Archeologische aanwijzingen betrouwbaarheid Nieuwe Testament (4)

by | sep 2, 2022 | Archeologie, Historische wetenschappen, Logos Basics

‘Archeologische aanwijzingen betrouwbaarheid Nieuwe Testament’ is deel 4 van de serie ‘Ondersteunt de archeologie de Bijbel?’.
Lees hier deel 1, deel 2 en deel 3.

Archeologische aanwijzingen

De Synagogen in Nazareth en Kapernaüm

Archeologische aanwijzingen Nieuwe Testament Kapernaüm

Restanten van een synagoge in Kapernaüm.

De vloeren van deze hele oude synagogen uit de tijd van Jezus zijn blootgelegd. Ze lagen onder de ruïnes van de in de 4e eeuw herbouwde synagogen van deze plaatsen. Hier las Jezus voor uit de Schrift en onderwees en genas Hij (Markus 1 en Lukas 4). Bij opgravingen in Kapernaüm werd onder de overblijfselen van een vroegchristelijke Byzantijnse kerk ook een woonhuis uit de eerste eeuw blootgelegd. Omdat er christelijke symbolen op de muren van het huis zijn en er een vroegchristelijke kerk overheen was gebouwd, wordt gedacht dat dit het huis van Petrus kan zijn, een plaats waar de eerste christenen elkaar ontmoetten.

Het Bad van Bethesda

Bethesda archeologische aanwijzingen

Lange tijd beweerden critici dat men in die tijd geen gebouwen met vijf zuilengalerijen kende, zoals Johannes 5 dit badhuis omschrijft. Toen men bij opgravingen in de nabijheid van de tempel de contouren van dit badhuis blootlegde, bleek weer eens, hoe betrouwbaar de Bijbel is. Het gebouw was niet vijfkantig, maar vierkant; in het midden overdwars was de vijfde zuilengang.

De Tempel van Herodes

Tempel van Herodes klaagmuur

Dit was de gerestaureerde en met kostbare gewijde geschenken verfraaide Tempel van Salomo (Lukas 21:5), één van de antieke wereldwonderen. De Heere Jezus voorspelt in Markus 13 dat dit prachtige gebouw vernietigd zal worden en er geen steen van op de andere gelaten wordt. In 70 na Christus werd deze tempel verwoest. Romeinse legers belegerden de stad Jeruzalem, namen haar in, verbrandden de hele stad met vuur en deporteerden inwoners naar alle delen van hun wereldrijk. Alleen enkele gedeelten van het tempelplatform bleven bewaard. Er werd inderdaad geen steen op de andere gelaten. Wel zijn tijdens opgravingen veel prachtige sierstenen teruggevonden. De Klaagmuur is de enige herinnering aan deze vroegere plaats van gebed.

Kapernaüm, Bethsaïda en Chorazin

Ruïnes Betsaïda Nieuwe Testament

De ruïnes van Bethsaïda.

Vanwege hun ongeloof sprak de Heere Jezus over deze steden het oordeel uit (Mattheüs 11). Alle drie deze steden zijn daarna door aardbevingen vernietigd en sindsdien nooit meer opnieuw bewoond. Opgravingen door archeologen laten slechts hun ruïnes zien.

Kajafas

Critici beweerden dat er in de tijd van Jezus geen hogepriester was met de naam Kajafas, zoals Johannes 18:13-14 vermeldt. In het jaar 1990 werd een rotsgraf uit de eerste eeuw opgegraven met daarin een grafurn met de inscriptie ‘Kajafas’. Het graf lag bij een aan de zuidrand van de Tempelberg eveneens opgegraven groot gebouw met ondergrondse kerkers. Dit kan heel goed het paleis zijn geweest van de hogepriester Kajafas, waarheen men de Heere bracht om verhoord te worden (Mattheüs 26:3 en 57).

Pontius Pilatus

Bij de opgraving van een Romeins theater in Caesarea werd in 1961 een stenen tegel gevonden met een inscriptie van Pontius Pilatus. Ook door de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus wordt Pontius Pilatus genoemd, alles weer precies volgens de Bijbelse vermelding van deze Romeinse gouverneur.

Gabbatha

Dit was een met grote steenblokken geplaveid plein voor de burcht Antonia. Deze was op Romeinse manier aangelegd. In sommige stenen zijn groeven uitgebeiteld om te voorkomen dat de Romeinse strijdwagens op het natte plaveisel zouden slippen. De op het plaveisel gevonden inscripties verwijzen naar een Romeins dobbelspel: ‘Het spel van de koning’ (Johannes 19:23). In Johannes 19:13 lezen we dat de Heere Jezus op dat plein door Pilatus werd verhoord. Het opgegraven plaveisel zou aan de hand van sommige kenmerken kunnen stammen uit de tijd van de Romeinse keizer Hadrianus (ongeveer 100 na Christus) maar kan heel goed uit wat eerdere tijd stammen.

Mikvah’s

Dit zijn aangelegde bassins met reinigingswater. Hiervan zijn er veel opgegraven, vooral bij de zuidelijke opgang naar de Tempelberg. Het is heel goed mogelijk dat de 3.000 nieuwbekeerden op de Pinksterdag in één of meerdere van deze bassins zijn gedoopt (Handelingen 2:41).

De tempel van Artemis in Efeze

Tempel Artemis Efeze

In deze eeuwenoude stad in Klein-Azië, het huidige Turkije, zijn inderdaad de ruïnes opgegraven van de tempel van de godin van de stad, zoals genoemd in Handelingen 19.

Paulus’ reis naar Rome

De informatie die Lukas hierover geeft in Handelingen 27 en 28, is door experts onderzocht en blijkt tot in de kleinste details te kloppen met de geografie en navigatie van die tijd.

Conclusie

Archeologische aanwijzingen bevestigen en ondersteunen de Bijbel. De historische informatie in de Bijbel is zelfs zó nauwkeurig dat zij de archeologen er in hun werk mee heeft geholpen en nog steeds helpt. Volgens de beroemde Joodse archeoloog Nelson Glueck heeft geen enkele archeologische ontdekking ooit de Bijbelse weergave weerlegd. Het archeologisch bewijsmateriaal verzekert ons dat alle historische en geografische informatie in de Bijbel nauwkeurig en betrouwbaar is.

Verder lezen

Lees hier deel 1: Wat is archeologie
Lees hier deel 2: Archeologische schriften en inscripties die een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Lees hier deel 3: Archeologische plaatsen – betrouwbaarheid Oude Testament 

Bronvermelding

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 23-31) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.

Tags: Archeologische aanwijzingen betrouwbaarheid Nieuwe Testament. Archeologische aanwijzingen betrouwbaarheid Nieuwe Testament. 

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!