Agenda

Schepping of evolutie? Wat moeten we kiezen?

Home » Events » Schepping of evolutie? Wat moeten we kiezen?

Schepping of evolutie? Een onderwerp dat in orthodoxe kring flink bediscussieerd wordt en voor verwarring zorgt. Talloze boeken worden geschreven en christenen die het zogenoemde theïstisch evolutionisme voorstaan proberen ons allemaal te overtuigen van de geldigheid van de evolutietheorie. Moeten we kiezen? Is het onverstandig om de evolutietheorie nog langer af te wijzen? Is een combinatie van schepping én evolutie eigenlijk wel mogelijk? Op 29 oktober 2020 hoopt Jan van Meerten, medewerker van Logos Instituut, met ons in de Fonteinkerk van Katwijk aan Zee na te denken over dit onderwerp. Zijn lezing bestaat uit vier onderdelen. 1) Wat zegt de Bijbel? 2) Welke lessen kunnen we trekken uit de geschiedenis? 3) Wat zijn de (natuur)wetenschappelijke bezwaren tegen de evolutietheorie? en 4) Welk (natuur)wetenschappelijk alternatief kunnen we aandragen? 

Meer geplande evenementen:

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!