“Als we evolutie theologisch acceptabel maken, raken we kernzaken van wat de Schrift ons leert kwijt.”

by | nov 27, 2019 | 03. Theologie

Als we evolutie theologisch acceptabel maken, zoals dr. Rik Peels wil (RD 4-11), raken we kernzaken van wat de Schrift ons leert kwijt.

De hele heilsgeschiedenis wortelt in Genesis 1-11. God schiep in korte tijd. Niet via een proces van miljoenen jaren, met dood en verderf als gereedschap. De Psalmen en Jesaja bevestigen dat, net als het Nieuwe Testament. Johannes 1 toont Jezus als het vleesgeworden Woord van God, de Schepper Zelf (Kolossenzen 1). Hij spreekt over het begin met gezag, als echt gebeurd: Hij was er Zelf bij (Mattheüs 19:4-6). Vaak geneest Hij met slechts een woord. Water verandert Hij echt in wijn en niet langzaam, zoals bij normale wijnproductie. Waarom zou de schepping niet net zo snel hebben plaatsgehad?

Volgens Paulus was Adam de eerste mens, werd Eva verleid en bracht Adam zonde en dood in de wereld (Romeinen 5:12-20). Petrus spreekt over schepping en zondvloed in verband met het komende oordeel (2 Petrus 3:5-7). Volgens Hebreeën 11:3 heeft de schepping door het Woord plaatsgevonden (de dingen die we zien, zijn niet ontstaan uit wat we kunnen waarnemen). Daarvoor is vertrouwen op wat God zegt nodig.

Maar als God niet zou gezegd hebben wat Hij bedoelde in Genesis, waarom zouden we Hem dan vertrouwen als het gaat om Zijn profetie over de opstanding (in een oogwenk) en de wederkomst van Christus (als de bliksem)? Onze God wordt dan een andere god, het Evangelie een ander evangelie en niet meer een goede boodschap. Zie verder mijn website: kepler-science.nl.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Fieggen, K., 2019, Evolutietheorie (X), Reformatorisch Dagblad 49 (196): 27.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!