Archeologie en de Bijbel

by | mei 4, 2016 | Archeologie, Bijbel, Nieuws, Onderwijs

Veel mensen trekken de historische betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel. Zijn de verhalen wel echt gebeurd, of zijn het slechts ‘sprookjes’? Heeft de uittocht uit Egypte (ook wel Exodus genoemd) wel echt plaatsgevonden? Als het echt gebeurd is, wie was dan de farao die regeerde ten tijde van deze uittocht? En hoe zit het met de intocht? Is Jericho wel echt verwoest? En als we de verhalen verder volgen hebben de koninkrijken van David en Salomo wel echt bestaan? Talloze vragen worden afgevuurd op de Bijbel. Welke aanwijzingen zijn er vanuit de archeologie voor de historiciteit van de Schrift?

Om een antwoord te vinden op deze vragen hebben Weet Magazine en Logos Instituut de handen ineengeslagen. Op 27 mei 2016 wordt in het gebouw van Driestar Educatief een bijeenkomst georganiseerd onder de titel ‘Archeologie en de Bijbel’. Het eerste deel van de avond behelst twee lezingen, gegeven door Logos-medewerker Jan van Meerten (over diverse archeologische vondsten) en archeologe drs. Jennifer Guetta (over de uittocht uit Egypte). Het tweede deel van de avond zal Weetredacteur Gert-Jan van Heugten de nieuwe Weet-dvd Patterns of Evidence presenteren. Hij behandelt argumenten die aan bod komen in deze documentaire.

Het doel van de avond is om te kijken naar archeologische vondsten waaruit blijkt dat de Bijbel niet uit mythologieën en fabels bestaat, maar verankerd ligt in de historie. De avond is bedoeld voor allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp. De toegang is gratis, aanmelden is wel gewenst met het oog op de organisatie. Dit kan via info@logos.nl onder vermelding van uw naam en met hoeveel personen u wenst te komen. We zien ernaar uit u te ontmoeten op onze avond over ‘Archeologie en de Bijbel’.

Titel: Archeologie en de Bijbel
Locatie: Driestar Educatief
Adres locatie: Burgemeester Jamessingel 2 te Gouda
Inloop: 19:00
Aanvang: 19:30

Download hier de flyer van de avond.

Archeologie en de Bijbel

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!