Theologische en andere wetenschappelijke onderwerpen die te maken hebben met geloofsverdediging worden in deze groep besproken. Maar ook hoe die in evangeliserende contacten met aanhangers van andere religies en ongelovigen gebruikt kunnen worden. Wetenschapsfilosofische onderwerpen kunnen eveneens aangesneden worden.

Algemene tags

Zie: logos.nl/inleiding

Groepspecifieke tags

Voorlopig zijn in gebruik:
{atheïsme}
{cursus}
{evangelisatie}
{godsargumenten}
{hermeneutiek}
{ietsisme}
{islam}
{presentaties}