De Belastingdienst heeft de Stichting Logos Instituut aangewezen en geregistreerd als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk omschreven door de belastingdienst.

Statutaire naam

Stichting Logos Instituut

Ambachtstraat 3b

3732 CN De Bilt

E-mail: [email protected]

Bankrek.: NL53 INGB0007655373

KVK nummer

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190630.

RSIN/fiscaal nummer            

Ons fiscaal nummer is 815527457

Postadres        

E-mail: [email protected]

Doelstelling                

  1. Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied Bijbelgetrouw bezig te zijn.
  2. Het Logos Instituutwil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.
  3. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

Beleidsplan 

Hieronder is het meerjarenplan te vinden van Logos Instituut. Het betreft de jaren 2017 tot en met 2020

Meerjarenplan (oud)

Bestuur                     

F. Gunnink, voorzitter

Ing. S.J. Heerema, secretaris

Drs. H. Bakker, eerste penningmeester

Ing. G. de Wit, tweede penningmeester

Ir. W. Welter-Duister, algemeen bestuurslid

D.J. Tiemersma, algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De Stichting kent een medewerker in loondienst. Deze ontvangt een normale marktconforme beloning. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Verslag van uitgeoefende activiteiten zoals beschikbaar over het meest recente jaar

Activiteiten 2015
Activiteiten 2016
Activiteiten 2017

Financiële verantwoording zoals beschikbaar over het meest recente jaar (dit betreft de verantwoording van de voorloper van Logos Instituut)              

Jaarverslag 2014 (Jaarrekening 2014 NCCI tbv publicatie)

Jaarverslag 2015 (Jaarrekening 2015)

Balans 2016
Winst- en verliesrekening 2016
Jaarrekening 2017

Jaarverslag 2018