Featured Image

Christus verlost ons van de evolutie Niet natuurwetten creëren een hogere vorm van bestaan, maar kruis en opstanding

Met stijgende verbazing heb ik het pleidooi van dr. Ard Louis in het Nederlands Dagblad van vrijdag 23 januari 2009 gelezen. Sprekend over bacteriën noemt hij het proces van optimaliseren via selectie ongelofelijk mooi en elegant. Om direct door te gaan met ‘zou het ook niet glorieus kunnen zijn als God een wereld creëert met… Christus verlost ons van de evolutie Niet natuurwetten creëren een hogere vorm van bestaan, maar kruis en opstanding“>Read more »

Featured Image

De dood is abnormaal! Dood en lijden horen niet bij de goede schepping

Theïstische evolutionisten in Nederland proberen aan te tonen dat in de Bijbel de dood niet perse gerelateerd is aan de zonde. Een weerwoord van Gijs van den Brink. Er zou namelijk al sprake zijn van sterfelijkheid en dood in het paradijs. Dat de dood er was ten tijde van het paradijs zou mij niet verbazen,… De dood is abnormaal! Dood en lijden horen niet bij de goede schepping“>Read more »

Featured Image

Schepping en herschepping Hoe gaan wij met de schepping om?

Wanneer we over de schepping spreken, wordt meestal een discussie gevoerd over de vraag hoe de wereld is ontstaan. Een andere discussie die veel minder gevoerd wordt, maar waarschijnlijk belangrijker is, gaat over de vraag hoe wij als christenen met de schepping omgaan.