Als Adam en ‘Eva’ de enige mensen waren die God op wonderlijke wijze schiep, waar kwamen dan al die mensen vandaan waar Kaïn zo bang voor was? Nadat God de broedermoordenaar veroordeelde tot een “ronddolend en dwalend” leven op Aarde (Gen. 4:12), bedenk dat Kaïn tegen God klaagt: “Mijn misdaad [Eng. vert.: straf] is te groot om te dragen [HSV: om vergeven te worden]” (vs 13). Vervolgens zegt Kaïn: “Zie, U hebt mij heden verdreven uit het land en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn en ronddolen en dwalen op de aarde; al wie mij ontmoet, zal mij doden” (HSV); (vs 14). God antwoordt Kaïn: “Daarom zal al wie Kaïn doodslaat zevenvoudig gewroken worden!” En Hij “gaf een teken aan Kaïn, zodat niemand die hem ontmoette hem zou doden” (vs 15). Zou de woordkeus (“al wie”) suggereren dat God naast Adam en Eva nog anderen doelbewust schiep?