Archeologische en historische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen (column 3)

by | apr 3, 2024 | Archeologie, Column, Geschiedenis, Historische wetenschappen

Archeologische en historische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen

Inleiding

Shirley Sarinah van Christian Table Talk schrijft voor www.logos.nl een serie columns over het christendom als de enige waarheid. Waarom het christendom de waarheid is: “Goede argumenten en betrouwbare fundamenten”. In deze columns deelt ze zowel haar eigen zoektocht als apologetische argumenten voor het christelijke geloof. Dit keer een column over archeologische en historische bevestiging van de Bijbelse gebeurtenissen.

Column

Archeologische en historische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen

Archeologische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen

Nadat het voor mij duidelijk werd dat ik de Bijbel als een betrouwbare bron van waarheid kon beschouwen, vroeg ik me af: Hoeveel van wat erin staat is dan historisch accuraat? Deze vraag heeft me een lange periode beziggehouden en heeft me geleid naar de wereld van de archeologie en Bijbelse gebeurtenissen. Voor mij heeft deze zoektocht een tastbare link gecreëerd tussen geloof en geschiedenis. Het heeft geholpen een levendig en helder beeld te krijgen van hoe het er in Bijbelse tijden uitzag, wat mijn begrip heeft verdiept van de boodschappen en lessen die ik uit de Bijbel kan halen.

Ook leert de Bijbel dat de Geest van God ons bijstaat in het begrijpen van deze verhalen, verder dan onze eigen gedachten alleen. Het geeft inzicht en onthult dat de diepere betekenis van de Bijbelverhalen een goddelijk werk is. Archeologie ondersteunt niet alleen het geloof in de historische nauwkeurigheid van de Bijbel, maar het heeft ook mijn spirituele leven verrijkt door een dieper begrip en een versterkt gevoel van verbondenheid met God en wat Hij aan de wereld wilde kenbaar maken door de Bijbel heen.

Een paar jaar geleden bezocht ik de stad Caïro in Egypte, bekend om haar rijke geschiedenis en mysterie. Terwijl ik door de eeuwenoude straten dwaalde, werd ik meteen gefascineerd door de tastbare overblijfselen van het verleden. Deze stad bewaart haar verhalen in stenen, als stille getuigenissen van wat er ooit heeft plaatsgevonden. Ik kwam tot het besef dat archeologie veel meer is dan simpelweg graven en zoeken; het is als het openen van een venster naar het verleden, waarbij je direct contact maakt met vroegere culturen en gebeurtenissen. Ik realiseerde me hoe doordrenkt onze wereld is van geschiedenis. Door het bestuderen van diverse documentaires, getuigenverslagen en wetenschappelijke boeken, ontdekte ik de diepgaande verbinding tussen onze geschiedenis en de verhalen uit de Bijbel.

Archeologische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen

Archeologische schriften en inscripties ebla

Ruïnes van de stad Ebla in Syrië

Zo las ik over bijzondere vondsten die allemaal inzicht geven in de gebeurtenissen, personen en plaatsen die in de Bijbel worden genoemd. Neem bijvoorbeeld de Ebla-Tabletten, oude kleitabletten die teruggaan tot 2.300 voor Christus. Ze bevatten namen van steden zoals Sodom en Gomorra, die destijds belangrijke plaatsen waren. Een andere opmerkelijke ontdekking is het graf van koning Herodes de Grote, gevonden op de top van Herodium. Het achthoekige graf werpt licht op de tijd waarin Jezus leefde.

Verder hebben archeologische opgravingen in Jericho oude stadsmuren blootgelegd die overeenkomen met Bijbelse beschrijvingen. Ook zijn resten van een groot paleis in Jeruzalem ontdekt, dat wordt toegeschreven aan koning David. En niet te vergeten, het huis van de apostel Petrus is ontdekt in het moderne dorp Kapernaüm in Israël, zoals genoemd in het Nieuwe Testament als een locatie waar Jezus wonderen verrichtte en predikte.

De moderne archeologie heeft talloze ontdekkingen gedaan die de historische nauwkeurigheid van de Bijbel bevestigen, van grote gebeurtenissen tot de kleinste details. Deze bevindingen ondersteunen de Bijbelse verhalen en hebben mij kennis gegeven over het weerleggen van kritische claims die als mythen worden beschouwd.

Historische bevestiging van Bijbelse gebeurtenissen

Beschrijvingen van het leven van mensen in oude tijden, zoals we die in de Bijbel vinden, komen overeen met wat we weten over hun oude gewoonten. De activiteiten in hun tempels, reinigingsrituelen, feesten en tradities in het Oude Testament lijken op wat bekend is van andere oude culturen. Dit bevestigt dat de beschrijvingen in de Bijbel over hoe het vroeger was, overeenkomen met de werkelijkheid.

In de 19e eeuw vonden mensen veel oude dingen die ons meer vertellen over hoe het vroeger was in en rondom Israël. Dit bevestigt dat dat wat er in de Bijbel staat, past bij wat er bekend is over andere volken uit die tijd. Bijvoorbeeld verhalen over Abraham, Izak en Jakob overeenkomen met hoe mensen destijds leefden. Uit opgravingen van de afgelopen eeuw weten we meer over de tijd van deze aartsvaders. Externe bronnen zoals de Babylonische kronieken bevestigen de historische nauwkeurigheid van belangrijke Bijbelse gebeurtenissen en personages. Bijvoorbeeld, de Babylonische ballingschap wordt beschreven in de Bijbel en wordt ook bevestigd door deze kronieken.

Bovendien worden verschillende steden, regio’s en geografische details genoemd in de Bijbel die consistent zijn met historische en archeologische bevindingen. Plaatsen zoals Jeruzalem, Babylon en Rome worden niet alleen in de Bijbel genoemd, maar hun bestaan en betekenis worden bevestigd door archeologische opgravingen en historische studies. Dit versterkt het verband tussen de Bijbel en de echte wereld waarin deze gebeurtenissen plaatsvonden.

Zelfs onze jaartelling, bekend als de christelijke jaartelling of de gregoriaanse kalender, is gebaseerd op het leven van Jezus Christus. Dionysius Exiguus, een Scytische monnik uit de 6e eeuw, stelde voor om het jaar 1 te laten beginnen bij de geboorte van Christus, omdat zijn leven werd beschouwd als een keerpunt in de geschiedenis. Deze jaartelling is sindsdien wijdverbreid aangenomen en vormt een essentieel onderdeel van onze tijdrekening.

Al deze ontdekkingen en inzichten laten zien dat de Bijbel niet alleen een religieus boek is, maar ook een belangrijke historische bron. De overeenkomsten tussen de Bijbel, andere bronnen, archeologische vondsten en statistische analyses geven sterke redenen om de historische nauwkeurigheid van de Bijbel serieus te nemen. Het onderzoeken van deze aspecten helpt om een dieper inzicht te krijgen in de oude wereld en de omstandigheden waarin het christendom zich ontwikkelde.

Geworteld in werkelijke gebeurtenissen

Mijn persoonlijke zoektocht naar historische feiten was werkelijk eye-opening. Het versterkte niet alleen mijn geloof, maar gaf me ook het zelfvertrouwen om mijn overtuigingen met anderen te delen. Een van de meest memorabele gesprekken die ik online heb gevolgd, was tussen een broeder en een ongelovige die ervan overtuigd was dat wij als christenen enkel geloofden omdat we wilden geloven, “geloven om het geloven”. Toen vertelde hij over een fascinerende film “The Case for Christ” met onderzoeksjournalist Lee Strobel. Waarin hij een beknopte samenvatting gaf van hoe deze journalist, vanuit zijn eigen ongeloof, op zoek ging naar de waarheid door archeologische feiten te onderzoeken. Hij ontdekte dat het christendom niet slechts een geloof is, maar ook geworteld is in werkelijke gebeurtenissen uit het verleden. Het is dus niet slechts fantasie. Na zijn onderzoek kon hij niet langer ontkennen dat het christendom verder gaat dan slechts “een geloof”. Wat betekent dat het Christendom niet alleen gebaseerd is op wat mensen geloven, maar ook op echte gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden en die we kunnen bewijzen door middel van geschiedkundig onderzoek. Dit onderscheidt het van geloofsovertuigingen die alleen gebaseerd zijn op wat mensen denken of geloven, zonder enig bewijs uit de echte wereld.

Het opbouwen van geloof is vergelijkbaar met het leggen van een stevig fundament voor een gebouw: elke nieuwe ontdekking en elk feit draagt ​​bij aan de stabiliteit van het grotere geheel. In Hebreeën 11:1 staat: “Het geloof is als een stevige basis voor de dingen waarop we hopen en het bewijs van dingen die we niet kunnen zien.” Dit betekent dat ons geloof ons hoop geeft en ons overtuigt van dingen die niet direct waarneembaar zijn. Het betekent ook dat geloof en feiten niet tegenstrijdig zijn, maar eerder samen kunnen bestaan. Ons geloof is geworteld in echte gebeurtenissen en realiteit. Dus, het Christendom staat op een stevige basis van dingen die echt zijn gebeurd en niet alleen op wat mensen geloven.

In mijn volgende column gaan wij dieper in op verdere aspecten binnen de betrouwbaarheid van de Bijbel. Ik nodig je uit om met een open geest verder te gaan, want de geschiedenis wacht op ons om haar geheimen te onthullen, en de waarheid is altijd de moeite waard.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!