ANBI Mobiel

Stichting Logos Instituut

Ambachtstraat 3b

4732 CN De Bilt

E-mail: [email protected]

IBAN: NL53 INGB 0007 6553 73

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190630.

Ons fiscaal nummer is 815527457.

 

ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Logos Instituut aangewezen en geregistreerd als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hiernaast vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk omschreven door de belastingdienst.

Stichting Logos Instituut

Ambachtstraat 3b

4732 CN De Bilt

E-mail: [email protected]

IBAN: NL53 INGB 0007 6553 73

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190630.

Ons fiscaal nummer is 815527457.

 

Doelstelling

1. Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied Bijbelgetrouw bezig te zijn.

2. Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.

3. Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

Bestuur

F. Gunnink, voorzitter

Drs. H. Bakker, eerste penningmeester

Ing. G. de Wit, tweede penningmeester

D.J. Tiemersma, algemeen bestuurslid

A. Verdam, algemeen bestuurslid

Ir. W. Duister, algemeen bestuurslid

I.J. Pruis, MSc., algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De Stichting kent drie medewerkers in loondienst, voor in totaal 1,8 fte. Deze ontvangen een marktconforme beloning. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Bestuur

F. Gunnink, voorzitter

Drs. H. Bakker, eerste penningmeester

Ing. G. de Wit, tweede penningmeester

D.J. Tiemersma, algemeen bestuurslid

A. Verdam, algemeen bestuurslid

Ir. W. Duister, algemeen bestuurslid

I.J. Pruis, MSc., algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De Stichting kent drie medewerkers in loondienst, voor in totaal 1,8 fte. Deze ontvangen een marktconforme beloning. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.