Alle dieren in de ark

by | mei 27, 2019 | Recensie

Het alfabet leren, dieren herkennen en nog wat van de Bijbel meekrijgen en dat in één boekje. Het kan met het boekje van Linda Bikker dat bij De Banier verscheen. Het draagt de titel Alle dieren in de ark. Jammer is dat dit wel gepaard gaat met een ark die zo uit sprookjesboeken weggevaren kon zijn.


Alle dieren in de ark

Linda Bikker schreef en illustreerde een boekje over de ark van Noach. Ze wil de peuter en kleuter het alfabet aanleren. Ze begint met de A, die ‘is van ark. Die drijft op de zee. Met Noachs familie. Wie zijn er ook mee?’ Daarna komt de B van Beren en de C van chimpansees. Bikker gaat door totdat ze het hele alfabet gehad heeft. Naast dat de kinderen dus het alfabet kennen leren ze ook dieren herkennen. Bij Q, X en Y staan voor het jonge kind onbekende diersoorten afgebeeld (resp. quetzals1, xenops2 en yacare(kaaiman)3). Bij de V staan de vissen afgebeeld. Gelukkig volgt de auteur en illustrator daarin Gods Woord en schrijft ze: “De V is van vissen, maar die zijn niet mee. Die zwemmen natuurlijk gewoon in de zee.” Volgens de auteur waren de giraffen de grootste dieren aan boord. Wat doet ze met de sauropoden? De combinatie alfabet, (vreemde) diersoorten en het op rijm geschreven zijn van de tekst zorgen voor een hoog educatief karakter. Het is aan te bevelen dat meer auteurs het voorbeeld van Bikker hierin volgen.

Zoals de Bijbel aangeeft worden de meeste dieren twee-aan-twee afgebeeld. Als de ark weer op het droge staat dan wordt de regenboog zichtbaar als teken van Gods trouw. Maar helaas, zoals we helaas al vaker hebben moeten opmerken wordt ook in dit boekje een niet-realistische ark getekend. Dieren die over de dekrand kijken, apen die op het dak klauteren en flamingo’s die op de dekrand balanceren. Zo’n ark zou een wereldwijde zondvloed nooit overleven en de dieren zouden eraf spoelen. Verderop in het boekje wordt een plaatje zichtbaar met Noach, de vrouw van Noach en de drie zonen van Noach. Zij staan op het dek al lachend en Noach zelfs zwaaiend met een groot blad of tak. Dit past niet bij de realiteit van de zondvloed als oordeel van God. Of de ark een anker, die ook ingetekend is, nodig had daar valt over te twisten. Patrijspoorten in de overige plaatjes zijn ook in tegenspraak met de geschiedenis in de Schrift. Ondanks het educatieve karakter van het boekje moet ik het boekje ontraden vanwege de plaatjes. Wellicht kunnen de auteur en de uitgever in een volgende druk de plaatjes zo aanpassen dat ze niet strijdig zijn met de Schriftgegevens.

Deze bespreking is onderdeel van de projecten ‘De basisschool op weg naar 2020’ en ‘De basisschool ná 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Quetzal_(vogel).
  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Xenops.
  3. https://nl.wikipedia.org/wiki/Yacarekaaiman.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!