Hugo Bouter

Artikelen van de auteur

De zonen van God en de reuzen

De zonen van God en de reuzen

Vraag Ik heb een vraag over de zonen van God en de reuzen uit Genesis 6. Ik heb gezien dat alle vertalingen de uitdrukking bevatten: ‘en ook daarna’; deze woorden in vers 4 waren mij nog nooit eerder opgevallen. De vraag is natuurlijk wat ermee wordt bedoeld. Betekent...

Adam en de ernstige gevolgen van de zondeval

Adam en de ernstige gevolgen van de zondeval

De dood is doorgegaan tot alle mensen. Dit is het droevige refrein dat telkens weerklinkt in dit hoofdstuk: ‘(…) en hij stierf’. De mens die het leven uit Gods hand heeft ontvangen, is vanwege zijn zonde onderworpen aan de dood. Is er wel een groter contrast denkbaar...

Het begin was goed

‘En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed’ (Genesis 1:31). Vanaf het begin Op verschillende plaatsen vinden we in het nieuwe Testament regelmatig de uitdrukking ‘vanaf het begin’ of ‘vanaf het begin van de schepping’. Deze uitdrukking wordt...