Archeologie geeft de Bijbel een gezicht

by | feb 1, 2021 | Archeologie, Geschiedenis, Onderwijs, Recensie

Archeologie bevestigt niet automatisch de Bijbel. Er bestaan bijvoorbeeld raadsels over de datering en omstandigheden van Bijbelse gebeurtenissen. Johan Knigge laat in het boek Bijbel en archeologie allerlei voorbeelden zien die de Bijbel wél bevestigen.

Dit nieuwe boek van Knigge is in feite een verbeterde herdruk van zijn in 2012 verschenen boek Hier gebeurde het toen. In 36 hoofdstukken behandelt hij allerlei gebeurtenissen uit de Bijbel en bespreekt hij er meestal (recente) archeologische vondsten bij. Hij wil aantonen dat de Bijbel betrouwbaar is. Met veel foto’s, kaartjes en tekeningen komen de Bijbelse wereld en de archeologie tot leven. Knigge laat zien dat het interpreteren van vondsten een belangrijk onderdeel is van archeologie. Welke interpretatie je kiest, wordt vooral bepaald door een denkkader, zoals de aanname dat (bepaalde) Bijbelse gebeurtenissen wel of niet werkelijk hebben plaatsgevonden. Vanuit het denkkader van Knigge bevestigen archeologische vondsten altijd de Bijbel. Dit betekent dat hij nogal eens een andere kijk op vondsten heeft dan de doorsnee archeoloog. Zo schrijft Knigge dat bepaalde vondsten wel degelijk passen bij de Bijbel als de uittocht uit Egypte veel vroeger wordt gedateerd dan gebruikelijk.

Wat aan de uitlegwijze van Knigge opvalt, is dat hij nogal stellig is. Zo moet volgens hem Amenhotep II de farao van de uittocht zijn geweest, terwijl de meningen over de identiteit van de farao uit Exodus sterk uiteenlopen. Op een aantal plekken ‘vernaturaliseert’ Knigge de Bijbel. Zo is volgens hem het droogvallen van de Jordaan (bij de intocht) enkel een natuurverschijnsel, terwijl het volgens de Bijbel een daad van God is. Opvallend is dat de volgorde van de hoofdstukken niet volgens de chronologie van de Bijbel is, maar dat onderwerpen door elkaar heen staan. Dat geeft een rommelige indruk. Ook is er meer aandacht voor het Nieuwe dan voor het Oude Testament. Vooral de Evangeliën krijgen veel aandacht. Maar omdat daarvan alleen indirecte archeologische vondsten bestaan, komt Knigges Bijbeluitleg, die als een rode draad door dit boek loopt en andere vormen van uitleg veroordeelt, helemaal op de voorgrond te staan. Daardoor raakt de behandeling van archeologie op de achtergrond. Dat is jammer.

Ook heeft dit boek geen register, wat terugzoeken moeilijk maakt. Toch is dit boek zeker een aanrader, want Bijbelgetrouwe boeken over archeologie zijn er niet zo veel op de markt.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Putten, M.M. van, 2018, Archeologie geeft de Bijbel een gezicht, Weet 54: 14.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!