Herman Bos
Dr. H. Bos is organisch chemicus en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.
Het verhaal dat niet verteld is

Het verhaal dat niet verteld is

Het is onbegrijpelijk dat deze mooie, Nederlands ondertitelde, evangeliserende natuurfilm met prachtige filmbeelden nog nooit is uitgezonden op de Nederlandse buis. De film benadrukt dat soorten als bij de schepping de mogelijkheid hebben meegekregen om zich aan te...

De houding van Kepler achterna

De houding van Kepler achterna

Bij uitgeverij Kepler boeken verscheen In de voetsporen van Kepler. Een boek over wat wetenschap behelst, en van daaruit worden oorsprong van de soorten, het leven, de aardlagen, de mens en het heelal besproken bij het licht van een historisch betrouwbare Bijbel....

Vingerafdrukken van de Schepping

Vingerafdrukken van de Schepping

Deze DVD met mooie animaties bestaat uit twee delen: Vingerafdrukken van de Schepping (33 min.) en De jonge leeftijd van de aarde (72 min.). De korte film overlapt ten dele met de langere versie: deze laatste film gaat uitgebreider in op de vragen rondom de ouderdom...

Is de Bijbel een wetenschappelijk handboek?

Is de Bijbel een wetenschappelijk handboek?

Gelet op het feit dat de Bijbel geen handboek voor wetenschap is en er in de Bijbel geen kruimeltje wetenschapsbeoefening te vinden is, heeft drs. Hobrink een gedurfde titel voor zijn boek gekozen. Ik startte de lezing van dit boek derhalve met gekromde tenen, maar...

Zijn er sterke argumenten voor macro-evolutie?

Zijn er sterke argumenten voor macro-evolutie?

Volgens het evolutiemodel van Darwin hebben de hogere organismen zich uit de lagere levensvormen ontwikkeld. Dit wordt macro-evolutie genoemd; naar de bewijzen ervan wordt al 170 jaar naarstig gezocht. Het probleem daarbij is, dat de veronderstelde miljoenen jaren experimenteel niet herhaalbaar zijn. In dat opzicht valt de evolutietheorie niet onder de empirische modellen.

Wat Darwin niet kon weten

Wat Darwin niet kon weten

Van Stichting De Oude Wereld verscheen dvd 4, Duits gesproken, in Nederlandse ondertiteling: Verrassingen van 150 jaar onderzoek (75 min.; oorspr. titel: Was Darwin nicht wissen konnte). De dvd is een lezing van prof. dr. Siegfried Scherer over de resultaten van 150 jaar evolutieonderzoek t/m 2003. Scherer is de medeauteur van het gezaghebbende boek Evolutie Het nieuwe studieboek. Deze microbioloog van de Technische universiteit München spreekt weloverwogen, deskundig en aangenaam evenwichtig en integer. Hij heeft ook oog voor de wetenschappelijke kwaliteit van Darwin. Scherer stelt dat nu, na 150 jaar evolutionistisch onderzoek de beslissende vragen nog steeds onopgelost zijn: het ontstaan van het leven is volstrekt onbekend, de fossiele gegevens zijn ondanks de enorme aantallen vondsten teleurstellend, macro-evolutie is niet experimenteel bewezen, en de stelling van Pasteur: ‘Leven ontstaat alleen uit leven’, geldt onveranderd.