Benno Zuiddam

Dr. B.A. Zuiddam is hoogleraar Nieuwe Testament, Grieks en kerkhistorie aan de North West University in het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom en is daarnaast een vrije presbyteriaanse predikant.

Artikelen van de auteur

Man en vrouw zijn anders

Man en vrouw zijn anders

Op donderdag 9 juni verzorgde ds Benno Zuiddam een bijdrage tijdens de conferentie Bijbelsberaad m/v in Alblasserdam over 'man en vrouw zijn anders'. Onderstaande tekst is de introductie van zijn bijdrage. Toen ik onlangs namens BBMV (Bijbelsberaad m/v red.) bij een...

De relevantie van het scheppingsgeloof

De relevantie van het scheppingsgeloof

Scheppingsgeloof is in de eerste plaats God op Zijn Woord nemen. Het gaat hierbij om openbaringskennis, traditioneel het domein van de Godgeleerdheid. Niemand is erbij geweest. We hebben het van God geleerd. Natuurlijk hebben filosofen in de loop der eeuwen theorieën...

Kerkvaders over Genesis

Kerkvaders over Genesis

De kerkvaders geloofden in Genesis als een betrouwbare bron van informatie. Tegenwoordig worden hun opvattingen meestal niet meer gedeeld, maar het staat vast dat zij dit beleden. Prof. dr. Johannes van Oort reageerde op verrassend persoonlijke wijze op mijn artikel...