Hieronder staat wat meer informatie over onze auteurs. Klik op Laatste artikelen om de laatste artikelen van de betreffende auteur te zien.

Adrian Verbree

Adrian Verbree

A.H. Verbree studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Hij is predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) te Hardenberg-Baalder. Hij publiceerde diverse artikelen, columns, kinderboeken en theologische verhandelingen.
Adrian Verbree
André Aleman

André Aleman

Prof. dr. A. Aleman (1975) is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2001 cum laude aan dezelfde universiteit op een proefschrift over hallucinaties bij patiënten met schizofrenie. Zijn huidige onderzoek richt zich op verstoringen in hersenfuncties bij schizofrenie en depressie. In 2009 werd hij benoemd tot lid van de Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij leverde een bijdrage aan het boek "Geleerd en gelovig, 22 wetenschappers over hun leven, werk en God" onder redactie van Cees Dekker (Ten Have, 2008) en is auteur van "Hersenspinsels" (uitg. Atlas, 2011) en "Het seniorenbrein (uitg. Atlas, 2012).
André Aleman

Latest posts by André Aleman (see all)

Arie Dirkzwager

Dr. A. Dirkzwager studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs.Zijn doctoraatsthesis was een inhoudelijke commentaar op de beschrijving van de Romeinse provincie Gallia Narbonensis door de Griekse aardrijkskundige Strabo. De titel was 'Strabo über Gallia Narbonensis', uitgegeven door Brill, Leiden 1975. Hij was werkzaam als leraar in Nederland en Vlaanderen, later als onderwijsinspecteur. Ook gaf hij colleges exegese Nieuwe Testament en hermeneutiek aan de Evangelische Theologische Faculteit van Heverlee. De exegetische kolom van 1 Timotheus, 2 Timotheus, Filemon en Judas in de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek is van zijn hand, na retouches door de redactie.
Arie Versluis

Arie Versluis

Dr. A. Versluis is als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan de Amstel. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en promoveerde aldaar op een proefschrift met als titel Geen verbond, geen genade. Analyse en evaluatie van het gebod om de Kanaänieten uit te roeien (Deuteronomium 7).
Arie Versluis

Arthur Chadwick

Prof. dr. A.V. Chadwick is onderzoekshoogleraar aan het biologie- en geologie departement van de Southwestern Adventist University in Texas.
Barry Setterfield

Barry Setterfield

It is never good science to ignore anomalous data or to eliminate a conclusion because of some presupposition. Sir Henry Dale, one-time President of the Royal Society of London, made an important comment in his retirement speech: "Science should not tolerate any lapse of precision, or neglect any anomaly, but give Nature's answers to the world humbly and with courage." To do so may not place one in the mainstream of modern science, but at least we will be searching for truth and moving ahead rather than maintaining the scientific status quo.
Barry Setterfield

Ben Hobrink

Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.

Ben Vreugdenhil

Drs B.P. Vreugdenhil is bedrijfseconoom en voormalig bankmedewerker. Pro Deo is hij bestuurder bij verschillende kerkelijke en maatschappelijke instellingen.

Benno Zuiddam

Dr. B.A. Zuiddam is hoogleraar Nieuwe Testament, Grieks en kerkhistorie aan de North West University in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom en is daarnaast een vrije presbyteriaanse predikant

Bert Engelfriet

Dr. L. Engelfriet is theoloog en filosoof.

Latest posts by Bert Engelfriet (see all)

  Latest posts by Bert Thompson (see all)

   Chris-Jan de Leeuw

   Chris-Jan de Leeuw

   Chris-Jan de Leeuw is hoofdredacteur van de GezinsGids.
   Chris-Jan de Leeuw

   Latest posts by Chris-Jan de Leeuw (see all)

   Chris Kruse

   Prof. dr. C.G. Kruse was bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van het Curatorium van de Theologische Universiteit te Kampen en lid van de GKV van Amersfoort-Centrum.
   Creation Ministries International

   Creation Ministries International

   Creation Ministries International support kerken in het verkondigen van de waarheid van de Bijbel en daarmee het Evangelie.
   CMI geeft antwoorden op veel gestelde vragen op het vlak van schepping en evolutie, waar de Bijbel vandaag de dag het meest onder druk staat.
   De website van CMI (www.creation.com) bevat vele artikelen over dit onderwerp.
   Creation Ministries International

   Latest posts by Creation Ministries International (see all)

   Latest posts by Daniël Van Vuuren (see all)

    Deo Volente

    Deo Volente

    Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’ wat ‘verdediging’ betekent.
    Onze activiteiten bestaan voornamelijk uit het informeren van de gewone christen en niet-christen over de zaken die vanuit apologetisch oogpunt een rol spelen onder christenen. Denk hierbij aan het verdedigen van ons geloof tegenover bijvoorbeeld atheïsten en moslims. Dat doen we door middel van video’s waarmee we in gewone mensentaal de soms lastige theologische kwesties uitleggen waar christenen mee worstelen of waar critici hun pijlen op richten. Dit kan gaan over kritiek die men heeft geuit op de Bijbel, waar wij een academisch verantwoorde weerlegging voor aanbieden die de gewone man op straat ook kan begrijpen. Maar het kan ook een kritische noot zijn richting een andere religie. Niet om mensen aan te vallen maar om de kritiek die wij krijgen ook eens om te draaien, om te zien of de religie van waaruit critici soms redeneren wel zo goed te verdedigen is als men doet voorkomen.
    Daarnaast ligt één van onze speerpunten op het voeren van publiekelijk debat. Waarom publiekelijk? Omdat discussie voeren op zichzelf vrijwel nooit (direct) zal leiden tot het overtuigen van de gesprekspartner. Die heeft immers zelf ook een mening waar hij sterk in gelooft. Debat is dan ook voor de toeschouwer; voor de twijfelaar die nog niet weet waar hij moet zoeken of die de antwoorden van twee religies naast elkaar wil leggen.
    Kortgezegd: Wij bestaan uit een groep christenen die bij elkaar is gekomen voor één gemeenschappelijk doel: Het Evangelie verkondigen vanuit een theologische, probleemoplossende basis.
    De Bijbel geeft ons daarbij in 1 Petrus 3:15 de moed en inspiratie:
    “Wees altijd bereid tot verantwoording (brontaal: Apologia) aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.”
    Deo Volente

    Dewayne Bryant

    D. Bryant (MA) studeerde aan het Reformed Theological Seminary en behaalde daar een BA in History en een MA in Biblical Studies. Momenteel is hij promovendus Oude Testament aan Amridge University.

    Latest posts by Dick Baarsen (see all)

    Dinowebmaker

    Dinowebmaker is het pseudoniem van de Nederlandse initiatiefnemer van de website http://dinowebmaker.wix.com. Op deze site geeft hij informatie over dinos
    Dirk van Genderen

    Dirk van Genderen

    Dirk is opgegroeid op de boerderij. Het was ook de bedoeling dat Dirk op de boerderij zou gaan werken, vandaar dat hij een landbouwopleiding volgde.
    Toch was Gods weg anders. Hij wees Dirk de weg naar de Evangelische Hogeschool en daarna de Evangelische School voor Journalistiek. In 1985 kwam ik bij de EO terecht, bij het programmablad Visie. Eerst als redacteur en later als eindredacteur. Elke twee weken schreef hij een commentaar in Visie.

    Eind 2008 kwam er een eind aan zijn dienstverband met de EO. Vanwege een aanrijding en een daaruit voortkomende forse whiplash kon Dirk zijn werk als eindredacteur niet meer oppakken.

    Omdat hij toch door wilde gaan met het schrijven van commentaren, is hij een blog begonnen. Daarop plaatst hij elke week een nieuw commentaar. Elke maand schrijft hij verder een commentaar in Het Zoeklicht.

    Artikelen van Dirk van Genderen zijn met zijn toestemming overgenomen van zijn weblog (www.dirkvangenderen.nl).
    Dirk van Genderen

    Latest posts by Dirk van Genderen (see all)

    Dirk Gelooft

    Dirk Gelooft is de pseudoniem van een Nederlandse Astrofysicus. Hij is redacteur van gelooft.com, een website die mensen over Jezus wil vertellen.
    De laatste jaren kwamen hier steeds meer vragen m.b.t. de wetenschap, vooral / ook vragen over Schepping en evolutie. Voor velen is de evolutieleer een reden om het geloof vaarwel te zeggen, of naar een combinatie te zoeken tussen evolutie en Schepping (gap-theory). Meestal is er sprake van gebrek aan kennis. De meesten praten anderen of boekjes na, zonder te begrijpen waarover ze spreken. Ook zijn er veel misverstanden en verkeerde vragen, zoals "Waarom zijn de dinosaurussen uitgestorven?" (de dinosaurussen zijn niet (geheel) uitgestorven).
    Daarom heeft gelooft.com sinds kort ook artikelen over dit onderwerp.

    Donald Carson

    Prof. dr. D.A. Carson is nieuwtestamenticus. Hij promoveerde in 1975 aan de Universiteit van Cambridge.
    Douwe Tiemersma

    Douwe Tiemersma

    Douwe is in een christelijk gezin opgegroeid. Zijn passie is anderen over Jezus te vertellen, en met name door op een eigentijdse manier vorm te geven aan je geloof, zoals middels de alphacursus.
    Tijdens zijn studie Theologie (ETH) en Geneeskunde (Utrecht) kwam hij veel studenten tegen die hem bevroegen over zijn geloof in schepping.
    Voor hem begon toen de zoektocht naar waarheid over dit onderwerp. Wat is waar? Na het zien van populaire videos met creationistische argumenten bleef het onbehagelijke gevoel dat dit misschien niet het hele verhaal was.
    Dus ging hij op zoek naar de argumenten van de wetenschappers die de evolutietheorie aanhangen. Één ding stond voor hem vast: het loslaten van een zesdaagse schepping zou grote gevolgen voor zijn geloof betekenen: als dit deel van de bijbelse historie niet betrouwbaar was, wie of wat bepaalt dan wat er nog wel betrouwbaar is?
    Terwijl hij bang was dat dit zou kunnen betekenen dat hij zijn geloof zou verliezen, kwam hij tot de verbazende ontdekking dat het onderzoeken van de feiten zijn geloof alleen maar versterkte; dat argumenten voor een jonge aarde en een betrouwbare bijbel ijzersterk zijn.
    Omdat met name in het gesprek met de niet-christenen dit vaak een onderwerp van gesprek is en omdat voor velen evolutie één van de grote argumenten tegen het bestaan van God is, wil Douwe christenen en niet-christenen laten zien dat geloof in een zesdaagse schepping prima valt te combineren met de feiten; dat hier niets "onwetenschappelijks" aan is.
    Douwe Tiemersma

    Eddy Maatkamp

    E. Maatkamp is de uitgever van het boek 'Wie heeft God gemaakt?'. Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden: http://webshop.logos.nl/winkel/boeken/wie-heeft-god-gemaakt/

    Latest posts by Eddy Maatkamp (see all)

     Edgar Andrews

     Prof. dr. E.H. Andrews is emeritus professor materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van grote moleculen. Hij is auteur van het boek Wie heeft God gemaakt? (vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp).

     Elise van Hoek

     E. van Hoek-Burgerhart (M.Sc.) studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is manager beleidsbeïnvloeding bij de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).

     Latest posts by Elise van Hoek (see all)

      Embert Messelink

      E. Messelink is directeur van de christelijke natuurbeweging A Rocha.

      Latest posts by Embert Messelink (see all)

      Esmé Wiegman

      Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink is directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Van 2007 tot 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Op de website parlement.com is een uitgebreidere biografie te vinden: http://www.parlement.com/id/vhft2rhcchao/e_e_esme_wiegman_van_meppelen_scheppink
      Family 7

      Family 7

      Sinds 2005 zendt Family7 uit op televisie en internet. Inmiddels heeft Family7 een bereik van meer dan vier miljoen huishoudens. Family7 is opgericht vanuit de passie en visie om Nederland te bereiken met het Evangelie. Dit doen zij doormiddel van programma's die aansluiten bij veel verschillende doelgroepen. Lees meer over deze organisatie op de website: www.family7.nl.
      Family 7

      Latest posts by Family 7 (see all)

       Frank van de Laar

       Ing. F. van de Laar heeft Technische Computerkunde gestudeerd en is werkzaam als systeemarchitect.

       G. Boonzaaijer

       Drs. G. Boonzaaijer is penningmeester van de Stichting Studie der Nadere Reformatie

       Latest posts by G. Boonzaaijer (see all)

       Geloofstoerusting

       Geloofstoerusting

       Geloofstoerusting.nl wil een digitaal informatie platform zijn voor jongeren en ouderen waarop uitgebreid en zorgvuldig antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen. Doormiddel van images, artikelen en video's willen we deze toerusting vormgeven. De prioriteit zal voornamelijk liggen bij het creëren van nieuwe video’s en het Nederlands ondertitelen van bestaande video’s. Voor een video introductie over Geloofstoerusting.nl, klik hier.
       Geloofstoerusting
       Geo Detective

       Geo Detective

       Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding.
       Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt.
       Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.
       Geo Detective

       Gerard Den Hertog

       Prof. dr. G.C. den Hertog is hoogleraar Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Voor zijn beknopte cv zie: http://www.tua.nl/index.php?paginaID=32

       Gerrit Veldman

       Drs. G. Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
       Gert-Jan van Heugten

       Gert-Jan van Heugten

       Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl

       Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft.
       Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen.
       Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."
       Gert-Jan van Heugten
       Gert van den Brink

       Gert van den Brink

       Drs. G.A. van den Brink is godsdienstfilosoof en predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam-Kralingse Veer. In 2010 schreef hij het boek: Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst.
       Gert van den Brink

       Gordon Wilson

       Dr. G. Wilson heeft een master in Entomologie en een Ph.D. in milieukunde. Momenteel is hij Senior Fellow Natuurfilosofie aan het New Saint Andrews College in Moscow, Idaho.

       Grace Publishing House

       Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij, opgericht in 2004 en gevestigd in Veenendaal, Nederland. De missie van de uitgeverij is het publiceren van boeken en brochures die het evangelie van Jezus Christus bekend maken en christenen opbouwen in het geloof. De website van de uitgeverij is hier te vinden: http://www.gracepublishinghouse.com/

       Latest posts by Grace Publishing House (see all)

       Hans Degens

       Dr. ir. H. Degens is professor Spierfysiologie aan een Britse Universiteit en heeft meer dan 25 jaar spieronderzoek gedaan. Hij studeerde biologie aan de Universiteit Wageningen en promoveerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op de effecten van leeftijd en training op de structuur en de functie van de skeletspier. Sinds die tijd heeft hij gewerkt aan diverse universiteiten in Nederland en het buitenland. Daarnaast was hij Consultant voor de German Aerospace Institue, Areospace medicine Keulen (D) om de effecten van microgravity op de spier te onderzoeken. Hij heeft meer dan 120 artikel op zijn naam staan en ook meegewerkt aan een aantal hoofdstukken in boeken.

       Hans Kruisman

       Ing. J. (Hans) Kruisman studeerde vliegtuigbouwkunde en werkte tot zijn pensionering in deze sector. Van jongs af aan heeft hij veel interesse voor Paleontologie, Filosofie en Theologie. Hij zet zich nu volledig hiervoor in door onder meer voor het blad ‘Het Zoeklicht’ te schrijven. Recent heeft hij een boek uitgegeven onder de titel ‘De Bijbel aan het Woord’, een handboek dat ons antwoorden geeft op de vraag hoe de Christelijk leer in deze postmoderne tijd staande kan blijven. Zie hiervoor: www.debijbelaanhetwoord.nl.

       Latest posts by Hans Kruisman (see all)

       Hans Madueme

       Dr. H. Madueme is assistent-professor theologische studies aan Covenant College in Lookout Mountain (Georgia). Hij is auteur van diverse artikelen en schreef een dissertatie over zonde in het licht van de moderne wetenschappen. Hij is editor van het boek Adam, The Fall, and Original Sin.

       Hendrik Koorevaar

       Dr. H.J. Koorevaar studeerde bedrijfskunde aan de universteit van Nijenrode in Breukelen, Hebreeuws in Israël en theologie aan de Freie Egangelisch-Theologische Akademie in Basel, Zwitserland. Hij promoveerde in 1990 aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel op De opbouw van het boek Jozua. Hij was gemeente(stichtend) predikant en in 1977 werd hij theologisch leraar aan het Bijbelinstituut België. Sedert 1997 is hij aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven verbonden als professor en voorzitter van de vakgroep Oude Testament.

       Henk Hofman

       Dr. H.A. Hofman studeerde geschiedenis. In 1983 promoveerde hij op Constantijn Huygens als secretaris van het Oranjehuis. Hij heeft 45 jaar gewerkt in het Hoger Beroepsonderwijs en in het Voortgezet Onderwijs. Hij heeft een tiental boeken op zijn naam staan. In 2008 verscheen: "Verlicht of Verblind? Over het contrast tussen het traditionele Christendom en het Verlichtingsdenken". In 2009: "Het bittere conflict. Over Schepping en Evolutie in het jaar van Darwin en Calvijn".
       In 2014 verscheen: "Buen Camino. Tegenstem in een seculiere samenleving".

       Henk Bakker

       Prof. dr. H.A. Bakker is bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en onderzoeker aan het Interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek. Hij promoveerde op een proefschrift over Ignatius van Antiochië en publiceerde o.a. over de vroege kerk.

       Henk Murris

       Drs. H.R. Murris studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was jarenlang docent o.a. op de Evangelische Hogeschool.

       Herman Bos

       Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.
       Jan van Meerten

       Jan van Meerten

       Jan van Meerten schrijft regelmatig over het theologische debat rond schepping en evolutie.
       De artikelen van zijn hand zijn afkomstig van zijn eigen blog (scheppingsmodel.wordpress.com).
       Jan van Meerten

       Jan van Amstel

       Ds. J. van Amstel werd geboren op 9 april 1936 in Huizen. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1965 predikant in de Chr. Gereformeerde Kerk te Middelburg. Daarna stond hij in Enschede-West (1971) en in de Tabernakel aan de Verlengde Maanderweg in Ede (1978). Dominee Van Amstel ging in 2010 met emeritaat.

       Jan Pieter van de Giessen

       J.P. van de Giessen studeerde archeo-astronomie. Hij is eigenaar van een IT-bedrijf en beheert een van de grootste Nederlandstalige blogs over de Bijbel: www.bijbelaantekeningen.nl. Hij trad als adviseur op voor diverse organisaties zoals Centrum voor Bijbelonderzoek, Livius.com en Neot Kedumim.

       Joe Deweese

       Dr. J. Deweese is biochemicus en is verbonden als assistant professor aan het Department of Pharmaceutical Sciences van het Lipscomb University College of Pharmacy

       Johan Bruinsma

       Johan Bruinsma (1927-2017) studeerde van 1945-’52 biologie aan de universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1958 op de stofwisseling van vetplanten. In 1958 kwam hij bij het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek in Wageningen, waarna hij van 1968-’89 hoogleraar plantenfysiologie was aan de universiteit aldaar. Sinds zijn wedergeboorte in de jaren ‘80 van de vorige eeuw was hij lid van de Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom. Johan Bruinsma was getrouwd, had drie getrouwde kinderen en acht kleinkinderen.
       John Hartnett

       John Hartnett

       Dr. J.G. Hartnett is een fysicus uit Australië. Hij promoveerde in de fysica in 2001 aan de University of Western Australia. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan in zowel naturalistische als creationistische journals. Hij is ook actief binnen de creationistische organisatie Creation Ministries International.
       John Hartnett

       John Whitmore

       Dr. J.H. Whitmore promoveerde aan de Loma Linda universiteit in Californië in biologie, met paleontologie als specialisme. Zijn proefschrift
       had alles te maken met de fossielen van
       de Green River Formation. Hij is nu professor aan de Cedarville universiteit en geeft er colleges geologie.

       Latest posts by John Whitmore (see all)

       Jonathan O'Brien

       J. O'Brien (B.App.Sc) heeft een graad in Geoscience van Queensland University of Technology in Australië. Hij heeft gewerkt als exploratie geoloog, laboratorium assistent en leraar. Momenteel is hij parttime verbonden aan Creation Ministries International (Australia).

       Jonathan Sarfati

       Dr. J.D. Sarfati is gepromoveerd in de fysische chemie en is momenteel werkzaam voor Creation Ministries International. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zie voor een uitgebreide biografie: http://creation.com/dr-jonathan-d-sarfati

       Latest posts by Kees-Jan van Dam (see all)

       Kees Fieggen

       Ir. K. Fieggen studeerde in Wageningen en geeft alweer zo’n veertig les in biologie, science en algemene natuurwetenschappen. Voor die vakken heeft hij lesmateriaal geschreven, o.a. de methodes Antwoord en Kepler voor algemene natuurwetenschappen. Recentschreef hij een boek over wetenschap, oorsprong en de Bijbel met als titel: "In de voetsporen van Kepler" en vorig jaar is van zijn hand een commentaar op het Bijbelboek Hebreeën verschenen. Hij geeft lezingen over Bijbelse onderwerpen en over de relatie wetenschap en de Bijbel.

       Latest posts by Kees Fieggen (see all)

       Kees van Helden

       K. van Helden studeerde marketing en management. Na zijn studie vervulde hij diverse commerciële communicatieve functies binnen verschillende organisaties als Retail, Bank en drukkerijen. In 2009 startte hij de landelijk campagne Schepping of Evolutie op en trad daarbij op als als woordvoerder. Van Helden is betrokken bij WEET magazine en het Logos Instituut. Sinds januari 2014 is hij een dag in de week gaan werken voor Stichting Schreeuw om Leven en per 1 juni 2014 werkt hij fulltime voor deze stichting.

       Kees Vuik

       Prof. dr. ir. C. Vuik is hoogleraar Numerical Analysis aan de Technische Universiteit Delft en directeur van het Delft Centre for Computational Science and Engineering.

       Kenneth Macleod

       K.D. MacLeod (B.Sc.) is predikant in de Free Presbyterian Church of Scotland.

       Koos van Delden

       Drs. J.A. van Delden is wiskundige, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool en maakte in het verleden voor de Evangelische Omroep programma's over het ontstaan van de aarde.

       Leonard Brand

       Prof. dr. L.R. Brand is hoogleraar biologie en paleontologie aan de Loma Linda University in Californië.
       Maarten Klaassen

       Maarten Klaassen

       Maarten Klaassen werd op 25 februari 1981 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Na het doorlopen van de Wittenbergschool in het Gelderse Scherpenzeel bezocht hij het Van Lodenstein College te Amersfoort (1993-1999). Hier behaalde hij het vwo-diploma.
       Vervolgens studeerde hij theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht waar hij in 2005 zijn doctoraalexamen voltooide. Zijn scriptie Augustinus Exemplum ging over Augustinus en John Owen. In 2006 deed hij kerkelijk examen.

       In datzelfde jaar werd hij door ds. H. van den Belt als predikant bevestigd in de hervormde gemeente Hedel in de Bommelerwaard. In 2011 werd hij bevestigd als predikant van de hervormde gemeente Sliedrecht (wijkgemeente 3). Sinds juli 2015 dient hij de Hervormde gemeente van Arnemuiden.
       In 2013 promoveerde hij in Amsterdam aan de Protestantse Theologische Universiteit op het proefschrift In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus.

       Dr. Klaassen is getrouwd met Katrien van Roekel. Samen hebben zij drie dochters.

       Tevens is hij voorzitter van de stichting In de Rechte Straat, een stichting, opgericht door Herman Hegger, die vanuit de verbondenheid met de Reformatie het getuigend gesprek met rooms-katholieken aangaat. Als vaste scribent schrijft hij regelmatig voor de opinierubriek ‘Toegespitst’ van het Reformatorisch Dagblad.
       Maarten Klaassen

       Martie Dieperink

       Drs. M. Dieperink is theologe en publiceert regelmatig over diverse theologische onderwerpen. Vooral bekend zijn haar boeken en artikelen over New Age en christelijk geloof.
       Mart-Jan Paul

       Mart-Jan Paul

       Dr. M.J. Paul is docent aan de Academie Theologie van de CHE te Ede en hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum voor Bijbelonderzoek.
       Mart-Jan Paul

       Brandt Michael

       Dr. M. Brandt is arts. Hij is verbonden aan de studiegemeenschap Wort und Wissen en heeft diverse boeken en artikelen op zijn naam staan waaronder Wie alt ist die menschheit.

       Michael Mulder

       Dr. M.C. Mulder isuniversitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

       Nathaniel Jeanson

       Dr. N.T. Jeanson promoveerde in de Cell- en Ontwikkelingsbiologie aan Harvard University. Hij is momenteel werkzaam voor Answers In Genesis.

       Norbert Smith

       Dr. E.N. Smith is zoöloog en behaalde zijn Ph.D. in Zoology aan de Texas Tech University. Hij schreef meer dan 200 papers in verschillende vaktijdschriften en geeft ook diverse boeken uit die gaan over schepping of evolutie.

       Oliver Blosser

       Dr. O. Blosser studeerde theologie aan de Lutheran Seminary en aan de Univeristy of Wisconsin, Madison. Aan de laatstgenoemde universiteit behaalde hij ook zijn Ph.D. in Biblical Hebrew and Semitic Languages. Dr. Blosser werkte 30 jaar in de bediening en pensioneerde in 2006.

       Paul Voorberg

       Dr. P.L. Voorberg is predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Emmeloord-Zuid.
       Paul Garner

       Paul Garner

       Paul Garner (M.Sc.) is een fulltime onderzoeker en presentator van Biblical Creation Ministries. Hij heeft een universitaire master in de Geowetenschappen van University College Londen, waar hij zich specialiseerde in de paleobiologie. Hij is een fellow van de Geological Society of Londen en lid van diverse andere wetenschappelijke organisaties.
       Paul Garner
       Pieter de Vries

       Pieter de Vries

       Dr. P. de Vries werd op 23 april 1956 geboren te Kinderdijk (gemeente Nieuw-Lekkerland) in de Alblas­serwaard. Van 1974 tot 1981 studeerde hij the­ologie en Semitische talen aan de Rijks­universi­teit van Utrecht. Het kerkelijk exa­men werd in 1980 afgelegd en het doctoraal examen (oude stijl) in 1981 met als hoofdvak gereformeerde theolo­gie en als bijvakken Oude Testament en Nieuwe Testament. In 1999 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. De titel van zijn dissertatie luidde Die mij heeft liefgehad. De gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). In 2010 promoveerde hij voor de tweede maal aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie met als titel De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en wel in het bijzonder in het boek Ezechiël.Daarnaast verschenen van zijn hand meerdere boeken. Twee daarvan gaan over de apologetische betekenis van Cornelius van Til en Alvin Plantinga. Sinds september 2005 is hij docent bijbelse theologie en hermeneutiek aan het Hersteld Hervormd Seminarium verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Van 2005 tot 2009 gaf hij daar ook apologetiek. Vanaf november 2011 is hij daarnaast parttime predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.
       Pieter de Vries
       Peter Borger

       Peter Borger

       Peter Borger is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.
       Peter Borger

       Peter Van der Veen

       Dr. P.J. van der Veen is oudtestamenticus en archeoloog.

       Peter van Beugen

       Ir. P. van Beugen studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en Hebreeuws en overige Semitische talen aan de Universiteit Leiden. Hij is redacteur van het magazine Focus op de Bijbel en landelijk actief in Bijbels onderwijs en jongerenwerk.

       Phil Robinson

       Phil Robinson behaalde zijn Bachelor of Education aan de Stranmillis University College in Religious Studies, Hij heeft een Masters of Divinity van de Union Theological College. Zijn complete biografie is hier in het Engels te vinden: http://creation.com/phil-robinson

       Piet den Breejen

       Drs. P. den Breejen was vanaf nov. 1960tot 1976 werkzaam als analist, aanvankelijk werkte hij mee aan enkele research-projecten van 2 TNO-instituten. Hierna kwam hij in dienst van het pathologisch laboratorium van het academisch ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam, op de afd. elektronenmicroscopie.Daar was hij betrokken bij een onderzoek van dr. W.C. de Bruin, wat resulteerde in zijn proefschrift: “De pathogenese van experimenteel verwekte Atheromatose bij konijnen”. Tijdens dit onderzoek werd veel aandacht besteed aan het zichtbaar maken van celstructuren voor electronenmicroscopische waarneming.
       Naast zijn werk op dit laboratorium studeerde hij van 1971-1978 biologie (parttime) aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Deze studie werd afgesloten met een doctoraalscriptie over de relatie tussen de buitenmembraam van het Rauscher Leukemie virus en zijn gastheercel.
       Vanaf aug 1977 tot aug 2006 was hij docent biologie aan de Christelijke Scholengemeenschap “De Lage Waard” voor HAVO en VWO en vanaf 1990 gaf hij daarnaast ook godsdienstlessen. Sinds zijn pensioen verdiept hij zich opnieuw in de moleculaire celbiologie.
       Pieter Lalleman

       Pieter Lalleman

       Dr Pieter J. Lalleman is een nieuwtestamenticus die sedert 2000 in Londen woont en werkt, waar hij doceert aan Spurgeon’s College en “Academic Dean” is.Hij studeerde theologie in Utrecht en Groningen.Hij promoveerde op een apocriefe tekst, de Handelingen van Johannes.Hij doceerde Nieuwe Testament aan de Evangelische Hogeschool en aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. Hij werkte mee aan de Studiebijbel en het tijdschrift Ellips.
       Pieter Lalleman

       Pieter Siebesma

       Prof. dr. P.A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Hij is senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke Hogeschool Ede en hoogleraar Godsdienstwetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Daarnaast is hij docent Hebreeuws aan het Instituut Da'at in Lunteren en doet o.a. onderzoek naar de rabbijns joodse uitleg van het Oude Testament.

       Rafael Benjamin

       Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

       Randy Guliuzza

       Dr. R.J. Guliuzza is een spreker en schrijver voor het Institute for Creation Research. Hij heeft een BSc. in Engineering van de South Dakota School of Mines and Technology. Een BA in theologie van de Moody Bible Institute. Een Master Public Health van Harvard University en een MD van de Universiteit van Minnesota. Hij is auteur van verschillende boeken waaronder Made in His Image: Examining the complexities of the human body.

       Raymond Hausoul

       Raymond R. Hausoul is in 2002 afgestudeerd als bouwingenieur. Hij studeerde vanaf 2003 theologie aan de ETF. En werkt daar momenteel aan een proefschift. Sinds 2007 werkt hij voor de ECV in regio West-Vlaanderen. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het geven van onderwijs door prediking, studies en artikelen in binnen- en buitenland. Hij is aan de ETS-Vlaanderen verbonden als docent Oude Testament en Systematische Theologie.

       Latest posts by Raymond Hausoul (see all)

       Redactie Logos

       Redactie Logos

       De redactie van logos bestaat uit verschillende auteurs. Af en toe plaatst de redactie een artikel wanneer de auteur zelf niet zijn of haar artikelen op onze site plaatst. Ook behandelt de redactie regelmatig reacties van lezers van onze artikelen en voegt (altijd met vermelding) extra informatie zoals voetnoten of inleidingen aan artikelen toe.
       Redactie Logos

       Latest posts by Reformatorische Omroep (see all)

        Rinus Kiel

        Rinus Kiel

        Rinus Kiel was voor zijn pensionering jarenlang werkzaam in verschillende bedrijfstakken, o.a. grafische vak-, meet-, en regeltechniek in de chemische industrie. Ook was hij meer dan 30 jaar werkzaam in de ICT als systeemanalist, systeemontwerper, database-ontwerper en ICT-manager. In de jaren ’80 is hij betrokken geraakt bij Bijbelgetrouwe wetenschap. Daarin heeft hij zich gespecialiseerd in de kosmologie. Ook schrijft hij regelmatig over wat hij noemt de ‘klimaathype’. Hij schrijft en presenteert regelmatig over diverse onderwerpen. Zie ook zijn website http://mpkiel.org.
        Rinus Kiel
        Rob Visser

        Rob Visser

        Drs. J.R. Visser studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 1 november 2015 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN).
        Rob Visser

        Latest posts by robert.dehaan (see all)

         Roel Kuiper

         Roel Kuiper

         Roel Kuiper is historicus en filosoof en is verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen.
         Roel Kuiper

         Latest posts by Roel Kuiper (see all)

          Russell Grigg

          R.M. Grigg (M.Sc.) studeerde scheikunde aan Victoria University College in Wellington. Na deze studie werkte hij een aantal jaren in de chemische industrie. Na een theologische studie aan New Zealand Bible Training Institute werkte hij voor de Overseas Missionary Fellowship. Zie deze pagina voor zijn biografie: http://creation.com/russell-grigg

          Latest posts by Russell Grigg (see all)

          Ruth Seldenrijk

          Dr. R. Seldenrijk is biomedicus en oud-directeur van de NPV.

          Latest posts by Salomé Tiemersma (see all)

           Siem de Marie

           Dr. S. de Marie is predikant van de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o.
           Stef Heerema

           Stef Heerema

           Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap.
           Stef Heerema heeft nieuwe ontdekkingen gedaan over het ontstaan van de zoutlagen onder Noord-Nederland en ontdekte hoe de Bijbelse zondvloed hierdoor wordt bevestigd.
           Stef Heerema

           Steven Middelkoop

           S. Middelkoop is programmamanager en woordvoerder bij Yona (www.yona.nu). Zijn volledige biografie is hier te vinden: http://stevenmiddelkoop.blogspot.nl/p/bio.html

           Ted van Raalte

           Prof. dr. T.G. van Raalte is professor Ecclesiologie aan de Canadian Reformede Theological Seminary. Hij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de (gereformeerde) scholasticus Antoine de Chandieu.

           Theo Boer

           Prof. dr. T.A. Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg, gevestigd aan de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).

           Latest posts by Theo Boer (see all)

           Tjaart Krüger

           Tjaart Krüger

           Tjaart Krüger is Senior Lecturer in Biophysica aan de University of Pretoria in Zuid-Afrika
           Tjaart Krüger

           Vern Poythress

           Prof. dr. V.S. Poythress is hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament aan het Westminster Theological Seminarie te Philadelphia. Hij heeft een Ph.D. in wiskunde van de Harvard University en een Th.D. van de University of Stellenbosch.

           Latest posts by webshop (see all)

            Weet Magazine

            Weet Magazine

            Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.
            Weet Magazine
            Willem van Vlastuin

            Willem van Vlastuin

            Dr. W. van Vlastuin studeerde na de middelbare school Technische Natuurkunde in Delft. In 1984 begon hij de theologische studie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In 1988 rondde hij deze studie af, terwijl hij twee jaar later zijn kerkelijk examen deed. Van 1990-1994 stond ds. Van Vlastuin in Wouterswoude, in 1995 vervolgde hij zijn predikantschap in de gemeente van Opheusden, en in 1999 werd hij bevestigd in de Nederlandse Hervormde Kerk te Katwijk aan Zee. In 2002 verdedigde hij zijn dissertatie over de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Diverse andere studies verschenen van zijn hand. In 2014 publiceerde hij een boek over persoonlijke vernieuwing: Be renewed. A theology of personal renewal (Göttingen: Vandenhoeck &Ruprecht, 2014). Hij was lid van het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk sinds mei 2004 tot zijn benoeming als Universitair Docent systematische theologie aan de VU te Amsterdam in 2005 ten behoeve van het Hersteld Hervormd Seminarium. Sinds 2007 is hij rector van dit seminarium en per 1 januari 2015 is hij aan de VU benoemd als hoogleraar theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme. Verder is hij directeur van het Jonathan Edwards Centre Benelux, Research Fellow aan de University of the Free State in Bloemfontein (Zuid-Afrika) en voorzitter van de Bonisa-zending. Hij is getrouwd met Wilma Gerda Wiersma. Samen hebben zij zes kinderen: Tonny, Hennie, Jan, Meindert, Marianne en Willem.
            Willem van Vlastuin

            William VanDoodewaard

            Prof. dr. W. VanDoodewaard is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan het Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids, Michigan. Hij is ook predikant in de Associate Reformed Presbyteian Church. Hij is de auteur van The Quest for the Historical Adam: Genesis, Hermeneutics, and Human Origins.
            Wim De Jong

            Wim De Jong

            Dr. Ir. W.M. de Jong studeerde toegepaste Wiskunde aan de TU-Delft(1980) en promoveerde aan de Rijks Universiteit Groningen (1994) op een, op praktijkervaring reflecterend, proefschrift over het management van informatisering. Sinds 1999 werkt hij als onderzoeker en adviseur van verandering en innovatie bij INI-Research, respectievelijk INI-Consult. Hij is initiator van de Evoskepsis Association, een werkverband van kritische wetenschappers en praktijkmensen die skeptisch zijn over de empirische onderbouwing van de evolutietheorie. In 2011 publiceerde hij met dr. ir. H. Degens in het peer-reviewed Open Evolution Journal, het artikel The Evolutionary Dynamics of Digital and Nucleotide Codes: A Mutation Protection perspective.
            Wim De Jong

            Latest posts by Wim Eradus (see all)

             wpengine

             This is the "wpengine" admin user that our staff uses to gain access to your admin area to provide support and troubleshooting. It can only be accessed by a button in our secure log that auto generates a password and dumps that password after the staff member has logged in. We have taken extreme measures to ensure that our own user is not going to be misused to harm any of our clients sites.

             Latest posts by wpengine (see all)