gods aangezicht

Op de achterkant van het boek staat het volgende:
“Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.”

#Inzicht #Wetenschap #Bijbel #Rentmeesterschap #Congres #Schepping #Evolutie #Geloof

Ben je blij met dit soort video’s?
Overweeg om bij te dragen aan de onkosten ervan via https://www.logos.nl/doneer
Bekijk interessante producten in onze webshop: https://webshop.logos.nl

Volg Logos Instituut op de voet:
Abonneer (YouTube): https://bit.ly/abonneerlogos
Instagram: https://www.instagram.com/logosinstituut
Facebook: https://www.facebook.com/hetlogosinstuut
Twitter: https://twitter.com/logos_instituut
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/logosinstituut/

Bijbelvast magazine aanvragen: https://logos.nl/bijbelvast
E-mail nieuwsbrief aanvragen: https://logos.nl/nieuwsbrief

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!