Onder het antropische principe verstaat men de ongelofelijke fijnafstemming van de verschillende natuurconstanten. Indien ook maar enkele van de ruim 40 bekende natuurconstanten minimaal van hun huidige waarde zouden afwijken, dan zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Sommige wetenschappers, die niet in een intelligente Schepper van het universum geloven, behelpen zich met de zogenaamde multiversumtheorie, volgens welke er oneindig veel universums zouden bestaan en wij ons precies in diegene bevinden, waarin leven mogelijk is. Met deze theorie kan vanzelfsprekend alles en niets bewezen worden.

De waarschijnlijkheid dat ons universum precies zo is, zoals hij is, is volgens enkele natuurkundigen ongeveer 1 op de 10^62. Dit komt overeen met
0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001%.1 Een natuurkundige heeft de precisie van de fijnafstemming van de natuurkundige constanten als volgt verduidelijkt: Men stelle zich voor een 2-euro munt, die met een geweerkogel moet worden getroffen. Daartoe moet het geweer aan de ene en de munt aan het andere einde van het zichtbare universum geplaatst worden!

Enige voorbeelden

Zou de zwaartekrachtconstante slechts iets lager zijn, dan zou dit tot gevolg hebben, dat sterren, zoals de zon, niet meer in staat zouden zijn, een kernfusieproces op gang te brengen. Zou deze maar iets hoger zijn dan zou dit de energievoorraad van de ster in zeer korte tijd verbruiken. Zouden de kernkrachten, die de atomen bijeenhouden, slechts iets sterker zijn, dan zouden de elektronen als in een zwart gat op de kern storten. Zouden zij slechts iets zwakker zijn, dan zouden chemische reacties onmogelijk zijn. Indien bijvoorbeeld water niet zulke vreemde opvallende anomalieën (vriesgedrag, kookpunt, dichtheidsverloop, enzovoorts) zou hebben, dan zou geen leven op waterbasis mogelijk zijn.2 De astronoom Martin Rees heeft uit de vele natuurkundige constanten er zes uitgekozen en beschreven, dat geen van hen ook maar het minste mag afwijken van de bestaande waarde. Anders zou geen aards leven mogelijk zijn.3

Multiversum of eeuwige God, de Schepper

Rees gaat ervan uit, dat er oneindig vele universums moeten zijn en dat één daarvan toevallig exact de juiste natuurkundige constanten bezit. Men kan dus een theorie geloven, volgens welke er oneindig veel universums zijn, of men gelooft in één enkele oneindig intelligente en almachtige Schepper van het universum waarin wij leven.4

Voetnoten

  1. Peter C. Hägele, Das kosmologische anthropische Prinzip, Kolloquium für Physiklehrer, Universität Ulm, 11. Nov. 2003, http://www.uni-ulm.de/~phaegele/Feinabstimmung_Physik.pdf.
  2. Hansruedi Stutz, Das anthropozentrische Prinzip: Der Mensch im Mittelpunkt des Universums, factum Juli/August 1991, p. 39.
  3. Martin Rees, Just six numbers, HarperCollins Publishers, 1999.
  4. David Tyler, Parallel Universes: Has God anything to say?, Origins 34, Maart 2003, p. 14-15.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!