De Ark van Noach en een wereldwijde vloed

by | jun 1, 2023 | Aardwetenschappen, Dinosauriërs, Geologie, Logos Basics, Zondvloed

Was er echt een Ark van Noach en een wereldwijde vloed?

In dit uitgebreide artikel worden de meest belangrijke vragen over de wereldwijde vloed en de ark van Noach besproken.

Het verhaal van de Ark van Noach is een van de bekendste gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis. Jammer genoeg wordt dit verhaal net zoals vele andere Bijbelse verhalen vaak als een sprookje gezien. De Bijbel is echter het ware geschiedenisboek van het universum. Wanneer er op deze manier naar de Bijbel wordt gekeken, kunnen de meest gestelde vragen over de Ark van Noach beantwoord worden met autoriteit en zekerheid.

Hoe groot was de Ark van Noach?

Driehonderd el moet de lengte van de Ark zijn, vijftig el zijn breedte en dertig el zijn hoogte. (Genesis 6:15)

In tegenstelling tot veel illustraties uit prentenboeken die de Ark van Noach moeten voorstellen als een soort overvolle woonboot, met bijvoorbeeld giraffen die uitsteken. Werd de Ark beschreven als een gigantisch vaartuig. Aan het einde van de 19e eeuw werden er pas schepen gebouwd met dezelfde capaciteit als die van de Ark.

De dimensie van de Ark vandaag de dag is nog steeds indrukwekkend. Zelfs vergeleken met moderne zeeschepen: Hij is tenminste 137 meter lang, 23 meter breed en 13,7 meter hoog.1Wanneer je deze getallen met elkaar vermenigvuldigt, krijg je een beter idee van de gigantische capaciteit van de Ark; ongeveer 43.200 m³

Moderne containerschepen zijn gevuld met gestandaardiseerde stalen dozen die acht voet hoog, acht voet breed en 40 voet lang zijn. In de Ark van Noach pastten meer dan 500 van deze containers.

Hoe pasten alle dieren in de ark?

Hoe kon Noach de Ark bouwen?

De Bijbel verteld ons niet dat Noach en zijn zonen zelf de Ark hebben gebouwd. En Noach kon bekwame arbeiders hebben ingehuurd. Er is echter geen reden om te geloven dat zij de Ark samen in een paar jaar niet konden of hebben gebouwd.  De mentale en fysieke kracht van mensen in de tijd van Noach moet minstens net zo groot (waarschijnlijk zelfs beter) als die van ons zijn geweest. Ze zouden zeker wel efficiënte middelen hebben gehad voor het oogsten en het snijden van hout, evenals het vormgeven, transporteren en oprichten van massieve balken en planken die nodig waren. Als er vandaag de dag één of twee mensen een groot huis kunnen bouwen in 12 weken, hoeveel meer kunnen drie of vieren mensen dan in een paar jaar doen? Adam’s nakomelingen maakten complexe muziekinstrumenten. Ze smeedden metaal en bouwden steden. Hun gereedschappen, machines en technieken doen niet onder voor die van ons die wij tegenwoordig gebruiken.2 Uit onderzoek over de “mysteries” van vroegere beschavingen, is duidelijk geworden dat het menselijke ras waarschijnlijk net zoveel (misschien nog meer) kennis had verloren voor de zondvloed als het is toegenomen sinds die tijd. Het idee dat oude generaties primitiever waren dan die van ons is een evolutionair concept.  In werkelijkheid, toen God Adam schiep, was Adam perfect. Tegenwoordig heeft het  menselijke intellect geleden van 6000 jaar van zonde. Hoewel computers (een hulpmiddel dat in de afgelopen 70 jaar is gebouwd) een groot deel van onze natuurlijke achteruitgang van de mentale verwerkingskracht compenseert, geeft het ons de mogelijkheid om informatie te verzamelen en op te slaan zoals misschien nog nooit eerder is gebeurd.

Hoe zorgde Noach ervoor dat alle dieren in de Ark pastten?

In het boek Noah’s Ark: A Feasibility Study, stelt de auteur John Woodmorappe dat er hooguit 16.000 dieren nodig waren om de geschapen basistypen 3 te behouden die God naar de Ark toe bracht.

En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de Ark laten komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. (Genesis 6:19) 

In de Ark hoefde niet elk soort van elk dier mee. God beval dit ook niet. Er waren alleen lucht ademhalende- landdieren, kruipende dieren en vogels. Al het waterleven (vissen, walvissen, mosselen, enz.), insecten en veel amfibieën zouden in voldoende aantallen  buiten de Ark het hebben overleefd. Dit verminderd aanzienlijk het totaal aantal dieren dat aan boord moest zijn. Een andere factor die de ruimtevereisten flink verminderden, is dat de enorme variëteit in soorten die we vandaag de dag zien, niet in de dagen van Noach bestonden. Alleen de oudere “basistypen” van deze soorten waren nodig aan boord om de aarde te herbevolken.4Bijvoorbeeld, alleen twee honden waren nodig om alle soorten van tegenwoordig voort te brengen.  Creationisten schatten dat het minimale aantal dieren dat nodig was op de Ark varieerde van 16.000 tot 35.000.

Hoe kon Noach zo veel dieren bijeendrijven?

Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden (Genesis 6:20).

Dit vers verteld ons dat Noach niet naar dieren hoefde te zoeken of naar verre plaatsten te reizen om de dieren aan boord te brengen. En op basis van Genesis 1 geloven de meeste creationisten dat er maar één continent was vóór de zondvloed. De dieren kwamen simpelweg aan bij de Ark, alsof ze door een “instinct dat de weg naar huis wijst” werden geroepen (een gedrag dat de Schepper in dieren heeft geïmplanteerd) en marcheerden helemaal alleen de loopplank op! Hoewel dit een bovennatuurlijke gebeurtenis is (een die niet kan worden verklaard met ons begrip van de natuur), is het zeker binnen het vermogen van God. Zelfs vandaag de dag zijn we verre van het begrijpen van alle geweldige gedragingen van dieren dat God in zijn schepping laat zien zoals: De migratie van Canadese ganzen en andere vogels, het verbazingwekkende trekken van monarchvlinders, de jaarlijkse reizen van walvissen en vissen, winterslaapinstincten, aardbevingsgevoeligheid, en talloze andere fascinerende bekwaamheden van Gods dierenrijk.

Hoe zorgde Noach ervoor dat de dinosaurussen aan boord pastten?

Dinosaurussen

De meeste dinosaurussen waren helemaal niet zo groot. Sommige hadden de grootte van een kip (hoewel dat evolutionisten tegenwoordig zeggen dat ze geen enkele relatie met vogels hebben). De meeste wetenschappers zijn het met elkaar eens dat de gemiddelde grootte van een dinosaurus werkelijk de grootte van een schaap heeft. Alle dinosaurussen waren natuurlijk klein op het moment dat ze jong waren.

God bracht Noach bijvoorbeeld twee jong volwassen Sauropoden (bijvoorbeeld Apatosauriërs) in plaats van twee volgroeide volwassen Sauropoden. Hetzelfde geldt voor olifanten, giraffen en andere dieren die heel groot worden. Er was sowieso voldoende ruimte voor de meeste volgroeide volwassen dieren.  Wat het aantal verschillende soorten dinosaurussen betreft, zou er moeten erkend worden dat -hoewel er honderden namen zijn voor verschillende soorten die “ontdekt” zijn-, zijn er waarschijnlijk maar ongeveer 50 verschillende basistypen.

Waren dinosaurussen vóór de zonvloed uitgestorven, zo’n 4.500 jaar geleden?

Het verhaal van Gods schepping (dat in Genesis 1 en 2 wordt weergegeven) vertelt ons dat alle landdieren op de zesde dag van de schepping werden geschapen. Dat is dezelfde dag dat God Adam en Eva schiep. Daarom is het duidelijk dat dinosaurussen (landdieren) werden geschapen met de mens.   Ook waren er twee van elk soort (sommige zeven) van de landdieren aan boord van de Ark. Er is geen reden om te geloven dat een van de soorten landdieren al vóór de zondvloed waren uitgestorven. Bovendien, zou de beschrijving van het woord “behemoth” in het boek Job (hoofdstuk 40) alleen passen bij iets wat op de sauropoda dinosaurus lijkt. De voorouder van “behemoth” moet aan boord van de Ark zijn geweest.5

aan boord ark van noac

Ga naar logos.nl/kids voor deze kleurplaat in volledige kwaliteit.

Hoe heeft Noach voor alle dieren gezorgd?

Net zoals God de dieren naar de Ark bracht op een bovennatuurlijke wijze, bereidde Hij ze ook voor op deze geweldige gebeurtenis. Wetenschappers die in de schepping geloven, suggereren dat God de dieren het vermogen gaf om een winterslaap te houden, zoals we tegenwoordig bij veel soorten zien. De meeste dieren reageren op natuurrampen op manieren die zijn ontworpen om hen te helpen overleven. Het is heel goed mogelijk dat veel dieren overwinterden, misschien zelfs bovennatuurlijk geïntensiveerd door God.  Als we tijdens het bouwen van de Ark door de Ark zouden kunnen lopen, zouden we ongetwijfeld verbaasd staan over de ingenieuze systemen aan boord voor de opslag en distributie van water en voedsel. Zoals Woodmorappe in zijn boek Noah’s Ark uitlegt: A Feasibility Study, kan een kleine groep boeren tegenwoordig duizenden runderen en andere dieren in een zeer kleine ruimte grootbrengen. Men kan zich gemakkelijk allerlei apparaten op de Ark bedenken die een klein aantal mensen in staat zouden stellen om de dieren te voeden en te verzorgen, van water geven tot afvalverwijdering.  Zoals Woodmorappe opmerkt waren er geen speciale apparaten nodig voor acht mensen om voor 16.000 dieren te zorgen. Maar als ze zouden bestaan, hou zouden deze apparaten dan worden aangedreven? Er zijn allerlei mogelijkheden. Wat dacht je van door zwaartekracht of wind? En de bewegingen van de Ark? Wie weet over welke technologie Noach zou kunnen beschikken. 

Hoe kon een vloed elk levend wezen vernietigen?

En alle vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en alle mensen. Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat op het droge leefde, stierf (Genesis 7:21 en 22).

De zondvloed bracht meer vernietiging aan dan welke 40-daagse regenstorm ooit zou kunnen doen. De Bijbel zegt dat “bronnen van de grote watervloed” werden opengebarsten. Met andere woorden, aardbevingen, vulkanen en geisers of gesmolten lava en kokend water werden uit de aardkorst geperst met een gewelddadige, explosieve kracht. Deze bronnen werden niet gestopt tot 150 dagen na de zondvloed. De aarde kolkte dus letterlijk voor 5 maanden lang onder de wateren! Relatief recente lokale overstromingen, vulkanen en aardbevingen die de mens in recente eeuwen heeft vastgelegd, hoewel duidelijk verwoestend voor het leven en het land, zijn klein in vergelijking met de wereldwijde catastrofe die Gods oorspronkelijk perfecte aarde vernietigde. Alle landdieren (en mensen) die niet aan boord van de Ark waren werden in de zondvloed vernietigd. Miljarden daarvan werden bewaard in het grote fossiele (zondvloed) bestand dat we vandaag de dag zien.

Waar kwam al het water vandaan?

In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet. En er was regen op de aarde, veertig dagen en veertig nachten (Genesis 7:11-12).

De Bijbel vertelt ons dat het water vanuit twee kanten kwam: vanuit de aarde en vanuit de hemel. Blijkbaar kwam het water die uit de bron vanuit de aarde kwam uit grote ondergrondse waterbronnen, of “fonteinen”, of zoetwater, die door de vulkanische en seismische (aardbeving) activiteit werden opengebroken. Deze fonteinen konden misschien voor het water van de rivieren in de Hof van Eden hebben gezorgd, zowel als voor de rest van de aarde vóór de zondvloed.

Waar is al het water gebleven?

Als zelfs seculiere geologen observeren, lijkt het erop dat de continenten ooit “aan elkaar waren” en niet gescheiden door de grote oceanen van vandaag de dag. De krachten die bij de zondvloed waren gemoeid, waren zeker voldoende om dit alles te veranderen. De Bijbel geeft aan dat God de oceaanbekkens heeft gevormd door het land uit het water te laten opstijgen, zodat het vloedwater naar een veilige plaats terugkeerde. (Sommige theologen geloven dat Psalm 104 naar deze gebeurtenis zou kunnen verwijzen.) Sommige scheppingswetenschappers geloven dat deze breuk van het continent deel uitmaakte van het mechanisme dat de zondvloed veroorzaakte.

Was de zondvloed een lokale overstroming?

Tegenwoordig beweren veel christenen dat de Bijbelse zondvloed alleen een lokale overstroming was. Deze mensen willen meestal een lokale overstroming omdat ze dan de algemeen aangenomen evolutionistische geschiedenis kunnen geloven, die interpreteert dat de fossielen onder onze voeten als geschiedenis dient van de opeenvolgende verschijning van leven voor miljoenen jaren.

Eens geloofden wetenschappers dat fossielen (die begraven zijn in sedimenten afgezet door water bestaande uit modder en zand) meestal het resultaat van de zondvloed waren. Degene die nu de evolutionistische theorie van miljoenen jaren van geleidelijke accumulatie van fossielen geloven hebben nu, in hun manier van denken, het bewijs van de wereldwijde zondvloed weggeredeneerd. Van daar dat veel christenen die een compromis hebben gesloten, het eens zijn met een lokale vloed. Seculiere mensen ontkennen enige mogelijkheid dat er een wereldwijde zondvloed was. Als zij vanuit Bijbels perspectief zouden denken, zouden zij echter het overvloedige bewijs van de zondvloed zien. Zoals iemand ooit grapte, “Ik zou het niet gezien hebben als ik het niet geloofd had”.

Degene die het evolutionistische tijdsduur6 accepteren met de fossielen accumulatie, nemen ook de verleiding en zonde van Adam en de serieuze consequenties daarvan weg. Zij plaatsen de fossielen, welke getuigen van ziekte, lijden en dood in de tijd voordat Adam en Eva gezondigd hadden en dood en lijden aan deze wereld bracht. Door dit te doen, ondermijnen ze ook de betekenis van de dood en opstanding van Christus. Zo’n scenario neemt ook Gods beschrijving van zijn (voltooide) schepping als ‘heel goed’ van alle betekenis weg.

Als de zondvloed een lokale overstroming was, waarom moest Noach dan een Ark bouwen? Hij zou dan naar de andere kant van de bergen kunnen lopen om zo te kunnen ontsnappen!

ark wereldwijde vloed

Het belangrijkste van alles is dat als de zondvloed plaatselijk was, zouden mensen die toevallig niet in de buurt leefden niet getroffen zijn. Zij zouden dan aan Gods oordeel over de zonde ontsnappen.

Bovendien zei Jezus dat elk persoon die niet aan boord van de Ark was, werd gedood door de zondvloed. En wat bedoelde Christus toen Hij het komende wereldoordeel vergeleek met het oordeel van ‘alle’ mensen (Mattheus 24:37-39) in de dagen van Noach?

In 2 Petrus 3 wordt het komende oordeel vergeleken met het vorige oordeel door water in Noach’s zondvloed. Een gedeeltelijke oordeel in de dagen van Noach zou daarom een gedeeltelijke oordeel in de toekomst betekenen.

De grootte van de Ark heeft alleen zin als de zondvloed wereldwijd was.

Als de zondvloed alleen een lokale overstroming was, hoe kon het water dan tot 20 voet boven de bergen stijgen (Genesis 7:20)? Water zoekt altijd het laagste punt. Het kon niet boven de plaatselijke bergen opstijgen om die te bedekken terwijl de rest van de wereld onaangetast bleef.7

Verder, als de zondvloed lokaal was zou God meerdere keren Zijn belofte hebben gebroken om nooit meer zo’n vloed te laten plaatsvinden. (God heeft de regenboog in de lucht geplaatst als een verbond tussen God en mensen en dieren dat Hij nooit meer zo’n gebeurtenis zou herhalen). Er zijn de afgelopen tijden overstromingen geweest (zoals bijvoorbeeld in Bangladesh), maar nooit een wereldwijde vloed die al het leven op het land doodde.

Waar is het bewijs van de zondvloed in de aarde?

Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat (2 Petrus 3:5).

Over de hele aarde is er bewijs van de zondvloed te zien. Van zeebodem tot bergtop. Of u nu met de auto, trein of vliegtuig reist, wijzen landschappen duidelijk op een catastrofaal verleden. Van kloven en kraters tot steenkoollagen en grotten.

Ongeveer 75% van de aardkorst bestaat uit sedimentengesteente. Deze lagen van aarde, modder en materiaal, meestal door het water afgezet, waren eens zo zacht als modder, maar nu verhard als steen.

In deze sedimentaire lagen zijn miljarden dode dingen (fossielen van planten en dieren)  heel snel begraven. Het bewijs is over de hele aarde duidelijk te zien!

Een lokale vloed is onlogisch.

Waar is de Ark van Noach nu?

En de Ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat. (Genesis 8:4).

De Ark is geland op de bergen (de Bijbel verteld niet exact welke berg) in de streek van de Ararat in het hedendaagse Turkije. Veel expedities hebben daar naar de Ark gezocht. Er is geen afdoend bewijs van de locatie van Ark. Het landde tenslotte ook zo’n 4.500 jaar geleden op de bergen en kan makkelijk verrot of vernietigd zijn.

Sommige wetenschappers en bijbelgeleerden geloven echter dat de Ark inderdaad bewaard is gebleven. Misschien om in de toekomst geopenbaard te worden als een herinnering aan het vorige oordeel en het komende oordeel.

Waarom vernietigde God de aarde die Hij had gemaakt?

En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, end at al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren (Genesis 6:5).

Dit vers spreekt voor zichzelf. Elke mens op de aardbodem, behalve Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen weigerden zich af te keren van zonde, geweld en corruptie. Het resultaat was Gods oordeel. Hoe hard de vernietiging ook was, geen enkel levend persoon had geen excuus.

Ook gebruikte God de zondvloed om degenen die in Hem geloofden te zuiveren en te scheiden van hen die dat niet deden. Door de geschiedenis heen en door de hele Bijbel heen heeft deze cyclus keer op keer plaatsgevonden. Oordeel en verlossing.

Zonder God- en zonder een ware kennis en begrip van de Bijbel, die de ware geschiedenis van de wereld biedt- is de mens gedoemd om steeds maar weer dezelfde fouten te herhalen.

Hoe is Christus als de Ark?

Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. (Mattheüs 18:11).

Als Gods zoon is de Heere Jezus Christus als de Ark. Hij kwam om degene die verloren waren te zoeken en te redden. Net zoals Noach en zijn familie gered waren door de Ark, bevrijd door God van het water van de zondvloed, zodat ieder die in Jezus als Heer en Redder gelooft zal worden gespaard van het komende laatste oordeel van de mensheid. Gered door God van het vuur dat de aarde in de laatste dagen zal vernietigen.

Noach en zijn familie moesten door een deur de Ark binnengaan om gered te worden. Dus wij moeten ook door een “deur” om gered te worden, zodat wij niet voor eeuwig gescheiden met God zullen zijn. De zoon van God, Jezus, die de geschiedenis inging om de prijs van onze zonde van rebellie te betalen. Jezus zei, “Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden” (Johannes 10:9)

Bronvermelding

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Answers in Genesis. Ken Ham en Tim Lovett, Was There Really a Noah’s Ark & Flood?, met de hoofdstukkenindeling van de folder uit 2007.

Meer lezen?

Waar ging al het vloedwater heen?
Waar kwam al het water van de zondvloed vandaan?
Hoe pasten alle dieren in de ark?
Hoeveel diersoorten moest Noach meenemen?
Hoe hebben de dieren zich verspreid na de zondvloed?
Hoe zit het met de verschuiving van continenten?
Zacht weefsel in dinosaurusbotten: onmogelijk miljoenen jaren oud!

Kids voor Logos Kids materialen en artikelen.

Voetnoten

  1. De algemeen genomen maat van een cubit is ongeveer 18 inches, maar kon wel 21 inches zijn.
  2. Voor bewijs, bekijk The Puzzle of Ancient Man van Dr. Donald Chittick.
  3. Basistypen zijn die soorten waaruit alle andere soorten zich hebben ‘ontwikkeld’.
  4. Hier is een voorbeeld: meer dan 200 hondensoorten bestaan er vandaag de dag. Van de miniatuur poedel tot St. Bernardshond. Deze beide zijn nakomelingen van één honden basistype. Alle andere type dieren; katsoort, paardensoort, koesoort et. zijn op dezelfde manier natuurlijk en selectief gefokt om de prachtige variatie in soorten die wij vandaag de dag zien tot stand te brengen.

    God “programmeerde” deze variëteit in de genetische code van alle basistypen dieren, zelfs in de mens! God maakte het ook onmogelijk voor de bastypen dieren om met elkaar voort te planten. Honden en katten kunnen bijvoorbeeld niet met elkaar voortplanten om een nieuw soort wezen te maken, Dit is door Gods plan, en het is een feit die de evolutie onmogelijk maakt.

  5. Voor enkele opmerkelijke bewijzen dat dinosauriërs tot relatief recent hebben geleefd, zie hoofdstuk 12, “What Really Happened to the Dinosaurs?“. Bezoek ook www.answersingenesis.org/dinosaurs
  6. Voor overtuigend bewijs dat de aarde niet miljarden jaren oud is, lees The Young Earth van Dr. John Morris.
  7. Mount Everest is meer dan 8,5 km hoog. Hoe kon de zondvloed  dan “alle hoge bergen die onder heel de hemel zijn” bedekken? De Bijbel verwijst alleen naar “hoge bergen”. De bergen van vandaag de dag werden pas gevormd aan het einde en na de zondvloed door botsingen van tektonische platen en de bijbehorende opwaartse stoten. Ter ondersteuning hiervan, de lagen die de bovenste delen van de Mount Everest vormen zijn samengesteld uit fossiel-dragende en water afgezette lagen.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!