Featured Image

“Onze tijd wordt gekenmerkt door de gelijkheidsideologie” – Deze schoffelt Gods scheppingsordeningen onderuit”

Onze tijd wordt gekenmerkt door de gelijkheidsideologie. Deze schoffelt Gods scheppingsordeningen onderuit: 1. Na de oorlog is de zondag als rustdag van de Heere afgeschaft: alle dagen zijn gelijk. 2. De vrouw in het ambt-beweging kwam op: man en vrouw zijn gelijk. In de nieuwe werkelijkheid van Christus is geen rangorde, stelt een recent rapport… Read more »

Featured Image

De dod-aars – gespot in het Rivierengebied

Wie wat thuis is in de vogelwereld van onze plassen in de uiterwaarden kent de fuut wel. Veel minder bekend is onze kleinste fuut, de dodaars. Wat een aparte naam zult u zeggen. Klopt, ze is een samenstelling van dod (= dot) en aars: de vogel bezit een dot donsachtige veertjes op zijn achterste, bij… Read more »