Agenda

Livestream over Theïstische evolutie – een begaanbare weg?

Home » Events » Livestream over Theïstische evolutie – een begaanbare weg?

Inleiding

Sinds de opkomst van de evolutieleer hebben christenen geprobeerd deze opvatting te verbinden met de uitleg van de Bijbel. Met enige kleine aanpassingen zouden ze samen kunnen gaan. De evolutieleer is dan niet louter een toevalsproduct, maar een door God geleide ontwikkeling van de levensvormen. Daarom moet de uitleg van enige bijbelgedeelten herzien worden, maar het grootste deel van de christelijke boodschap kan in stand blijven.

Prof. dr. Mart-Jan Paul gaat deze beweringen na aan de hand van recente publicaties. In meer algemene zin raakt dit onderwerp de verhouding geloof en wetenschap, en hoe christelijke studenten en wetenschappers hiermee omgaan. Er leven veel vragen op dit gebied en de auteur wil hier graag op ingaan. Ook is het mogelijk vragen te stellen.

Programma

20.00 – 20.05Welkom en introductie spreker
20.05 – 20.55Presentatie door Prof. dr. Mart-Jan Paul
20.55 – 21.30Q&A met Prof. dr. Mart-Jan Paul (mogelijkheid om vragen te stellen)
21.30 Afsluiting livestream

Wilt u deze livestream (https://youtu.be/0PJifGjfyKA) niet missen?

Nodig ook gerust andere geïnteresseerden uit.

Meer over Prof. Dr. Mart-Jan Paul

Mart-Jan Paul is docent aan de Academie Theologie van de CHE te Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek. Zijn boeken ‘Waar komen wij vandaan?‘ en ‘Oorspronkelijk – overwegingen bij schepping en evolutie‘ zijn te vinden in de webshop van Logos.

Bekijk welke artikelen hij schreef voor de website logos.nl.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!