Allemaal aan boord van de ark van Noach (kids)

by | mei 27, 2023 | Kids, Zondvloed

Allemaal aan boord!

aan boord ark van Noach

Download deze en andere tekeningen in hogere kwaliteit via www.logos.nl/kids

De ark is het enige bekende, door mensen gemaakte, schip dat de gehele levende mensenpopulatie van de aarde in één keer heeft vervoerd! (Genesis 7:13-23). 

Noach en zijn familie waren één jaar en 11 dagen op de ark, van het moment dat de deur van de ark sloot tot het moment dat ze de ark verlieten.

Tijd van de vloed

De leeftijd van de aarde toen de vloed begon: ongeveer 1700 jaar.

Hoe lang geleden was de vloed van Noach? Ongeveer 4300 jaar.

De vloed van Noach was niet de dodelijkste gebeurtenis in de wereldgeschiedenis! Vele mensen stierven tijdens de vloed; maar de dood van alle mensen (verleden, heden en toekomst) is het resultaat van een andere gebeurtenis – Adams zonde in Eden! (Romeinen 5:12-19)

Tijdens Noachs vloed werd de aarde voor de tweede keer bedekt met water. De eerste keer was aan het begin van de scheppingsweek (Genesis 1:1-8).

Hoe lang deed Noach over het bouwen van de ark?

Genesis suggereert dat hij ongeveer 100 jaar van tevoren werd gewaarschuwd. Het is goed mogelijk dat hij een rijke man was, en mensen kon inhuren om hem te helpen. Zijn zonen hielpen hem waarschijnlijk ook toen ze eenmaal oud genoeg waren. Ze werden geboren nadat Noach 500 jaar oud was, 100 jaar voor de zondvloed (Genesis 5:32, 7:6).

Het water van Noachs vloed bedekte de hoogste berg (op aarde in die tijd) met 8 meter. (Genesis 7:18-20)

Dinosauriërs… op de ark?!

Bijbelse tekening Ark van Noach

Omdat Noach genade vond in Gods ogen, besloot God om hem, zijn vrouw, hun drie zonen en schoondochters, te redden van het wateroordeel. God koos er ook voor om vertegenwoordigers uit het dierenrijk te redden: een mannetje en vrouwtje van elke diersoort die door de neus ademde (Genesis 7:22) en op het land leefde, of vloog. En zeven van de ‘reine’ land- en vliegende soorten. Dat zullen een hoop dieren zijn geweest die met elkaar op een boot moesten passen, of niet?

Overweeg dit…

In de eerste plaats hebben wetenschappers berekend dat er waarschijnlijk rond de 16.000 dieren op de ark waren met Noach. Sommige schatten dat meer dan de helft van de dieren op de ark kleiner waren dan een rat. Verder zegt de Bijbel niet dat de dieren volwassen waren, dus het kunnen jongere, kleinere vertegenwoordigers geweest zijn. Dus zelfs de zeer grote dinosaurussoorten (ademende landdieren) hoefden geen enorme reuzen te zijn, maar konden vertegenwoordigd worden door jongere, nog niet volgroeide exemplaren.

Super grote ark

Bijbelse ark van Noach tekenen

On-Bijbelse cartoon van de ark van Noach.

Hoeveel diersoorten moest Noach meenemen?

Realistische afbeelding van de ark

In de tweede plaats liet God Noach de ark groot genoeg maken om de inhoud van 522 treinwagons te kunnen bevatten! Één treinwagon kan gevuld worden met 240 schapen. In werkelijkheid was de ark groot genoeg voor:

          16.000 dieren plus kooien,

          drinkwater voor alle opvarenden,

          voedsel voor dieren en mensen,

          ruimte voor de dieren en de mensen om te bewegen,

          privéruimte voor Noach en zijn familie.

De ark was geen luxe lijnboot, maar het bereikte het doel om de rechtvaardige Noach, zijn familie en de dieren die God erop had gebracht, te redden van de waterramp. 

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Creation Ministries International. Deel 2 van Water, water everywhere … door Stacia McKeever, Steve Cardno en Dan Lietha. Gepubliceerd in Creation Magazine 25(3):20–23, 2002.

Lees hier deel 1 over het water van de zondvloed en aardlagen. 

Project Jeugd 2023

Dit artikel maakt onderdeel uit van het project ‘Jeugd 2023’. Met dit project willen we dit jaar extra aandacht besteden aan het toerusten van kinderen en jongeren. Wilt u ons jeugdwerk mede mogelijk maken? Steun dan hier onze crowdfundingsactie.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!