Bekijk de artikelen per auteur.

 

303 posts
Jan van Meerten schrijft regelmatig over het theologische debat rond schepping en evolutie. De artikelen van zijn hand zijn afkomstig van zijn eigen blog (scheppingsmodel.wordpress.com).
View Posts →
530 posts
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.
View Posts →
203 posts
Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten…
View Posts →
97 posts
Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren…
View Posts →
48 posts
Stef Heerema doet sinds 2006 structureel onderzoek naar het ontstaan van zoutformaties en ijstijd verschijnselen. Zijn eerste wetenschappelijke publicatie dateert van 2009. Hij is lid van de Nederlandse Geologische Vereniging en van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap. Stef Heerema…
View Posts →
49 posts
Dr. Peter Borger is moleculair bioloog en werkte als onderzoeker aan de universiteiten van Sydney, Basel en Zürich en is verbonden aan de Duitse vereniging ‘Wort und Wissen’. Peter Borger is specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen, tevens auteur van Terug naar…
View Posts →
42 posts
Jan Rein is betrokken geweest bij de ontwikkeling van Weet Magazine en vervulde vele jaren de functie van hoofdredacteur.
View Posts →
35 posts
Dr. A. Dirkzwager studeerde klassieke filologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het hoofdvak was Grieks, de bijvakken Oude Geschiedenis en Latijn. Van de Griekse en Latijnse teksten die hij te bestuderen had, stamde 40% van christelijke auteurs. Zijn doctoraatsthesis…
View Posts →
35 posts
Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes…
View Posts →
37 posts
Dr. M.J. Paul is hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Verder is hij auteur van een groot aantal publicaties op theologisch gebied en redactielid van de twaalfdelige Studiebijbel Oude Testament, die wordt uitgegeven door het Centrum…
View Posts →
33 posts
Douwe is bestuurslid van Logos Instituut en theologisch geschoold. Zijn artikelen beschouwen de wetenschap, de theologie en de filosofie achter evolutie. Douwe is in een christelijk gezin opgegroeid. Zijn passie is anderen over Jezus te vertellen, en met name door…
View Posts →
30 posts
Dr. Erik van Engelen is opgeleid als bioloog aan de Wageningen Universiteit en als dierenarts in Utrecht. Van Engelen is gepromoveerd. Later is Erik van Engelen gespecialiseerd in bacteriologie en werkt momenteel als bacterioloog.
View Posts →
29 posts
Dr. P. de Vries (23 april 1956) diende als gemeentepredikant de gemeenten van Zwarte-broek-Terschuur, Opheusden, Elspeet, Waarder-Driebruggen en Boven-Hardinxveld. Van 2005 tot 2021 was hij docent Bijbelse theologie en hermeneutiek van het Hersteld Hervormd Seminarie dat verbonden is met de…
View Posts →
27 posts
K. Valkenburg werkte vroeger bij AKZO als literatuuronderzoeker op het gebied van scheikunde, veiligheid en gezondheid.
View Posts →
42 posts
J.F.A. Démoed is eindredacteur van Weet Magazine.
View Posts →
26 posts
Rinus Kiel was voor zijn pensionering jarenlang werkzaam in verschillende bedrijfstakken, o.a. grafische vak-, meet-, en regeltechniek in de chemische industrie. Ook was hij meer dan 30 jaar werkzaam in de ICT als systeemanalist, systeemontwerper, database-ontwerper en ICT-manager. In de…
View Posts →
22 posts
Drs. R. Benjamin studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en filosofie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
View Posts →
30 posts
André Berntz is bioloog.
View Posts →
19 posts
Dr. C.G. Hunter heeft een Ph.D. in Biophysics and Computational Biology van de University of Illinois. Hij is momenteel adjunct professor science and religion aan Biola University.
View Posts →
17 posts
Ir. K. Fieggen studeerde in Wageningen en heeft eenenveertig jaar lang les gegeven in biologie, science en algemene natuurwetenschappen. Voor die vakken heeft hij lesmateriaal geschreven. In 2016 schreef hij een boek over wetenschap, oorsprong en de Bijbel met als…
View Posts →
16 posts
Drs. B. Hobrink studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is auteur van de bestseller 'Moderne Wetenschap in de Bijbel'.
View Posts →
16 posts
Dr. B.A. Zuiddam is hoogleraar Nieuwe Testament, Grieks en kerkhistorie aan de North West University in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom en is daarnaast een vrije presbyteriaanse predikant.
View Posts →
16 posts
J.P. van de Giessen studeerde archeo-astronomie. Hij is eigenaar van een IT-bedrijf en beheert een van de grootste Nederlandstalige blogs over de Bijbel: www.bijbelaantekeningen.nl. Hij trad als adviseur op voor diverse organisaties zoals Centrum voor Bijbelonderzoek, Livius.com en Neot Kedumim.
View Posts →
15 posts
Drs. J.A. van Delden was wiskundige, voormalig directeur van de Evangelische Hogeschool en maakte in het verleden voor de Evangelische Omroep programma's over het ontstaan van de aarde. Hij is in 2019 overleden.
View Posts →
15 posts
Drs. J.R. Visser studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Sinds 1 november 2015 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk Zwolle e.o. (GKN).
View Posts →
13 posts
Dr. W. Hoek (1936 tot 2023) was chemicus.
View Posts →
13 posts
Dr. H.A. Hofman studeerde geschiedenis. In 1983 promoveerde hij op Constantijn Huygens als secretaris van het Oranjehuis. Hij heeft 45 jaar gewerkt in het Hoger Beroepsonderwijs en in het Voortgezet Onderwijs. Hij heeft een tiental boeken op zijn naam staan.…
View Posts →
14 posts
Dr. Ir. W.M. de Jong studeerde toegepaste Wiskunde aan de TU-Delft (1980) en promoveerde aan de Rijks Universiteit Groningen (1994) op een, op praktijkervaring reflecterend, proefschrift over het management van informatisering. Sinds 1999 werkt hij als onderzoeker en adviseur van…
View Posts →
67 posts
Creation Ministries International support kerken in het verkondigen van de waarheid van de Bijbel en daarmee het Evangelie. CMI geeft antwoorden op veel gestelde vragen op het vlak van schepping en evolutie, waar de Bijbel vandaag de dag het meest…
View Posts →
60 posts
Geloofstoerusting.nl wil een digitaal informatie platform zijn voor jongeren en ouderen waarop uitgebreid en zorgvuldig antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen. Doormiddel van images, artikelen en video's willen we deze toerusting vormgeven. De prioriteit zal voornamelijk liggen bij het creëren…
View Posts →
13 posts
Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.
View Posts →
11 posts
Prof. dr. P.A. Siebesma studeerde Semitische talen en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Daar promoveerde hij ook op een onderwerp over de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Hij is senior docent Oude Testament, Hebreeuws en wereldreligies aan de Christelijke…
View Posts →
12 posts
Dr Pieter J. Lalleman is een bijbelwetenschapper die van 2000 tot 2021 doceerde aan Spurgeon’s College in Londen. Hij studeerde theologie in Utrecht en Groningen en promoveerde op een apocriefe tekst, de Handelingen van Johannes. Hij doceerde Nieuwe Testament aan…
View Posts →
18 posts
Erika de Stigter uit Rotterdam is sinds april 2020 parttime werkzaam bij Logos Instituut. Onder andere als eindredacteur van het achterbanblad Bijbelvast. Ze heeft Internationale Ontwikkelingsstudies gestudeerd in Wageningen en een 2-jarige Bijbelschoolopleiding gevolgd. Ze heeft hart voor de Bijbelse waarheid, apologetiek en evangelisatie en…
View Posts →
15 posts
Drs. G.A. van den Brink is godsdienstfilosoof en predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Rotterdam-Kralingse Veer. In 2010 schreef hij het boek: Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst.
View Posts →
11 posts
Drs. Ben Vogelaar is bioloog.
View Posts →
10 posts
Dr. J.D. Sarfati is gepromoveerd in de fysische chemie en is momenteel werkzaam voor Creation Ministries International. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan. Zie voor een uitgebreide biografie: http://creation.com/dr-jonathan-d-sarfati
View Posts →
11 posts
Deo Volente NL is een Christelijke organisatie die zich bezighoudt met de verdedigingsleer van het geloof in Jezus Christus. Dit wordt ook wel Apologetiek genoemd. Daarbij moet je niet denken aan het Engelse woord ‘Apologize’ maar het Griekse woord ‘Apologia’…
View Posts →
9 posts
Prof. dr. E.H. Andrews is emeritus professor materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van grote moleculen. Hij is auteur van het boek Wie heeft God gemaakt? (vertaald en uitgegeven door Uitgeverij Maatkamp).
View Posts →
10 posts
Phil Robinson behaalde zijn Bachelor of Education aan de Stranmillis University College in Religious Studies, Hij heeft een Masters of Divinity van de Union Theological College. Zijn complete biografie is hier in het Engels te vinden: http://creation.com/phil-robinson
View Posts →
8 posts
Drs. H.R. Murris studeerde biologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was jarenlang docent o.a. op de Evangelische Hogeschool.
View Posts →
9 posts
Dr. ir. H. Degens is professor Spierfysiologie aan een Britse Universiteit en heeft meer dan 25 jaar spieronderzoek gedaan. Hij studeerde biologie aan de Universiteit Wageningen en promoveerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen op de effecten van leeftijd en…
View Posts →
8 posts
Klaas Roos is Master of Arts in zowel Toegepaste Taalwetenschap (Utrecht Universiteit) als in Meertalige Professionele Communicatie (Universiteit van Antwerpen). Vanaf 2017 is hij werkzaam voor Weet Magazine en met enige regelmaat schrijft en spreekt hij voor Logos Instituut.
View Posts →
9 posts
Anne Nijburg MA (1957) is ruim 40 jaar getrouwd, heeft 4 getrouwde kinderen en 7 kleinkinderen. Hij studeerde theologie aan Grace en Tyndale Theological Seminary en werkte meer dan 40 jaar in het basis- voortgezet- en volwassenen onderwijs. Momenteel is…
View Posts →
7 posts
Dr. W. van Vlastuin studeerde na de middelbare school Technische Natuurkunde in Delft. In 1984 begon hij de theologische studie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. In 1988 rondde hij deze studie af, terwijl hij twee jaar later zijn kerkelijk examen…
View Posts →
7 posts
Mr. P.A.C.H. Kerstholt is belastingadviseur en fiscaal intermediair.
View Posts →
6 posts
Paul Garner (M.Sc.) is een fulltime onderzoeker en presentator van Biblical Creation Ministries. Hij heeft een universitaire master in de Geowetenschappen van University College Londen, waar hij zich specialiseerde in de paleobiologie. Hij is een fellow van de Geological Society…
View Posts →
6 posts
It is never good science to ignore anomalous data or to eliminate a conclusion because of some presupposition. Sir Henry Dale, one-time President of the Royal Society of London, made an important comment in his retirement speech: "Science should not…
View Posts →
14 posts
Dr. Don Batten werkt sinds 1994 voor Creation Ministries International te Australië.
View Posts →
6 posts
Albert studeerde vrijetijdsmanagement, met afstudeerrichting eventmanagement. Tussen 2017 en 2021 heeft hij zich ingezet voor de stichting Schreeuw om Leven. Hij was onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Mars voor het Leven. Sinds oktober 2021 is hij…
View Posts →
7 posts
F. Gunnink is voorzitter van Stichting Logos Instituut.
View Posts →
7 posts
Mischa is docent geschiedenis, auteur bij Weet Magazine en redacteur van het jeugdwerkersblad Pro! van JOP.
View Posts →
6 posts
Marc de Vries is fysicus (natuurkundige) en filosoof en is verbonden aan de Technische Universiteit Delft.
View Posts →
5 posts
Dr. R.J. Guliuzza is een spreker en schrijver voor het Institute for Creation Research. Hij heeft een BSc. in Engineering van de South Dakota School of Mines and Technology. Een BA in theologie van de Moody Bible Institute. Een Master…
View Posts →
7 posts
Dr. R. Seldenrijk is biomedicus en oud-directeur van de NPV.
View Posts →
5 posts
Maarten Klaassen werd op 25 februari 1981 geboren in het Zeeuws-Vlaamse Terneuzen. Na het doorlopen van de Wittenbergschool in het Gelderse Scherpenzeel bezocht hij het Van Lodenstein College te Amersfoort (1993-1999). Hier behaalde hij het vwo-diploma. Vervolgens studeerde hij theologie…
View Posts →
5 posts
Dr. A.A. Snelling is geoloog.
View Posts →
4 posts
Dr. J.G. Hartnett is een fysicus uit Australië. Hij promoveerde in de fysica in 2001 aan de University of Western Australia. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan in zowel naturalistische als creationistische journals. Hij is ook actief binnen…
View Posts →
4 posts
Philip Bell is een wetenschapper en onderwijzer uit het Verenigd Koninkrijk. Hij studeerde biologie en geologie op de University of Wales. Sinds 2007 is hij directeur van Creation Ministries International (CMI VK en Europa), in welke hoedanigheid hij vaak schrijft…
View Posts →
6 posts
E. van Hoek-Burgerhart (M.Sc.) studeerde sociologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is manager beleidsbeïnvloeding bij de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV).
View Posts →
4 posts
Ir. Henk van der Kooij is bioloog.
View Posts →
4 posts
Prof. dr. T.G. van Raalte is professor Ecclesiologie aan de Canadian Reformed Theological Seminary. Hij promoveerde in 2013 op een onderzoek naar de (gereformeerde) scholasticus Antoine de Chandieu.
View Posts →
4 posts
Drs. G. Veldman (1975) studeerde geschiedenis in Utrecht en haalde vervolgens zijn eerste-graads onderwijsbevoegdheid. Hij heeft enkele boeken vertaald vanuit het Engels. Grote hobby's zijn orgel spelen en stamboomonderzoek. Als christen volgt hij kritisch de ontwikkelingen in kerk en maatschappij.
View Posts →
4 posts
Drs. P. den Breejen was vanaf nov. 1960 tot 1976 werkzaam als analist, aanvankelijk werkte hij mee aan enkele research-projecten van 2 TNO-instituten. Hierna kwam hij in dienst van het pathologisch laboratorium van het academisch ziekenhuis Dijkzigt in Rotterdam, op…
View Posts →
4 posts
Dr. S. de Marie is predikant van de Gereformeerde Kerk (hersteld) te Zwolle e.o.
View Posts →
4 posts
Dr. W. Bredenhof is predikant in de Free Reformed Church te Launcheston (Tasmanië).
View Posts →
4 posts
Bert Wiersema (63) is kinderboekenschrijver en voormalig docent. Bert Wiersma schrijft op dit moment artikelen voor Logos kids en Bijbelvast kids. Bert Wiersema is nu ongeneeslijk ziek, volledig afgekeurd en misschien niet lang meer te leven. https://www.bertwiersema.nl
View Posts →
4 posts
R.M. Grigg (M.Sc.) studeerde scheikunde aan Victoria University College in Wellington. Na deze studie werkte hij een aantal jaren in de chemische industrie. Na een theologische studie aan New Zealand Bible Training Institute werkte hij voor de Overseas Missionary Fellowship.…
View Posts →
3 posts
Dr. A. Versluis is als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan de Amstel. Hij studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en promoveerde aldaar op een proefschrift met als titel Geen verbond, geen genade. Analyse en…
View Posts →
3 posts
Prof. dr. ir. W. de Vries is hoogleraar milieusysteemanalyse aan Wageningen University en lid van het wetenschappelijk instituut van de SGP.
View Posts →
3 posts
Solomon's Cave is een YouTubekanaal. Deze is hier te vinden: https://www.youtube.com/user/Biblicalexposition.
View Posts →
3 posts
Dr. T.L. Clarey is geoloog.
View Posts →
3 posts
T. Purifoy is producer, schrijver en regisseur van "Is Genesis History?"
View Posts →
3 posts
Dr. C.W. Missler behaalde zijn M.Sc. in Engineering aan de UCLA, Hij behaalde zijn Ph.D. aan de niet-geaccrediteerde Louisiana Baptist University. Missler is samen met zijn vrouw, wijlen Nancy Missler, oprichter van Koinonia House.
View Posts →
3 posts
Dr. J. Lisle is een astrofysicus. Hij behaalde zowel zijn Master als zijn Ph.D.-graad astrofysica aan de University of Colorado. Hij schreef diverse bestsellers over de schepping zoals ‘Taking Back Astronomy’, ‘Stargazer’s Guide to the Night Sky’, ‘The Ultimate Proof…
View Posts →
3 posts
Dr. J. Deweese is biochemicus en is verbonden als assistant professor aan het Department of Pharmaceutical Sciences van het Lipscomb University College of Pharmacy
View Posts →
3 posts
Shirley Sarinah, Theoloog i.o, schrijver en mede-eigenaar van Christian Table Talk: een online educatieve platform dat zich richt op geloofsverdediging (apologetiek) en theologie, met een specifieke focus op het bereiken van Moslims.
View Posts →
3 posts
Tjaart Krüger is Senior Lecturer in Biophysica aan de University of Pretoria in Zuid-Afrika
View Posts →
3 posts
Drs. G. Clements studeerde theologie en is momenteel predikant van de Gereformeerde Gemeente te Gouda.
View Posts →
2 posts
J. O'Brien (B.App.Sc) heeft een graad in Geoscience van Queensland University of Technology in Australië. Hij heeft gewerkt als exploratie geoloog, laboratorium assistent en leraar. Momenteel is hij parttime verbonden aan Creation Ministries International (Australia).
View Posts →
4 posts
Dr. H. Binder studeerde chemie aan de Universiteit Konstanz. Na 3 jaar scheikunde en biologie les te hebben gegeven werd hij gevraagd om voltijd te gaan werken voor Wort und Wissen, een vereniging van christenwetenschappers.
View Posts →
3 posts
Dr. A.A. Teeuw studeerde hij geneeskunde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (1979-1986) en theologie aan de Universiteit te Utrecht (1989-1996). Sinds 1987 is hij werkzaam als verpleeghuisarts.
View Posts →
3 posts
Dr. H. Madueme is assistent-professor theologische studies aan Covenant College in Lookout Mountain (Georgia). Hij is auteur van diverse artikelen en schreef een dissertatie over zonde in het licht van de moderne wetenschappen. Hij is editor van het boek Adam,…
View Posts →
2 posts
Dr. B. van Egmond is theoloog en predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Capelle aan den IJssel-Noord. In 2015 promoveerde dr. Van Egmond aan de Theologische Universiteit Kampen op een proefschrift over de betekenis van Gods oordeel voor de…
View Posts →
2 posts
Prof. dr. A.V. Chadwick is onderzoekshoogleraar aan het biologie- en geologie departement van de Southwestern Adventist University in Texas.
View Posts →
2 posts
Drs. E. Noordermeer is bioloog. Daarnaast is ze schrijver en uitgever van opiniërende christelijke boeken. Ze heeft een eigen website: www.enoordermeer.nl.
View Posts →
2 posts
Dr. M. Cserhati is een bio-informatica programmeur die in San Antonio woont. Hij is gepromoveerd in de biologie en heeft een bachelorgraad in computerwetenschappen. Hij is al 17 jaar actief in het creatie/evolutie debat en heeft dit onderwerp verschillende keren…
View Posts →
2 posts
Dr. M. Brandt is arts. Hij is verbonden aan de studiegemeenschap Wort und Wissen en heeft diverse boeken en artikelen op zijn naam staan waaronder Wie alt ist die menschheit.
View Posts →
2 posts
D. Bryant (MA) studeerde aan het Reformed Theological Seminary en behaalde daar een BA in History en een MA in Biblical Studies. Momenteel is hij promovendus Oude Testament aan Amridge University.
View Posts →
2 posts
Dr. H.J. Koorevaar studeerde bedrijfskunde aan de universteit van Nijenrode in Breukelen, Hebreeuws in Israël en theologie aan de Freie Egangelisch-Theologische Akademie in Basel, Zwitserland. Hij promoveerde in 1990 aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel op De…
View Posts →
3 posts
L. van der Tang (BA) is Econoom. Hij is verbonden aan VitalHealth Software.
View Posts →
2 posts
Johan Bruinsma (1927-2017) studeerde van 1945-’52 biologie aan de universiteit van Amsterdam en promoveerde daar in 1958 op de stofwisseling van vetplanten. In 1958 kwam hij bij het Centrum voor Plantenfysiologisch Onderzoek in Wageningen, waarna hij van 1968-’89 hoogleraar plantenfysiologie…
View Posts →
3 posts
Prof. dr. L.R. Brand is hoogleraar biologie en paleontologie aan de Loma Linda University in Californië.
View Posts →
2 posts
Dinowebmaker is het pseudoniem van de Nederlandse initiatiefnemer van de website http://dinowebmaker.wix.com. Op deze site geeft hij informatie over dinos
View Posts →
17 posts
Sinds 2005 zendt Family7 uit op televisie en internet. Inmiddels heeft Family7 een bereik van meer dan vier miljoen huishoudens. Family7 is opgericht vanuit de passie en visie om Nederland te bereiken met het Evangelie. Dit doen zij doormiddel van programma's…
View Posts →
2 posts
Dr. ir. Kees Noorlander is een natuurkundige.
View Posts →
2 posts
Drs. E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink is directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Van 2007 tot 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Op de website parlement.com is een uitgebreidere biografie te vinden: http://www.parlement.com/id/vhft2rhcchao/e_e_esme_wiegman_van_meppelen_scheppink Per 1 maart 2018 is ze…
View Posts →
2 posts
Ing. F. van de Laar heeft Technische Computerkunde gestudeerd en is werkzaam als systeemarchitect.
View Posts →
2 posts
Prof. dr. W.J. Ouweneel is bioloog, filosoof en theoloog.
View Posts →
2 posts
A.H. Verbree studeerde theologie aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK). Hij is predikant in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) te Hardenberg-Baalder. Hij publiceerde diverse artikelen, columns, kinderboeken en theologische verhandelingen.
View Posts →
3 posts
Dr. P. de Jong is hoofdwetenschapper (chemisch technoloog) bij NIZO Food Processing in Ede en lector aan de University of Applied Sciences in Leeuwarden.
View Posts →
2 posts
M. Hertoghs (lic.) studeerde theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven. Hij is voorganger in de Evangelische gemeente van Kuurne (België).
View Posts →
2 posts
Drs. H.F. Poeder is bioloog.
View Posts →
2 posts
F. van Binsbergen (MA) studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is sinds 2014 predikant in de Hersteld Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd.
View Posts →
2 posts
Dr. M.C. Mulder isuniversitair docent Nieuwe Testament en Judaïca aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.
View Posts →
2 posts
Ds. W.P. Emaus studeerde theologie in Utrecht. Van 1988 tot 1992 was hij pastoraal medewerker in Tholen. In 1992 werd hij hervormd predikant in IJzendoorn. Daarna stond hij in Lexmond (1996), IJsselstein (2001) en Lekkerkerk (2007). Sinds 23 april 2016…
View Posts →
2 posts
Prof. dr. W. VanDoodewaard is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan het Puritan Reformed Theological Seminary te Grand Rapids, Michigan. Hij is ook predikant in de Associate Reformed Presbyteian Church. Hij is de auteur van The Quest for the Historical Adam: Genesis, Hermeneutics,…
View Posts →
2 posts
Prof. dr. T.A. Boer is bijzonder hoogleraar op de Lindeboom Leerstoel Ethiek van de Zorg, gevestigd aan de Theologische Universiteit te Kampen (TUK).
View Posts →
2 posts
Drs. M. Dieperink is theologe en publiceert regelmatig over diverse theologische onderwerpen. Vooral bekend zijn haar boeken en artikelen over New Age en christelijk geloof.
View Posts →
1 posts
A.O. Grossu (M.Sc.) werkt bij het Family Research Councilin Washington, DC in de Verenigde Staten. Daar is ze directeur van het Center for Human Dignity. Arina houdt zich bezig met de onschendbaarheid van het menselijk leven, van conceptie tot de…
View Posts →
1 posts
Dr. P. Reinikainen is medicus.
View Posts →
1 posts
Robert Linzel is een chemicus.
View Posts →
1 posts
A. Scholten schrijft over evangelisatie en geeft (online) evangelisatie tips op zijn website digitalezendeling.nl.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. A. Aleman (1975) is hoogleraar psychologie en neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 2001 cum laude aan dezelfde universiteit op een proefschrift over hallucinaties bij patiënten met schizofrenie. Zijn…
View Posts →
1 posts
Dr. L. Engelfriet is theoloog en filosoof.
View Posts →
1 posts
R. Kok is basisschoolleerkracht van groep 8.
View Posts →
6 posts
Scheppingscongres is een initiatief van vier christenen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
View Posts →
1 posts
K.D. MacLeod (B.Sc.) is predikant in de Free Presbyterian Church of Scotland.
View Posts →
1 posts
M. Ahavah is een pseudoniem van een theologiestudent met een bachelor in de toegepaste informatica.
View Posts →
1 posts
J. Warner Wallace is een Cold-Case Detective, Christian Case Maker en Senior Fellow bij het Colson Center for Christian Worldview, en de auteur van de boeken Cold-Case Christianity, Cold-Case Christianity for Kids, God’s Crime Scene, en Forensic Faith.
View Posts →
1 posts
Porn Free World heeft als doel onze samenleving te ontdoen van de negatieve effecten van pornografie. Hun missie is om de onderdrukking en objectificatie van vrouwen een halt toe te roepen en om ervoor te zorgen dat kinderen in een…
View Posts →
1 posts
Ds. E. van Hoof is predikant in de Kerk van de Nazarener te Veenendaal.
View Posts →
1 posts
Drs. W. Steenbergen is emerituspredikant in de Christelijk Gereformeerde Kerk.
View Posts →
1 posts
Mr. M.T. Hengst is jurist en bestuurslid van de juristenvereniging Pro Vita.
View Posts →
1 posts
Raymond R. Hausoul is in 2002 afgestudeerd als bouwingenieur. Hij studeerde vanaf 2003 theologie aan de ETF. En werkt daar momenteel aan een proefschift. Sinds 2007 werkt hij voor de ECV in regio West-Vlaanderen. Zijn bediening bestaat voornamelijk uit het…
View Posts →
1 posts
S.V. Sánchez is parttime CIP-redacteur.
View Posts →
1 posts
Dr. Danny Faulkner is astronoom.
View Posts →
1 posts
Dr. L. Mykytiuk is historicus. Hij behaalde zijn Ph.D. aan de University of Wisconsin-Madison in Hebrew and Semitic Studies. Momenteel is hij als assistant professor of Library Science werkzaam aan de Purdue University.
View Posts →
1 posts
I. Nutma is verpleegkundige. Ze is auteur van het boek 'Sepsis en daarna' en runt de website sepsis-en-daarna.nl.
View Posts →
2 posts
Dr. Vajda is geofysicus.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. H.A. Bakker is bijzonder hoogleraar Geschiedenis, Identiteit en Theologie van het Baptisme aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en onderzoeker aan het Interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek. Hij promoveerde op een proefschrift over Ignatius van Antiochië en publiceerde…
View Posts →
1 posts
Dirk van Genderen is opgegroeid op de boerderij. Het was ook de bedoeling dat Dirk op de boerderij zou gaan werken, vandaar dat hij een landbouwopleiding volgde. Toch was Gods weg anders. Hij wees Dirk de weg naar de Evangelische…
View Posts →
1 posts
Dirk Gelooft is de pseudoniem van een Nederlandse Astrofysicus. Hij is redacteur van gelooft.com, een website die mensen over Jezus wil vertellen. De laatste jaren kwamen hier steeds meer vragen m.b.t. de wetenschap, vooral / ook vragen over Schepping en…
View Posts →
1 posts
Ds. H.G. Gunnink is emeritus-predikant van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt te Ten Boer en Zuidwolde.
View Posts →
1 posts
Ds. K. Wieske is een Canadian Reformed (CanRC) zendeling die werkt in de kerk van Brazilië.
View Posts →
1 posts
S. Middelkoop is programmamanager en woordvoerder bij Yona (www.yona.nu). Zijn volledige biografie is hier te vinden: http://stevenmiddelkoop.blogspot.nl/p/bio.html Middelkoop is sinds 2021 predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Sint-Annaland.
View Posts →
5 posts
Dr. P.J. van der Veen is oudtestamenticus en archeoloog.
View Posts →
1 posts
Dr. A. Hutchison behaalde zijn Ph.D. aan de University of Kentucky. Momenteel doceert hij chemie aan de Cedarville University. Hij houdt zich daarnaast bezig met de geochemie van de zondvloed.
View Posts →
1 posts
H. Noordhuis is voorganger in de Vrije Baptistengemeente "De Ontmoeting" te Veendam.
View Posts →
1 posts
Dr. R.T. te Velde is universitair docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen en de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. G. Vleugels is nieuwtestamenticus.
View Posts →
1 posts
Drs. A.J. Krol studeerde theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer biografische informatie is op zijn website te vinden: www.bramkrol.com.
View Posts →
1 posts
Ir. W. Duister is bestuurslid van Logos Instituut.
View Posts →
1 posts
Dr. M.C. Blok is bioloog en biochemicus.
View Posts →
1 posts
Ing. J. (Hans) Kruisman studeerde vliegtuigbouwkunde en werkte tot zijn pensionering in deze sector. Van jongs af aan heeft hij veel interesse voor Paleontologie, Filosofie en Theologie. Hij zet zich nu volledig hiervoor in door onder meer voor het blad…
View Posts →
1 posts
Dr. N.T. Jeanson promoveerde in de Cell- en Ontwikkelingsbiologie aan Harvard University. Hij is momenteel werkzaam voor Answers In Genesis.
View Posts →
1 posts
Ds. J. van Amstel werd geboren op 9 april 1936 in Huizen. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en werd in 1965 predikant in de Chr. Gereformeerde Kerk te Middelburg. Daarna stond hij in Enschede-West (1971) en in de Tabernakel aan…
View Posts →
1 posts
Ds. M. Baan is een hervormd emerituspredikant uit Veenendaal
View Posts →
1 posts
Drs. Ir. M. Pijnacker Hordijk werkt bij ProRail en is sinds 1986 betrokken bij ‘bidden op het werk’. Publiceert veel over ‘christen-zijn op het werk’. Zijn websites zijn: www.spoorchristenen.nl, www.bedrijfsgebed.nl en www.christenzijnopjewerk.nl
View Posts →
1 posts
Drs. W. Visscher is predikant in de Gereformeerde Gemeente te Amersfoort.
View Posts →
1 posts
Drs. M.E. Buitenhuis is predikant in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Noordbergum.
View Posts →
1 posts
Ruben Jorritsma (MSc evolutiebiologie) spreekt regelmatig namens Logos Instituut. Hij voelt zich als een vis in het water als het aankomt op geloofsverdediging of apologetiek. Vraag hem maar eens naar zijn drijfveren.
View Posts →
1 posts
Dr. E.N. Smith is zoöloog en behaalde zijn Ph.D. in Zoology aan de Texas Tech University. Hij schreef meer dan 200 papers in verschillende vaktijdschriften en geeft ook diverse boeken uit die gaan over schepping of evolutie.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. ir. C. Vuik is hoogleraar Numerical Analysis aan de Technische Universiteit Delft en directeur van het Delft Centre for Computational Science and Engineering.
View Posts →
1 posts
De doelstelling van CreaBel is het bekend maken van feiten rond de schepping. Ze zijn van mening dat een Schepper verantwoordelijk is voor het ontstaan van hemel en aarde en het leven daarop, en dat alle eer daaromtrent aan Hem…
View Posts →
1 posts
Dr. J.C. Hanekamp is chemicus en theoloog.
View Posts →
1 posts
Ir. P. van Beugen studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en Hebreeuws en overige Semitische talen aan de Universiteit Leiden. Hij is redacteur van het magazine Focus op de Bijbel en landelijk actief in Bijbels onderwijs en jongerenwerk.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. V.S. Poythress is hoogleraar Exegese van het Nieuwe Testament aan het Westminster Theological Seminarie te Philadelphia. Hij heeft een Ph.D. in wiskunde van de Harvard University en een Th.D. van de University of Stellenbosch.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. C.G. Kruse was bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van het Curatorium van de Theologische Universiteit te Kampen en lid van de GKV van Amersfoort-Centrum.
View Posts →
1 posts
Drs. G. Boonzaaijer is penningmeester van de Stichting Studie der Nadere Reformatie.
View Posts →
1 posts
M. de Bruin is docent Biologie.
View Posts →
1 posts
Dr. P.L. Voorberg is predikant in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Emmeloord-Zuid.
View Posts →
1 posts
Drs B.P. Vreugdenhil is bedrijfseconoom en voormalig bankmedewerker. Pro Deo is hij bestuurder bij verschillende kerkelijke en maatschappelijke instellingen.
View Posts →
1 posts
Drs. A.C.F. van Vuuren is historicus en directeur van de stichting Schreeuw om Leven.
View Posts →
1 posts
Ds. R. Bredenhof is predikant van de Mt. Nasura Free Reformed Church in West-Australië. Wilt u meer over de mythe van Galileo lezen, zie ook zijn uitstekende artikel op First Things.
View Posts →
1 posts
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Het is de kiemcel van waaruit de samenleving zich opbouwt en uitbreidt. Daarom moeten wij opkomen voor het gezin. Gezin in Gevaar voert op meerdere vlakken actie voor het gezin.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. D.A. Carson is nieuwtestamenticus. Hij promoveerde in 1975 aan de Universiteit van Cambridge.
View Posts →
1 posts
L.M.P. Scholten studeerde theologie aan de Vrije Universiteit en is oud-directeur van de Gereformeerde Bijbelstichting.
View Posts →
1 posts
Prof. dr. G.C. den Hertog is hoogleraar Systematische Theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Voor zijn beknopte cv zie: http://www.tua.nl/index.php?paginaID=32
View Posts →
1 posts
Drs. H. Snoeijer-Hoekstra (1968) is getrouwd, moeder van 3 volwassen kinderen en christen. In haar werkzame leven is ze psycholoog en relatiecoach in haar eigen praktijk SpiegelRuimte. Ze verzorgt diverse cursussen en gespreksgroepen en schrijft regelmatig blogberichten op haar blogs…
View Posts →
3 posts
Online and offline storyteller, eindverantwoordelijke CIP.nl
View Posts →
1 posts
Chris-Jan de Leeuw is hoofdredacteur van de GezinsGids.
View Posts →
2 posts
Grace Publishing House is een christelijke uitgeverij, opgericht in 2004 en gevestigd in Veenendaal, Nederland. De missie van de uitgeverij is het publiceren van boeken en brochures die het evangelie van Jezus Christus bekend maken en christenen opbouwen in het…
View Posts →
1 posts
Remy Jane is eigenares van Moments in Arts. Haar website is hier te vinden: https://momentsinarts.com/ Ze schreef dit gedicht over haarzelf: Een Over Mij pagina. Wie bedenkt nu zoiets? Ik ben nog steeds onderweg. Stoer, met een gevoelig randje. Op…
View Posts →
1 posts
Ir. J.M. Maljaars werkt in het dagelijks leven bij een civieltechnisch ingenieursbureau aan de automatisering van ontwerpprocessen.
View Posts →
2 posts
J. Schipper is redacteur van CIP.nl.
View Posts →
1 posts
J. Lindhout is schrijver en ouderling in de hervormde gemeente te Middelharnis.
View Posts →
1 posts
Dr. Angus Menuge is hoogleraar filosofie aan de Concordia University in Wisconsin.
View Posts →
1 posts
Dr. J.H. Whitmore promoveerde aan de Loma Linda universiteit in Californië in biologie, met paleontologie als specialisme. Zijn proefschrift had alles te maken met de fossielen van de Green River Formation. Hij is nu professor aan de Cedarville universiteit en…
View Posts →
1 posts
Dr. O. Blosser studeerde theologie aan de Lutheran Seminary en aan de Univeristy of Wisconsin, Madison. Aan de laatstgenoemde universiteit behaalde hij ook zijn Ph.D. in Biblical Hebrew and Semitic Languages. Dr. Blosser werkte 30 jaar in de bediening en…
View Posts →
1 posts
E. Messelink is directeur van de christelijke natuurbeweging A Rocha.
View Posts →
2 posts
Dr. G. Wilson heeft een master in Entomologie en een Ph.D. in milieukunde. Momenteel is hij Senior Fellow Natuurfilosofie aan het New Saint Andrews College in Moscow, Idaho.
View Posts →
1 posts
A. Schadenberg is Executive Director van de Euthanasia Prevention Coalition.
View Posts →