Archeologische plaatsen – betrouwbaarheid Oude Testament (3)

by | aug 30, 2022 | Archeologie, Historische wetenschappen, Logos Basics

Dit is deel 3 in de serie over ‘Ondersteunt de archeologie de Bijbel?’. In dit artikel kijken we naar archeologische plaatsen die een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid van het Oude Testament. 

Lees hier deel 1 over ‘Wat is archeologie?’ en deel 2 over archeologische schriften en inscripties. 

Ur

Archeologische plaatsen Oude Testament Ur

Uit opgravingen is gebleken dat de plaats, waar God Abraham riep in Genesis 11, in die tijd een grote, hoogontwikkelde stad was die heel zondig was, omdat men er vele afgoden aanbad. In Babel, Ur en op andere plaatsen in Irak zijn ziggoerats gevonden; torenachtige bouwwerken, van waaruit men afgoden aanbad.

Haran

Genesis 12:4-5 vermeldt dat Abraham een tijd verbleef in Haran op zijn weg naar Kanaän. Archeologen ontdekten dat Haran in die tijd ook een hele welvarende stad was. De welvaart in de steden Ur en Haran onderstreept nog eens de geloofsdaad van Abraham om op Gods bevel daaruit weg te trekken, zonder te weten waar hij terecht zou komen.

Laïs

In deze Kanaänitische stad in Noord-Israël, het latere Dan (Genesis 14:14), is een stadspoort ontdekt van lemen stenen uit de Kanaänitische tijd. Deze poort bleek niet vernietigd of vervallen, maar opzettelijk onder het zand te zijn begraven. Andere archeologische vondsten tonen aan dat het oorspronkelijke stadsplan veranderd werd. Dit ondersteunt het Bijbelse verslag dat de stam Dan de stad Laïs eerst veroverde en vervolgens zelf in bezit nam (Richteren 18:27-28).

Jericho

Jericho archeologische plaatsen

Dit is een van de oudste steden ter wereld. In de loop van de eeuwen is zij verschillende keren verwoest en weer opgebouwd. Dit verklaart het door critici opgeworpen ‘probleem van de gevallen muren’. Radioactieve datering van daar aangetroffen graan en verbrand materiaal ondersteunt de Bijbelse datering van de verovering van Kanaän door de Israëlieten, zo rond 1.400 voor Christus. In 1 Koningen 6:1 wordt de uittocht uit Egypte gedateerd op 1.447 jaar voor Christus. De intocht in het beloofde land is dus 40 jaar later, zoals duidelijk bevestigd wordt door de archeologische ontdekkingen in Jericho.

De Stad van David

Stad van David

De overblijfselen van de stad Jebus uit de Kanaänitische tijd, wat later Jeruzalem werd, zijn gevonden. Daarbij zijn ook de waterschacht van David van rond 1.000 voor Christus (genoemd in 2 Samuël 5:8) en de tunnel van Hizkia (2 Koningen 20:20) van rond 700 voor Christus gevonden. Dat waren beide voor die tijd ongelooflijk knappe bouwwerken, die de stad voorzagen van water vanuit de Gihonbron, gelegen buiten de stadsmuren, en het water omhoog brachten naar de vijver van Siloam binnen de stadsmuren. Zelfs de houweelafdrukken van Hizkia’s arbeiders zijn nog te zien in de fundering van de tunnel. Ook zijn bouwwerken blootgelegd uit de tijd vlak voor en ook na de Babylonische ballingschap in de zesde eeuw voor Christus, inclusief een deel van de na de terugkeer herbouwde stadsmuur door Nehemia.

Hazor

Hazor Israël

Deze grote stad in Noord-Israël werd veroverd en door vuur vernietigd bij de verovering van Kanaän (Jozua 11:10-11). Na herbouwd te zijn werd de stad opnieuw vernietigd door Deborah en Barak (Richteren 4). Opgravingen door de archeoloog Yigael Yadin toonden aan dat alle in de Bijbel beschreven gebeurtenissen en data kloppen.

Hazor, Meggido en Gezer

Meggido Oude Testament

Meggido

In 1 Koningen 9:15 staat dat deze steden door Salomo zijn versterkt. Uitgaande van de betrouwbaarheid van deze Bijbeltekst zei de archeoloog Yigael Yadin vooraf welke soort muren en poorten hij er zou aantreffen. De Bijbel bleek opnieuw volledig nauwkeurig en betrouwbaar te zijn.

Dan

In deze stad, die wordt genoemd een hoogte, waar afgodendienst plaatsvond, had koning Jerobeam een heiligdom voor één van de twee gouden kalveren opgericht (1 Koningen 12). Een inscriptie, die een koning uit ‘het huis van David’ noemt, werd in 1993 in Dan ontdekt. De tekst op deze inscriptie verwijst waarschijnlijk naar 1 Koningen 15:20. Deze tekst was een van de eerste bevestigingen buiten de Bijbel om van het historisch bestaan van David.

Ninevé

De hoofdstad van het oude Assyrische Rijk, waarvan lang werd getwijfeld of deze stad ooit bestaan had, werd pas in de 20e eeuw ontdekt en ook deze opgraving bevestigde de nauwkeurigheid van de Bijbel.

Babel

Babel archeologische plaatsen

Het eeuwenoude Babylon, de hoofdstad van het Babylonische Rijk, is voor een groot deel opgegraven, met de beroemde hangende tuinen, een van de zeven wereldwonderen. Daniël 4:30 meldde al hoe koning Nebukadnezar erover opschepte: ‘het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb, door mijn sterke macht’.

Lees verder

Lees hier deel 1: Wat is archeologie
Lees hier deel 2: Archeologische schriften en inscripties die een aanwijzing zijn voor de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Lees hier deel 4: Archeologische aanwijzingen van de Nieuwtestamentische betrouwbaarheid
Tags: Archeologische plaatsen Oude Testament. Archeologische plaatsen Oude Testament. 

Bron
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit de cursus ‘Klaar voor een antwoord’ (bladzijde 23-31) van Emmaus Nederland. Het boek is geschreven door David R. Reid. Deze cursus is te volgen via bijbelcursussen.nl. Bij het volgen van een cursus krijgt u persoonlijke begeleiding van een mentor. Het boek is ook als paperback te koop in onze Logos Webshop voor maar €5.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!