ANBI Mobiel

Stichting Logos Instituut
IBAN: NL53 INGB 0007 6553 73

Bijbelvast stichting steun Logos Instituut (voorheen stichting EBO)
IBAN: NL38 INGB 0000 1519 17

Ambachtstraat 3b
3732 CN De Bilt
E-mail: info@logos.nl

Logos Instituut staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190630.
Ons fiscaal nummer is 815527457.

Bijbelvast stichting steun Logos Instituut (voorheen stichting EBO) staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30151003.
Ons fiscaal nummer is 812877469.

ANBI

De Belastingdienst heeft de Stichting Logos Instituut en Bijbelvast stichting steun Logos Instituut (voorheen stichting EBO) beiden aangewezen en geregistreerd als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk omschreven door de belastingdienst.

Doelstelling

1. Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied Bijbelgetrouw bezig te zijn.

2. Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.

3. Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

Bestuur van beide stichtingen

F. Gunnink, voorzitter

Drs. H. Bakker, eerste penningmeester

Ing. G. de Wit, tweede penningmeester

Ir. W. Duister, algemeen bestuurslid

L. van der Tang, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

Stichting Logos Instituut kent vier medewerkers in loondienst, voor in totaal 1,9 fte. Deze ontvangen een marktconforme beloning. Bestuursleden van beide stichtingen hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Inkomsten & vermogen

De inkomsten worden verkregen uit giften, legaten, donaties, bijdragen en verkoop van boeken en dergelijke.

Vermogen wordt besteed ten behoeve van de doelstelling, waarbij slechts een deel als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt aangehouden. Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Jaarlijks legt het bestuur hiervan verantwoording af in de jaarrekening en het jaarverslag.