Artsen Zonder Grenzen promoot abortuspil tot 22 weken in misleidende animatievideo

by | jun 25, 2020 | Abortus, Ethiek, Onderwijs

Artsen Zonder Grenzen (AzG) doet haar naam eer aan, maar niet altijd op de manier die u zou verwachten. De hulporganisatie heeft een website1 helpen opzetten waarop vrouwen wordt uitgelegd hoe ze bij zichzelf een abortus kunnen uitvoeren.2 De belangrijkste doelgroep daarbij is die van Afrikaanse vrouwen. Het opmerkelijke daarvan is niet alleen dat verscheidene Afrikaanse landen een verbod op abortus kennen, maar vooral dat AzG de abortuspil voorschrijven tot aan 22 weken zwangerschap. In Nederland is de abortuspil toegestaan tot 9 weken. Hoe zit dat?

In een recente uitspraak van de civiele rechter werd hierover toevallig een relevante notitie opgetekend. Bij de stukken in een zaak die Women on Waves tegen de Nederlandse Staat aanspande, om de abortuspil tijdens de coronacrisis ook door de huisarts voorgeschreven te kunnen krijgen, werd een notitie opgenomen van de Stichting Samenwerkende Abortusartsen Nederland (StiSAN):

“Het verstrekken van een abortuspil boven 10 weken kan verstrekkende medische gevolgen hebben voor een cliënt. Denk hierbij aan complicaties die zouden kunnen optreden waardoor verwijzing naar een ziekenhuis noodzakelijk is.

Het is duidelijk dat StiSAN het gevaarlijk vindt om de abortuspil voorbij de 10 weken te gebruiken, zelfs als die vrouwen in een land wonen waar medische noodvoorzieningen gemakkelijk te bereiken zijn. En toch vindt AzG dat je Afrikaanse vrouwen kunt laten experimenteren met Misoprostol, het middel dat een ongeboren kind uit de baarmoeder drijft.

Tot onze verbazing hield de opmerkelijke informatievoorziening daarmee niet op. Omdat de doelgroep vaak niet eens toegang heeft tot medische noodzorg, laat staan tot een abortuscentrum, wordt er in een instructievideo nauwkeurig uitgelegd hoe vrouwen thuis een abortus tot aan 22 weken kunnen uitvoeren. Dit zou gebeuren zonder de noodzakelijke tests zoals een echo om de leeftijd van de ongeborene te bepalen. Al deze in Nederland geldende vereisten worden opeens opzij gezet. Er wordt zelfs verteld dat je de abortus, indien het niet anders kan, kunt opwekken zonder gebruik te maken van Mifepriston. Dit is de eerste abortuspil die Nederlandse vrouwen krijgen die ervoor zorgt dat de tweede abortuspil (Mifepriston) z’n werk “beter” kan doen.

Verhullend taalgebruik

We zijn van de pro-abortuslobby gewend dat zij ver gaan in het toepassen van verhullend taalgebruik, zodat de vrouw niet beseft wat er werkelijk gebeurt bij een abortus. Zo maakt men er een gewoonte van om naar het ongeboren kind te refereren als ‘de zwangerschap’, terwijl dat niet de tastbare ‘materie’, of te wel het kind is dat wordt uitgedreven. Maar ondanks deze bekende karaktertrek van abortusvoorstanders schrokken wij toch van het feit dat deze website spreekt van ‘de zwangerschap’ wanneer er wordt uitgelegd wat de vrouw kan verwachten op het moment dat zij haar abortus thuis uitvoert tussen 13 en 22 weken. We weten immers hoe een ongeboren kind er vanaf 13 weken uitziet.

Misleidende animatie

Op het moment dat de instructievideo vertelt dat ‘de zwangerschap’ tussen 13 en 22 weken ‘groter, meer ontwikkeld en meer herkenbaar is als foetus’ komt er een animatie in beeld van een ongeboren kind dat niet ouder kan zijn dan zeven weken. Dit betreft het schaamteloos misleiden van Afrikaanse vrouwen. Deze vrouwen zullen totaal onvoorbereid zijn op het kleine mensje dat straks in hun handen of op de grond ligt. Op basis van deze informatie kan een Afrikaanse vrouw in nood gemakkelijk denken dat de abortuspil voor haar een simpele en snelle manier is om iets weg te halen dat niet als kind kan worden bestempeld. Het ziet er zelfs niet uit als mens, als ze AzG mogen geloven.

Tekenen van Leven

Het ernstigste onderdeel van de instructievideo moet echter nog komen. Waar de video vertelt wat een vrouw kan verwachten nadat de placenta en ‘de zwangerschap’ zijn uitgedreven, volgt een ijzingwekkende opmerking:

De foetus kan wat tekenen vertonen die worden geassocieerd met levensecht ademhalen, grommen of spontane bewegingen. Deze tekenen gaan normaal gesproken na een paar minuten vanzelf weg. Maar het kan verontrustend zijn voor de mensen die er getuige van zijn.

En dat alles omdat het behouden en opvoeden van het kind zogenaamd teveel problemen geeft. Gezonde kinderen worden gedood en het maakt de Westerse “hulporganisatie” AzG niet uit hoe.

De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) biedt vrouwen soortgelijke richtlijnen en lijkt zelfs een stap verder te gaan. In haar ‘Handboek voor Veilige Abortus’, staat beschreven dat medicamenteuze abortus (lees: de abortuspil) na 12 weken gewoon nog kan, waarbij zelfs hogere dosissen worden vermeldt dan bij AzG. Vervolgens wordt er aan toegevoegd dat een medicamenteuze abortus na 24 weken ook mogelijk is, maar dat de dosis Misoprostol dan iets omlaag moet.3

Complicaties

De abortuspil kent bij gebruik tot 9 weken al meer complicaties dan de instrumentele abortusmethode, die zelf ook verre van veilig is voor de vrouw. Maar vooral na 13 weken schiet het omhoog met de complicaties. AzG wijdt dat aan het feit dat veel van die abortussen onveilig zijn uitgevoerd. Kennelijk is het voor hen veilig genoeg als een vrouw met een hele waslijst richtlijnen haar abortus probeert op te wekken, doorstaan, verwijderen en verwerken, zonder begeleiding van ook maar één verpleegkundige, laat staan een arts. Zelfs de pro-abortus activisten van Women on Waves (WoW) erkennen dat de problemen zich opstapelen bij het gebruik van abortuspillen na 13 weken. Op haar website zegt de organisatie dat ‘…het risico op complicaties stijgt en het waarschijnlijker wordt dat je na afloop behandeling nodig zult hebben van een arts’.4

Ook zegt WoW dat de symptomen hetzelfde zijn als bij een miskraam. En welke vrouw zou een miskraam voorbij de 13 wekengrens zelf thuis willen afhandelen? In alle gevallen ga je dan natuurlijk naar een ziekenhuis. Maar ook in Amerika gaat het heel snel met de versoepeling van richtlijnen rondom medicamenteuze abortus. Planned Parenthood nam recentelijk het besluit5 om abortuspillen tot 11 weken te gaan aanbieden, iets dat de Amerikaanse Voedsel- en Warenautoriteit niet heeft goedgekeurd.6 De Nationale Abortus Federatie (NAF) in Amerika gaat nog verder door in haar abortusrichtlijnen voor 2020 op te nemen dat een vooronderzoek, zoals een echo, niet nodig is voorafgaand aan een abortuspilprocedure tot 11 weken.7 Ook dit is niet door de FDA goedgekeurd.

Als klap op de vuurpijl wordt er in de video van AzG gezegd dat een vrouw in geval van nood snel naar de hulpdiensten moet. Dat zijn hulpdiensten waarvan de organisatie in het begin van de video nog zei dat die zo slecht voor handen zijn voor veel vrouwen wereldwijd. Het lijkt erop dat AzG vooral snel en relatief goedkoop van het kind af wil. Wat er daarna met de vrouw gebeurt, is niet langer hun probleem.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Leef Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Develing, C., 2020, Artsen Zonder Grenzen promoot abortuspil tot 22 weken in misleidende animatievideo, Leef 36 (3): 7-9 (PDF).

Voetnoten

  1. https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/safe-abortion-access-all-who-need-it.
  2. https://www.howtouseabortionpill.org/online-courses/medical-abortion-humanitarian-aid-workers/ (als u klikt op ‘lesson 4’ komt u bij de video waar dit artikel over gaat).
  3. ‘Clinical Handbook Practice for Safe Abortion’, World Health Organization 2014, p. 34
  4. https://www.womenonweb.org/en/page/573/what-will-happen-if-you-do-an-abortion-with-pills-after-the-first-10-weeks.
  5. https://www.youtube.com/watch?v=S5vv-1thjMA.
  6. https://www.fda.gov/drugs/postmarket-drug-safety-information-patients-and-providers/mifeprex-mifepristone-information.
  7. ‘Clinical Policy Guidelines for Abortion Care’, National Abortion Federation, p. 12.

Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief!