Agenda

Oorspronkelijk. Presentatie boek prof. dr. M.J. Paul

Home » Events » Oorspronkelijk. Presentatie boek prof. dr. M.J. Paul

Op 29 augustus 2017 verschijnt Oorspronkelijk. Overwegingen bij schepping en evolutie. Dit boek is geschreven door dr. M.J. Paul, docent Oude Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.
Het thema schepping en evolutie staat weer volop in de belangstelling. Veel christenen vragen zich af hoe zij ‘geloof’ en ‘wetenschap’ met elkaar in overeenstemming kunnen brengen. Vaak resulteert dit in het sluiten van een compromis: na de schepping heeft God planten, dieren en mensen laten ontwikkelen door evolutie. De auteur erkent de waarde van dit compromis, maar heeft ook twijfels bij de houdbaarheid van deze benadering.
Hij analyseert zorgvuldig hoe de Bijbel en de christelijke traditie over onze oorsprong spreken. Door de hermeneutische samenhangen te verhelderen, laat hij de lezer de consequenties zien van een bepaalde uitleg.

Oorspronkelijk

De vraag naar de oorsprong van het leven is veelomvattend. Zij raakt de uitleg van de Bijbel, de ouderdom van de aarde, de relatie tussen de mens en zijn milieu en de verhouding tussen geloof en wetenschap. Bovendien heeft onze visie op de oorsprong van het leven gevolgen voor onze opvattingen over het kwaad en het lijden in deze wereld, voor ons zicht op de verlossing en onze toekomstverwachting.
Oorspronkelijk richt zich vooral op de uitleg van de Bijbel en de achtergronden daarvan. Die uitleg is nooit neutraal, maar vindt plaats in wisselwerking met culturele en wetenschappelijke opvattingen.

Presentatie

Op 29 augustus 2017 vindt de boekpresentatie plaats in de kapel van het Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230 te Amersfoort.
Sprekers zijn o.a. dr. ir. H. Degens, dr. M. Klaassen en prof. dr. P. Slootweg.
Aanvang: 19.30 uur.
Toegang is gratis. Aanmelden is wel nodig, dat kan via info@debanier.nl.

Download the PDF file .

Download de advertentie hier als pdf.

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!